คู่มือการใช้งาน Moodle สำหรับครู โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (46 หน้า 1.63Mb)

คู่มือการใช้งาน Moodle สำหรับครู โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Click manualMoodle1.pdf link to view the file.