پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به نصب

گیر کردن در مرحله ایجاد دیتابیس هنگام نصب