Richtlijnen bij het vertalen

Dit document bevat enkele richtlijnen voor Moodle-gebruikers die willen helpen bij het vertalen of een interessante plugin willen vertalen.

De documentatie staat op https://docs.moodle.org/dev/Translation. Wat verder op deze pagina staat, is specifiek voor het Nederlandstalig pakket.

Hoofdletters

Hoofdlettergebruik is erg verschillend in het Nederlands, vergeleken met het Engels. Volg de regels op https://www.taaltelefoon.be/hoofdletters-01-hoofdregels.

Leestekens

Respecteer de leestekens zoals ze in het Engels staan. Verzin geen punt aan het einde van een regel bij en laat het niet weg als het er staat in het Engels. Denk je dat het fout staat in het Engels, vraag dan eerst een wijziging aan via en_fix of via de maker van de plugin en pas het Nederlands aan als die aanpassing goedgekeurd is.

Terminologie

De bedoeling is om er een Nederlandstalig taalpakket van te maken. Neem dus geen Engelse terminologie over als er een goed Nederlands woord voor bestaat. Soms is wat research of creativiteit nodig.

Consistentie

Het is belangrijk dat een woord dat op hetzelfde doelt overal in Moodle hetzelfde is. Gebruik ook datzelfde woord in eventuele helpteksten.

Informeel

Het taalpakket is informeel. Gebruik je/jij/jouw, niet u, uw.

Vlaanderen / Nederland compatibel

We proberen het taalpakket voor zowel Nederland als Vlaanderen bruikbaar te maken. We proberen algemene standaardtaal te gebruiken en typisch Vlaamse of typisch Nederlandse begrippen te vermijden. Bij twijfel Van Dale of het forum raadplegen.

leraar, docent, leerling, student, ...

Het taalpakket gebruikt overal leraar, leraren, leerling, leerlingen. Varianten daarop kunnen gemaakt worden via aanpassingen in het lokale taalpakket. Als iemand graag zo'n taalpakket onderhoudt, dan dan dat aangevraagd worden via translation@moodle.org.

Laatste wijziging: zondag, 4 augustus 2019, 18:17