Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

Safe Exam Browser

Περιηγητής για Ασφαλείς Εξετάσεις, περιηγητής Safe Exam Browser (για ασφαλείς εξετάσεις), περιηγητής (Safe Exam Browser) για ασφαλείς εξετάσεις


scalable

κλιμακώσιμος, με ικανότητα κλιμάκωσηςscan

σαρώνω, ανιχνεύω, σκανάρω, εξετάζω με τη σειρά


schedule


scheduled

χρονοπρογραμματισμένος, -η, -ο, προγραμματισμένος, -η, -ο, χρονοδρομολογημένος, -η, -ο.


scope

εμβέλεια, πεδίο εφαρμογής, πεδίο δράσης, δικαιώματα σε πόρους, σετ δικαιωμάτων σε πόρους, δικαιοδοσία, σκοπός

Παράμετρος για το σετ πόρων & δικαιωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης που αυθεντικοποιείται με OAuth 2.0.


score

σκορ, βαθμός, βαθμολογία

σκοράρω, παίρνω βαθμό, πετυχαίνω βαθμολογία


screenshot

στιγμιότυπο οθόνης


script

σενάριο, δέσμη ενεργειών


section

ενότητα, χώρος, περιοχή, τμήμα


see

δείτε, δες, βλ., βλέπε


seed

σπόρος (πλήρες αντίγραφο προς λήψη), σπόρος, πλήρες αντίγραφο

selected


self enrolment


separate learning

μεμονωμένη μάθηση

separate way of learning: μεμονωμένος τρόπος μάθησης


serializer

σειριοποιητής


server

εξυπηρετητής, διακομιστής, διαμετακομιστής, σερβιτόρος/υπηρέτης


service

υπηρεσία


session

σύνοδος, συνεδρία, περίοδος λειτουργίας


setting


share

(κάνω) κοινόχρηστο, διαμοιράζω


ShareAlike

Παρόμοια Διανομή

(~ Licence: Άδεια Παρόμοια Διανομή)


shared

κοινόχρηστος, διαμοιραζόμενος


shared key

κοινόχρηστο κλειδί

shared secret

κοινόχρηστο μυστικό


Shibboleth

Shibboleth (μέθοδος αυθεντικοποίησης SSO)


show


single view

ατομική προβολή, απλή προβολή, προβολή ενός


site

ιστότοπος, ιστοτόπου, τόπος, δικτυακός τόπος, δικτυακή τοποθεσία


Site home

Αρχική ιστοτόπου, «Αρχική ιστοτόπου»


site's front page

Αρχική σελίδα του ιστοτόπου


skill


skin

όψη, εμφανισιακό στυλ, στυλ εμφάνισης, εξωτερική εμφάνιση, δέρμα, επιδερμίδα, παρουσιαστικό, εμφάνιση, οπτική εμφάνιση.


slash arguments

παράμετροι γραμμής εντολών, ορίσματα γραμμής εντολών


slot

υποδοχή, (μεμονωμένο) κενό, πεδίο απάντησης


smiley

χαμογελαστό προσωπάκι


social (breadth)

εύρος κοινωνικοποίησης


socket

υποδοχή, πρίζα, υποδοχέας


software components

συστατικά λογισμικού, συνιστώσες λογισμικού, στοιχεία λογισμικού


software modules

αρθρώματα λογισμικού


solver

επιδιορθωτής, διορθωτής, λύτης, επιλύτης

source

πηγή


specified

καθορισμένος

specify

καθορίζω


spreadsheet

λογιστικό φύλλο


SSO (Single sign-on)

ενιαία σύνδεση (SSO)


stage

προς υποβολήstandard

τυπικός, πρότυπο (που ακολουθείται)

standard components

βασικά πρόσθεταstandard text

αρχικό κείμενοstandardized

τυποποιημένος, που έγινε (σύμφωνος με) πρότυπο (ενώ δεν ήταν)


star

επισημαίνω με αστερίσκο, επισημαίνω με αστέρι, δίνω αστέρι


starred

με αστερίσκο, με αστέρι


stream

συνεχής ροή πολυμέσου, συνεχής ροή, ροή πολυμέσουstring

συμβολοσειρά, μήνυμα


structure


subject

θέμα, επιστημονικός ή μαθησιακός τομέας, υπόθεση


submission

υποβολή, υποβολή εργασίας, εργασία, εργασία που υπέβαλε ένας μαθητής


submit

υποβάλλω, υποβολή (αντί υπόβαλε)


subscribe

εγγραφή συμμετοχής, δηλώνω συμμετοχή, δηλώνω εγγραφή, εγγράφομαι, γίνομαι συνδρομητής, κάνω συνδρομή


subscription

εγγραφή, συνδρομή


summary


supervised learning

επιβλεπόμενη μάθηση, εποπτευόμενη μάθηση, επιτηρούμενη μάθηση

supervision


supervisor

επόπτης, επιτηρητής, επιστάτης, επιβλέπωνPage:  1  2  (Next)
  ALL