TÌM ĐỐI TÁC

Diễn đàn này cho phép những người sử dụng Moodle có thể chia sẻ dự án, tìm đối tác cộng tác, tìm nhân sự cho Moodle, tìm kiếm dịch vụ miễn phí và trả tiền cho Moodle. Những nội dung quảng cáo mà không đáp ứng một yêu cầu dịch vụ rõ ràng sẽ bị xoá bỏ.


Diễn đànNgười khởi tạoNhómPhúc đápBài viết gần đây nhất
Dự án E-leanning lớn cần tìm coder giỏi có kinh nghiệm tham gia Hình của vanquoc vovanquoc vo 6 Duc Quang Pham
T2, 12 Th09 2016, 10:23 AM