CHIA SẺ GIAO DIỆN

Các bạn có/biết giao diện mới hoặc cần chia sẻ các vấn đề về giao diện của Moodle. Các bạn vào đúng chỗ rồi đấy.

List of discussions. Showing 12 of 12 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của Lê Hữu Kỳ Quan
Lê Hữu Kỳ Quan
18 Th09 2010
Hình của Laptop Titan
Laptop Titan
10
Hình của Xuan Viet Vu
Xuan Viet Vu
2 Th08 2019
Hình của Xuan Viet Vu
Xuan Viet Vu
0
Hình của Công Tạo Cao
Công Tạo Cao
29 Th07 2014
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
7
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
5 Th05 2012
Hình của quynh phung
quynh phung
4
Hình của phạm dân ái
phạm dân ái
7 Th07 2011
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của andy le
andy le
10 Th04 2016
0
Hình của Nguyễn Xuân Hùng
Nguyễn Xuân Hùng
4 Th09 2013
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của Xuân Công Nguyên
Xuân Công Nguyên
28 Th08 2013
Hình của Xuân Công Nguyên
Xuân Công Nguyên
0
Hình của Tuan Bang Ngo
Tuan Bang Ngo
12 Th07 2013
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
2
Hình của duc anh
duc anh
18 Th06 2013
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
9 Th09 2011
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
0
Hình của Trần Xuân Lịch
Trần Xuân Lịch
29 Th07 2011
Hình của Lê Văn Sang
Lê Văn Sang
1