پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به نصب

آیا بسته استاندارد نصبی مودل را می شود به هاست انتقال داد؟