Sửa lỗi khi đang cài moodle.. Nhờ mọi người giúp em với.. 2 ngày nữa em thi rồi

Tình hình là em đang cài moodle nhưng đến bước như ảnh thì không biết cách sửa.. Mọi người giúp em với. Trước em có cài được rồi nhưng lap em lỗi win nó mất hết. giờ phải cài lại 

» Hỏi đáp về Moodle (tiếng Việt)