Chcete pomoci zlepšit uživatelské prostředí Moodle? Připojte se k Moodle Experience Lab, abyste se mohli účastnit průzkumů a relací, prozkoumávat, vylepšovat a definovat nápady a iniciativ v rámci sady produktů Moodle.

Můžete se také zúčastnit
diskuzí o uživatelském dojmu Moodle (UX).

Pokud si všimnete jakýchkoli textů v Moodle, které lze vylepšit, dejte nám prosím vědět tím, že přispějete do jazykového balíčku pro angličtinu (opravy) (en_fix), jak je popsáno v průvodci Vylepšení anglických jazykových řetězců.