ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

เข้า moodle ไม่ได้

 
รูปภาพของadul chuban
ตอบ: เข้า moodle ไม่ได้
 

เข้าไม่ได้ครับเป็นข้อความนี้เลยครับผม

Error: Database connection failed.

It is possible that the database is overloaded or otherwise not running properly.

The site administrator should also check that the database details have been correctly specified in config.php