Καλώς Ορίσατε στην ελληνική προσπάθεια για το Moodle. Το Moodle είναι μια Ασύγχρονη Πλατφόρμα Εκπαίδευσης δηλαδή ένα περιβάλλον διαχείρισης μαθημάτων. Κύριος σκοπός της ύπαρξης αυτού του σημείου επικοινωνίας είναι να δημιουργήσει ένα κεντρικό σημείο συνάντησης για όλους τους Έλληνες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ή ήδη χρησιμοποιούν την πλατφόρμα αυτή για διάφορους σκοπούς και να συντονίσει τα διάφορα μέλη του στην ολοκλήρωση της Ελληνοποίησης της Πλατφόρμας και να τους παρέχει βοήθεια σε όποια προβλήματα συναντήσουν.