Наредба за прилагане на система за натрупване и трансфер на образователни кредити във висшите училища

Щракнете върху credit_rules.pdf, за да отворите файла.
Наредба за прилагане на система за натрупване и трансфер на образователни кредити във висшите училища