Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

καθοδήγηση


καθολικό


κατατεμαχισμός


καταχωρίζω


καταχωρώ

register


κεντρικός Η/Υ

host


κεντρικός κόμβος

hub


κλάση


κονκάρδα


κουμπί

button

κουτάκι επιλογής


κωδικός

code


λεζάντα


λεξικό


λεξιλόγιο

vocabulary


μάθημα


μη αναμενόμενος


μη κανονικός


μικρορύθμιση

fine tuning


μονάδα


μόνιμος


μονοπάτι


μορφή


μορφοποίηση


μορφοτύπηση

formatting


μορφότυπος

format


μοτίβο


μπλοκ


ξεπερασμένο


ομάδα


ομαδοποίηση

grouping


παράθεση


παράμετρος


παραπομπή


παρασκήνιο


παρωχημένο

deprecated


παύλα

dash

[Πηγές: https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=51340.0 & http://www.moto-teleterm.gr/search_gr.asp]

dash  ->  παύλα

dash {in Morse code}  ->  παύλα {στον κώδικα Μορς}

em dash  ->  παύλα του εμ

en dash  ->  παύλα του εν

stroke  ->  διάπαυλα

underscore  ->  υπόπαυλα, κάτω παύλα

underscore character  ->  χαρακτήρας υπόπαυλας

macron  ->  επίπαυλα, μακρόν

upper bar  ->  υπέρπαυλα

lower bar  ->  υπόπαυλα

central horizontal bar jointive    ->  κεντρική ενωτική παύλα


περίγραμμα


περιηγητής


περιθώριο


περίληψη


πλαίσιο


πλαίσιο ελέγχου


πληθοπορισμός


πληθοχρηματοδότηση


ποσόστωση

quota


πράκτορας


προβεβλημένος


προβολή


πρόγραμμαPage: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL