ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้ Moodle

ปัญหาที่พบเมื่อเปลี่ยนจาก Moodle1.5.4 เป็น 1.6