ไปยังเนื้อหาหลัก

กระดานภาษาไทยใน moodle

สำรองข้อมูล moodle.sql นำเข้ามาเป็นตัวยึกยือครับ