استفاده از مودل

در این تالار می‌توانید در مورد روش‌های استفاده از مودل برای ارائه مطالب و مفاهیم درسی به بهترین نحو گفتگو نمائید.

این تالار برای اساتیدی که می‌خواهند در مورد روش‌های ارائه درس در مودل و چگونگی استفاده از ماژول‌های مختلف برای داشتن یک درس قوی، تجربیات خود را بیان نمایند یا از تجربیات دیگران استفاده کنند محل مناسبی است.


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
تعلیق دسته جمعی کاربران 5 Moien Abadi
چهارشنبه، 10 اكتبر 2018، 6:04
قرار دادن درس به صورت فایل فلش در سایت 5 Moien Abadi
یکشنبه، 9 سپتامبر 2018، 1:50
نبود دکمه ارسال 1 Shamim Rezaie
دوشنبه، 6 اوت 2018، 4:51
تمدید مهلت گذراندن درس برای کاربر 2 امیر رحمانی
دوشنبه، 7 مه 2018، 5:26
مودل فارسی 1 Shamim Rezaie
یکشنبه، 16 آوریل 2017، 9:46
آموزش 1 Shamim Rezaie
پنجشنبه، 24 نوامبر 2016، 4:22