ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้ Moodle

วิธีหนึ่งที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านที่ใช้ Moodle อย่างทันทีทันใด (Shoutblock)