giúp chữa lỗi đăng nhập sau khi cài moodle lên máy

sau khi e cài đặt moodle thành công e cập nhập lại thông tin của bản thân, sau đó vào đăng nhập lại thì báo lỗi như bên dưới (lỗi trang luôn) và vào đăng nhập không thể được. ai giúp e với, đang cần để thi cuối kì

» Hỏi đáp về Moodle (tiếng Việt)