THẢO LUẬN CÁC TÍNH NĂNG MỚI

Khu vực thảo luận các tính năng mới, các modules mới của Moodle và cách sử dụng chúng.

List of discussions. Showing 17 of 17 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của Tô Thanh Bình
Tô Thanh Bình
14 Th10 2018
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của lê hà
lê hà
12 Th09 2018
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Nam Nhi
Nam Nhi
11 Th10 2016
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Dung Hoang
Dung Hoang
29 Th06 2016
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Wolf tube
Wolf tube
16 Th05 2016
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Wolf tube
Wolf tube
11 Th05 2016
Hình của Wolf tube
Wolf tube
4
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
19 Th11 2015
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
0
Hình của Quách Phi Huỳnh
Quách Phi Huỳnh
6 Th11 2015
Hình của Quách Phi Huỳnh
Quách Phi Huỳnh
0
Hình của Luyen Do Dinh
Luyen Do Dinh
7 Th04 2013
Hình của Luyen Do Dinh
Luyen Do Dinh
0
Hình của Nguyen Ty
Nguyen Ty
7 Th03 2013
Hình của Nguyen Ty
Nguyen Ty
0
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
17 Th12 2012
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
0
Hình của Huy Phan
Huy Phan
28 Th11 2012
0
Hình của Loan Dong
Loan Dong
4 Th07 2012
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Dare to win
Dare to win
5 Th11 2010
Hình của Dare to win
Dare to win
0
Hình của nguy san
nguy san
9 Th05 2010
Hình của barack obama
barack obama
1
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
14 Th09 2010
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
2
Hình của nguy san
nguy san
9 Th05 2010
Hình của nguy san
nguy san
0