Unicode คืออะไร?

Unicode กำหนดหมายเลขเฉพาะสำหรับทุกอักขระ
โดยไม่ขึ้นกับระบบปฎิบัติการ โปรแกรมที่ใช้ ภาษา

สืบเนื่องมาจากกระทู้ของคุณสยามที่ถามเกี่ยวกับ RSS ระบบการป้อนข่าวสารจากเว็บหรือจากกระดานข่าวของเราให้ข่าวนั้น ๆ ไปปรากฎอยู่บนเว็บอื่นโดยอัตโนมัติ เป็นการติดตามข่าวของเว็บได้อย่างทันท่วงทีนะคะ อะไร ๆ ก็ดูจะดีไปหมดจนกระทั่งมีปัญหาใหม่หลังจากติดตั้ง RSS แล้วนั่นคือมันไม่แสดงเป็นภาษาไทย ด้วยเหตุว่า RSS นั้น ใช้คำสั่งมาตรฐานบน PHP คือคำสั่ง utf8_decode กับ utf8_encode ซึ่งเหมาะสำหรับภาษาที่ใช้การ encode แบบ iso-8859-1

แก้ไขครั้งสุดท้าย: อาทิตย์, 3 ตุลาคม 2010, 7:21PM