Single view


Type: Magazine
Author: Tony Thijs
Language: Dutch
Published: September 2, 2009

Naarmate Open Source Software steeds volwassener wordt, neemt ook de interesse hiervoor in het onderwijs toe. Het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam is één van de pioniers op dit gebied.

Een artikel uit Vives.

Entry added by Hans de Zwart - Wednesday, September 9, 2009, 5:19 PM
Last updated - Wednesday, September 9, 2009, 5:23 PM