Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle (νέο)

Ίδιο με το παρακάτω γλωσσάριο του θέματος 5.