กระดานเสนอสร้างอภิธานศัพท์

มีใครรู้จัก "ผญา" บ้างหรือเปล่าคะ