پرش به محتوای اصلی

مسائل عمومی

چگونه مي توان زمان برای خروجي گرفتن را افزايش داد