คำถาม:

ขอคำแนะนำ อยากให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนก่อน ต้องทำไงค่ะ

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013, 8:58PM)
ตอบ:

ขอคำแนะนำค่ะ
    1. อยากให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนก่อน แล้วค่อยเข้าสู่บทเรียนได้ Moodle ทำได้ไหมค่ะ แนะนำหน่อยค่ะ

    2. หลังจากสอบก่อนเรียนแล้ว อยากแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม โดยใช้คะแนนที่สอบก่อนนักเรียนแบ่ง เช่น  สอบได้คะแนน  
                             1% -40%     กลุ่มที่ 1 
                             41%-60%    กลุ่มที่ 2
                             61%-100%  กลุ่มที่ 3

   3. อยากให้แต่ละกลุ่มเรียน เข้าสู่บทเรียนที่เตรียมไว้ โดย
                                    กลุ่มที่ 1 เรียนแบบสื่อการเรียนรู้แบบที่ 1
                                    กลุ่มที่ 2 เรียนแบบสื่อการเรียนรู้แบบที่ 2
                                    กลุ่มที่ 3 เรียนแบบสื่อการเรียนรู้แบบที่ 3

Moodle พอจะทำได้ไหมค่ะ ใครมีแนวทางช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

» คำถามที่มีการถามบ่อย( FAQ) ในการใช้ Moodle