ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

เชิญชวนจัดตั้ง "ชมรมผู้ใช้และพัฒนา moodle แห่งประเทศไทย"