Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

;

·

semicolon --> άνω τελεία


&(data) controller


(data) processor

εκτελών την επεξεργασία (δεδομένων)

άδεια


αθροιστικός


αισθάνομαι


αίσθημα


ακατάλληλος


αναγνωριστικό

ID


αναδυόμενο

pop-up


ανακοίνωση


αναπτυσσόμενο


ανάρμοστος


ανατροφοδότηση


αναφορά


ανεπίτρεπτος


ανολοκλήρωτη

incomplete


αντίγραφο ασφαλείας

backup copy


αντικανονικός


απάντηση


απαράδεκτος


απαρχαιωμένο


αποδοτικότητα


απόκριση

response


απόπειρα


αποτελεσματικότητα


αποτιμώ


αρχειοθήκη


βαθμολογητής


βαθμολόγιο


βαθμός


γεγονός


γκριζαρισμένη


γλωσσάριο

glossary


γνώση

knowledge


δεκτή


δεξιότητα

skill


δέσμη


διαδικασία

process, procedure


διαδρομή


διαθέσιμο

available


διακριτικό


διαμόρφωση


διαπιστευτήρια


διασύνδεση


διεπαφή


διεργασία

process, task


δικαίωμα

permission

διορθωτής


δομή


δραστηριοποίηση


δραστηριότητα


εγγραφή


εγγραφή ήχου/βίντεο

recording


εγγραφή πολυμέσου

recording


ειδοποίηση

notification


ειδοποιώ

notify


εικονοστοιχείo


εκπαιδευόμενος


εκπαίδευση

education (παιδεία), teaching (διδασκαλία), training (κατάρτιση, προπόνηση), instruction (καθοδήγηση, οδηγίες)


εκπρόθεσμο


εκτιμώ

rate


εκχωρώ


εμμένων


εμφάνιση


εναρμόνιση


έναυσμα


ένδειξη


ενέργεια


ενεργοποιώ


ενεργός


ενότητα


επεξεργαστής

processor, editor


επιγραμμικός


επιδιορθωτής


επικόλληση


επιλεγμένος


επιλογέας


επίλυση


επιπρόσθετος


επισημαίνω

mark

επισήμανση

mark

επισημειώνω


επισκόπηση


εποπτεία


επόπτης


εργασία

task, job


ερώτημα


ερώτηση


ετεροαναφορά


ετικέτα


ευθυγράμμιση

alignment


εφεδρικό αντίγραφo

backup copy


ζήτημα


ημερολόγιο


ιδιοχαρακτηριστικό


ιδιωτικά

private


ικανότητα


ιστολόγιο


ιστοσεμινάριο


καθοδήγηση


καθολικό


κατατεμαχισμός


καταχωρίζω

allocate


καταχωρώ

register


κεντρικός Η/Υ

host


κεντρικός κόμβος

hub


κλάση


κονκάρδα

badge

κουμπί

button

κουτάκι επιλογής


κωδικός

code


λεζάντα


λεξικό


λεξιλόγιο

vocabulary


μάθημα


μη αναμενόμενος


μη κανονικός


μικρορύθμιση

fine tuning


μονάδα


μόνιμος


μονοπάτι


μορφή


μορφοποίηση


μορφοτύπηση

formatting


μορφότυπος

format


μοτίβο


μπλοκ


ξεπερασμένο

outdated, deprecated, obsolete


ομάδα


ομαδοποίηση

grouping


παράθεση


παράμετρος


παραπομπή


παρασκήνιο

background, backstage


παρωχημένο

deprecated


παύλα

dash

[Πηγές: https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=51340.0 & http://www.moto-teleterm.gr/search_gr.asp]

dash  ->  παύλα

dash {in Morse code}  ->  παύλα {στον κώδικα Μορς}

em dash  ->  παύλα του εμ

en dash  ->  παύλα του εν

stroke  ->  διάπαυλα

underscore  ->  υπόπαυλα, κάτω παύλα

underscore character  ->  χαρακτήρας υπόπαυλας

macron  ->  επίπαυλα, μακρόν

upper bar  ->  υπέρπαυλα

lower bar  ->  υπόπαυλα

central horizontal bar jointive    ->  κεντρική ενωτική παύλα


περίγραμμα


περιηγητής


περιθώριο


περίληψη


πλαίσιο


πλαίσιο ελέγχου


πληθοπορισμός


πληθοχρηματοδότηση


ποσόστωση

quota


πράκτορας


προβεβλημένος


προβολή

view, show

πρόγραμμα


προεπιλογή


προπαροχή

provisioning


προσαρμοσμένο


προσόν


προσπάθεια

attempt

προσωπικά

personal


προτεινόμενος

suggested, proposed, recomended


προτροπή


προχωρημένος


πτυσσόμενο

drop-down


ρυθμίσεις

settings, configuration


ρύθμιση

setting, adjustment


ρύθμιση/προσαρμογή

adjust


σαρώνω


σελιδοδείκτης


σενάριο

script

σημαιοδότηση


σημαιοδοτώ

flag

σημειώσεις

notes


σκιασμένο


σκοπός


στοίχιση

alignment


συγκατάθεση


συζήτηση


σύλληψη


σύμπτυξη


συναθροίζω


συναίσθημα


συνδρομή

subscription, support

συνημμένα


συνιστώμενος

recommended


συνομιλία


σύνοψη

digest, synopsis

συντάκτης

editor


συντονιστής


συσσωρευμένος


συστάδα


συσχετίζω


σχεδιασμένος


σχεδιότυπο


σχηματομορφή

pattern


ταμπέλα

label


τικάρω


τμήμα

section


υπεύθυνος επεξεργασίας (δεδομένων)


υπό κατάργηση

greylisted


υπόβαθρο

background


υπόδειξη


φατσούλα


φίλτρο


φόρουμ

forum


φυσίγγιο


χαρακτηριστικό


χαρτοφυλάκιο

portfolio


χρονικό όριο


χρονοδιάγραμμα


χρονολόγιο


χρονοπρόγραμμα

schedule


χρονοπρογραμματισμένοςPage:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL