ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานภาษาไทยใน moodle

ต้องการสร้างรูปภาพเพื่อลิงค์เข้าเนื้อหาตรงกลางในหน้าแรกทำอย่างไรครับ