Contributions to Moodle 3.5.12

9 developers
3 countries
27 commits
Tên đệm và tên
Họ
Tên đệm và tênSắp xếp theo Tên đệm và tên Tăng dần / HọSắp xếp theo Họ Tăng dần
Quốc giaSắp xếp theo Quốc gia Tăng dần
Git commitsSắp xếp theo Git commits Giảm dần
Git mergesSắp xếp theo Git merges Tăng dần
AMOS botAMOS botAustralia15
Sara Arjona TéllezSara Arjona TéllezTây Ban Nha32
One poor developer...Eloy Lafuente (stronk7)Tây Ban Nha26
Coolie and AndrewAndrew LyonsAustralia2
Brendan HeywoodBrendan HeywoodAustralia1
Ferran Recio CalderóFerran Recio CalderóTây Ban Nha1
Paul HoldenPaul HoldenVương Quốc Anh1
Jun PataletaJun PataletaAustralia1
Víctor Déniz FalcónVíctor Déniz FalcónTây Ban Nha11