پرش به محتوای اصلی

مسائل عمومی

چه ورژنی از adobe connect بهتر با مودل کار میکنه ؟