mercat

Un lloc on buscar, remenar, oferir i compartir cursos de Moodle en català

mercat

 

mercat de cursos

 

 1. Curs d'Open Office.org Writer OOoWriter
 2. Glossari Com es fa (mates: criteris de divisibilitat, proporcions, escales, operacions amb fraccions i percentatges). Atenció: activeu el filtre LATEX
 3. Activitats de càlcul algèbric: enters, fraccions, expressions algèbriques
 4. IntraWeb" : Plantilla per a crear un curs adreçat als/a les Usuaris/àries de la intranet de centre creada amb la maqueta "Intraweb": Professorat, Alumnat, PAS, Famílies, etc.
 5. Moodle per a estudiants una introducció als usuaris de Moodle al mateix Moodle. Pot servir com a mòdul 0 en qualsevol espai web corrent amb Moodle.
 6. Cursos per a l'ESO: "Tectònica de plaques" i "Formulació química". Si us plau, si els utilitzeu no esborreu de la descripció del curs el nom de l'autora ni l'enllaç a la seva pàgina. També estaria bé que escrivíssiu un missatge dient què us han semblat, les errades que hi heu trobat o, si l'heu millorat, on heu alliberat el nou curs. Gràcies!
 7. Crèdit Variable Polinomis 4tESO i altres: Per si pot fer servei a algú. (es van actualitzant els cursos)
 8. Glossari de termes del filtre TeX, actualitza l'original anglès i l'amplia a la notació científica en general (mates, química i física).
 9. Cursos per a l'ESO i el batxillerat (majorment de Matemàtiques) Còpies sense alumnes, oberts a visitants i amb un enllaç a la còpia de seguretat per restaurar en el vostre Moodle. Gentilesa del professorat de l'IES la Bisbal.
 10. Estadística per a 3r d'ESO. El fitxer és una mica gran, si teniu problemes per pujar-lo al vostre moodle, podeu editar el .zip i treure el geogebra.jar, o bé el directori "wink" que és on hi ha els tutorials d'excel, per tal de pujar-lo a posteriori. (ACTUALITZAT a Set'09)
 11. Adaptacions curriculars de català i matemàtiques per a alumnes amb necessitats educatives especials de PRIMER D'ESO. Presenten dossiers per imprimir cada trimestre amb activitats a realitzar al moodle (qv, jclic i pròpies). Ideal per alumnes amb dictamen o informe de l'EAP per treballar en grup individual o per treballar a dos nivells al grup ordinari. Pertany al projecte presentat a la MoodleMoot '06 a Tarragona (veure PDF). NOTA: Versió 1.5.4.)
 12. Eines i materials a l'aula de Tecnologia. Curs amb una recol·lecta de recursos, tasques, Jclic, fitxes...per treballar les eines, els materials i algunes normes. (Còpia de seguretat realitzada amb MOODLE 1.6.5)
 13. Disseny Assistit per Ordinador amb Autosketch. Curs amb una proposta de crèdit de Disseny Assistit per Ordinador amb MOODLE: els alumnes fan el dibuix indicat amb Autosketch i el pengen amb una tasca. (Còpia de seguretat realitzada amb MOODLE 1.6.5)
 14. Tecnologia de 3r d'ESO. Curs amb una recol·lecta de recursos, tasques, Jclic, fitxes...per treballar l'assignatura de Tecnologia a 3r curs desglossat per unitats didàctiques (algunes són incompletes ...). (Còpia de seguretat realitzada amb MOODLE 1.6.5)
 15. Tecnologia de 4t d'ESO. Curs amb una recol·lecta de recursos, tasques, Jclic, fitxes...per treballar l'assignatura de Tecnologia a 4t curs desglossat per unitats didàctiques (algunes són incompletes...). (Còpia de seguretat realitzada amb MOODLE 1.6.5)
 16. Creació d'unitats didàctiques interactives amb l'editor d'XHTML eXelearning i la seva integració als portals moodle . Entreu com visitant. Enllaç:http://iesgabrielciscar.org/course/view.php?id=4
 17. Curs Moodle de seguretat en xarxes amb llicència Creative Commons, per Lluís Perez Vidal i Sergi Tur Badenes. Es pot trobar al Moodle de l'IES Nicolau Copèrnic de Terrassa:
  http://www.iescopernic.com/moodle/course/view.php?id=154 El curs ha estat creat com a una eina més per a la realització d'un curs del mateix nom impartit aquest any a l'ICE de la UPC.
 18. Tecnologia a 4t d'ESO: Recursos i materials fets amb programari
  lliure. Entreu com visitant.
  Enllaç: http://iesgabrielciscar.org/course/view.php?id=5
 19. http://espiral.xtec.net/moodle/course/view.php?id=34: Recursos i activitats per a treballar hàbits saludables relacionats amb la condició física i l'alimentació.
 20. Crèdit Variable TIC 1r ESO http://teiabaus.googlepages.com/backup-tic1r_d_eso-20080601-2135.zip
 21. Mòdul de Graduat en Educació Secundària (Formació de Persones Adultes) M14-La Salut
 22. Traducció al català dels cursos de l'OpenOffice Writer 2.0, Impress 2.0. i Calc 2.0 Els trobareu a: www.in-formacio.com/moodle.
 23. Traducció al català dels cursos de Moodle per a alumnes i Moodle per a professors. Els trobareu a: www.in-formacio.com/moodle.
 24. Curs sobre eXeLearning, un programa d'autoria molt fàcil d'utilitzar que permet fer materials Moodle-compatibles: pàgines web, recursos IMS i SCORMS amb un clic. Conté multitud d'exemples. Descàrrega.
 25. Recursos (no és un curs!) per fer Matemàtiques a l'ESO amb el Moodle, de David Pinyol: http://phobos.xtec.cat/dpinol1/recursos/eso-mat-2008.zip
 26. El Banc de cursos i recursos de Moodle, és un projecte del Centre de Recursos de Formació de Persones Adultes per tal de disposar d'un espai comú per mostrar i compartir els diferents cursos Moodle que tenen els centres i aules de formació de persones adultes.