ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

สนใจ Moodle ครับ จะต้องมีพื้นความรู้อ ะไรบ้าง ?