Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

label


LAN

τοπικό δίκτυο, Local Area Network (: δίκτυο τοπικής περιοχής)


launch

εκκίνηση


launcher

αυτός που εκκινεί κάτι, αυτός που ξεκινά κάτι, εκκινητής


LDAP

Lightweight Directory Access Protocol, Ελαφρύ πρωτόκολλο πρόσβασης καταλόγου


learner

εκπαιδευόμενος, μαθητευόμενος, μαθητής


learning analytics

μαθησιακή αναλυτική, μαθησιακές αναλύσεις


learning outcomes

μαθησιακά αποτελέσµατα, μαθησιακές εκβάσεις


learning path

μαθησιακό μονοπάτι, μαθησιακή διαδρομή, μαθησιακή πορεία, γραμμή μάθησης


learning plan

σχέδιο μάθησης (πιο συνηθισμένο), μαθησιακό πλάνο (πιο συγκεκριμένο)


legacy

παλαιότερης έκδοσης, παλαιότερου τύπου, παλαιού τύπου, παλαιότερος, κλασικός


legend

λεζάντα


lesson

διδασκαλία, διδακτική ενότητα


licence

Δείτε license


license

άδεια, νομική άδεια, άδεια χρήσης


like

τύπου


link

σύνδεσμος, υπερσύνδεσμοςlist all

λίστα όλων


listing

εμφάνιση λίστας, εμφάνιση σε λίστα, συμπερίληψη στον κατάλογοlive

ζωντανά, σε πραγματικό χρόνο, live


log file

καταγραφολόγιο,    αρχείο καταγραφών


log in

σύνδεση, είσοδος


lognormal

λογαριθμοκανονική


logout

αποσύνδεση


logs

καταγραφές


logstore

αποθήκη καταγραφών


loguniform

λογαριθμικά ομοιόμορφηLTI

Learning Tools Interoperability (: Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων)