Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

gadget

γκάτζετ, μικροεφεύρημα, μηχανηματάκι


gallery

χώρος έκθεσης, έκθεση, συλλογή, γκαλερί


GDPR

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation)

get prediction

εξάγω προβλέψεις


global

καθολικός, συστήματος ή ιστοτόπου


glossary


go (to)

μεταβείτε (σε/προς)


GPS

Σύστημα Παγκόσμιας Θέσης


grace login

σύνδεση χάριτος, χαριστική ευκαιρία σύνδεσης μετά την κανονική λήξη


grade

βαθμός, βαθμολογώ, θέτω/αντιστοιχώ αριθμό σε διαβαθμισμένη κλίμακα, βαθμολογίαgrade item

στοιχείο βαθμού, επιμέρους βαθμολογήσιμo στοιχείo, επιμέρους βαθμός, επιμέρους στοιχείο βαθμολογίας


gradebook


graded item

βαθμολογούμενο στοιχείο


grader


greyed-out


greylisted


group

ομάδα, ομάδα συμμετεχόντων, ομάδα συμμετεχόντων μαθήματος


group message

ομαδικό μήνυμα, μήνυμα ομάδαςgrouping