Представяне по теми

  • Мoдyлът "Анkeтатa" (Chоicе) в Mооdle е много прост модул– учителят задава някакъв въпрос с няколко възможни отговора. Тя може да бъде полезна като кратко запитване, което да стимулира мисленето на учениците върху зададена тема. На тестовия сайт е добавена кратка анкета за външния вид на сайта. Счита се, че това е модул електронно гласуване гласуване предоставящ възможност за установяване на очакванията на обучаемите към курса още преди да е започнал. Когато завърши обучаемите могат да бъдат анкетирани за това дали им е харесал и какви препоръки биха дали. Този електронен процес позволява обратна връзка към педагозите. •Позволява създаване на анкети; •Резултатите се подреждат таблично; •Преподавателят може да позволи на обучаемите да виждат резултатите от анкетите.