ĐÓNG GÓP TẬP TIN MỚI DỊCH

Khu vực này là nơi các thành viên đóng góp các tập tin trong góp vi_utf8 mới dịch. Ngoài ra, một số khối, mô đun và plugin không nằm trong gói Moodle chuẩn. Nếu các bạn đã có công Việt hóa, các bạn có thể đóng góp tại đây.

        
 
File: File
Description: Description
moodle: moodle
Author first name:
Author surname:

Tập tin
Phiên bản Moodle
Người gửi
Ngày
Mô tả

Từ 1.9 đến 1.9.0+
tien minh
Thứ ba, 22 Tháng mười hai 2009, 4:37 PM
hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Lưu trữ (RAR) hotpotminh
Từ 1.9 đến 1.9.0+
tien minh
Thứ ba, 22 Tháng mười hai 2009, 4:45 PM
hotpot
Lưu trữ (RAR) vi_local.rar
2.0
Dong Nguyen
Thứ năm, 31 Tháng một 2013, 2:26 AM

Đây là phần em dịch khi làm đồ án về Moodle 2.3.

Em tập chung chủ yếu dịch phần chức năng cho giáo viên và học viên.

Hy vọng góp phần Việt hóa thêm cho Moodle.

Gói ngôn ngữ này em vẫn để local (do đó có thể làm giảm tốc độ khi load trang).