Επιλέγοντας Υλικό και Λογισμικό για τους εξυπηρετητές (servers) του Moodle

Συζητήστε για θέματα σχετικά με το υλικό (hardware) του Moodle και συγκρίνεται σημειώσεις πάνω στην απόδοση του Moodle και του λογισμικού που επιλέξατε κάτω από δύσκολες συνθήκες.