Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

δραστηριοποίηση


δραστηριότητα


εγγραφή


εγγραφή ήχου/βίντεο

recording


εγγραφή πολυμέσου

recording


ειδοποίηση

notification


ειδοποιώ

notify


εικονοστοιχείo


εκπαιδευόμενος


εκπαίδευση

education (παιδεία), teaching (διδασκαλία), training (κατάρτιση, προπόνηση), instruction (καθοδήγηση, οδηγίες)


εκπρόθεσμο


εκτιμώ

rate


εκχωρώ


εμμένων


εμφάνιση


εναρμόνιση


έναυσμα


ένδειξη


ενέργεια


ενεργοποιώ


ενεργός


ενότητα


επεξεργαστής

processor, editor


επιγραμμικός


επιδιορθωτής


επικόλληση


επιλεγμένος


επιλογέας


επίλυση


επιπρόσθετος


επισημαίνω


επισήμανση

mark

επισημειώνω


επισκόπηση


εποπτεία


επόπτης


εργασία

task, job


ερώτημα


ερώτηση


ετεροαναφορά


ετικέτα


ευθυγράμμιση

alignment


εφεδρικό αντίγραφo

backup copy


ζήτημα


ημερολόγιο


ιδιοχαρακτηριστικό


ιδιωτικά

private


ικανότητα


ιστολόγιο


ιστοσεμινάριοPage: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL