Contributions to Moodle 3.1.8

11 developers
4 countries
33 commits
Tên đệm và tên
Họ
Tên đệm và tênSắp xếp theo Tên đệm và tên Tăng dần / HọSắp xếp theo Họ Tăng dần
Quốc giaSắp xếp theo Quốc gia Tăng dần
Git commitsSắp xếp theo Git commits Giảm dần
Git mergesSắp xếp theo Git merges Tăng dần
AMOS botAustralia16
Dan at desk in Moodle HQ, PerthDan PoltawskiVương Quốc Anh54
Adrian GreeveAustralia3
Juan LeyvaTây Ban Nha2
Simey LamezeAustralia2
Jake DallimoreAustralia2
David MudrákCộng Hoà Séc1
Marina GlancyTây Ban Nha1
Dani PalouTây Ban Nha1
One poor developer...Eloy Lafuente (stronk7)Tây Ban Nha2
Coolie and AndrewAndrew LyonsAustralia1