استفاده از مودل

در این تالار می‌توانید در مورد روش‌های استفاده از مودل برای ارائه مطالب و مفاهیم درسی به بهترین نحو گفتگو نمائید.

این تالار برای اساتیدی که می‌خواهند در مورد روش‌های ارائه درس در مودل و چگونگی استفاده از ماژول‌های مختلف برای داشتن یک درس قوی، تجربیات خود را بیان نمایند یا از تجربیات دیگران استفاده کنند محل مناسبی است.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
تمدید مهلت گذراندن درس برای کاربر 7 Moien Abadi
تعلیق دسته جمعی کاربران 5 Moien Abadi
قرار دادن درس به صورت فایل فلش در سایت 5 Moien Abadi
نبود دکمه ارسال 1 Shamim Rezaie
مودل فارسی 1 Shamim Rezaie
آموزش 1 Shamim Rezaie