Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Μεταφραστών


Το γνωστό translate της google.

Το glosbe, πολύ καλό λεξικό και για ελληνικά.

Το linguee για (επίσημα) μεταφρασμένα κείμενα ΕΕ κ.α..

Το λεξικό Merriam-Webster μόνο για αγγλικά.

Η επίσημες βάσεις όρων της ΕΕ: iate και termcoord.

Οι ελληνικές βάσεις όρων TELETERM & INFORTERM.

Το «Λεξικό της κοινής νεοελληνικής» στην «Πύλη» για την ελληνική γλώσσα.

Η βικι παίδεια (ειδικά η σελίδα «Μετάφραση όρων πληροφορικής»).

Η βάση ορολογίας της Microsoft "Search Terminology".Last modified: Saturday, November 3, 2018, 11:44 PM