Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  17  (Next)
  ALL

link

σύνδεσμος, υπερσύνδεσμοςlist all

λίστα όλων


listing

εμφάνιση λίστας, εμφάνιση σε λίστα, συμπερίληψη στον κατάλογοlive

ζωντανά, σε πραγματικό χρόνο, live


location


log file

καταγραφολόγιο,    αρχείο καταγραφών


log in

σύνδεση, είσοδος


lognormal

λογαριθμοκανονική


logout

αποσύνδεση


logs

καταγραφές


logstore

αποθήκη καταγραφών


loguniform

λογαριθμικά ομοιόμορφηLTI

Learning Tools Interoperability (: Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων)


main

κύριος, -α, -ο, κυρίως


manually

χειροκίνητα, με το χέρι, μη αυτόματα, χειρωνακτικά


map

αντιστοίχιση, χάρτης,αντιστοιχίζω, χαρτογραφώ


margin


mark

μαρκάρω, σημαδεύω, βαθμολογώ, βαθμός, επισήμανση, επισημαίνω, θέτω επισήμανση, χαρακτηρίζω, σημειώνω

marker

διορθωτής, βαθμολογητής

δείκτης θέσης, δείκτης τοποθεσίας, ταμπελάκι, ταμπελάκι επισήμανσης, στοιχείο επισήμανσης, αντικείμενο δείκτης, ενδείκτης


mastery

αριστοτεχνία


media

πολυμέσαmemcache

memcache (κρυφή μνήμη ΒΔ στη RAM), memcache (κρυφή μνήμη για βελτίωση απόκρισης βάσεων δεδομένων από ιστοσελίδες)


memory allocation

εκχώρηση μνήμης, δέσμευση μνήμης


mentee

καθοδηγούμενος, μεντορευόμενος, συμβουλευόμενος, μαθητευόμενος, εκπαιδευόμενος, υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα


mentor

μέντωρ, μέντορας, καθοδηγητής, σύμβουλος, πνευματικός οδηγός, πνευματικός καθοδηγητής


mentoring

καθοδήγηση, συμβουλευτική καθοδήγηση


messaging

ανταλλαγή μηνυμάτων, μηνύματα


migrate

μετεγκαθιστώ (μεταφέρω/μετατρέπω), μετατρέπω


migration

μετεγκατάσταση (μεταφορά/μετατροπή), μετάβαση/μετατροπή (δεδομένων σε άλλο λογισμικό) [αλλά μεταβάθηκε;;-->έπαθε την μετάβαση-->του έγινε μετάβαση;]    μετάβαση


misconfigured

κακοδιαμορφωμένος, κακορυθμισμένος, κακώς ρυθμισμένος, με κακές ρυθμίσεις


mobile app

εφαρμογή για κινητά


mode

κατάσταση, φάση, τρόπος, κατάσταση (λειτουργίας), λειτουργία


moderator


modify

τροποποιώ


module

άρθρωμα


Moodle app

εφαρμογή Moodle, Moodle για κινητά, εφαρμογή Moodle για κινητά


MUC

Moodle Unified Cache (ενοποιημένη κρυφή μνήμη του Moodle)


My home

Αρχική χρήστη, Η αρχική μου


My home page

Αρχική σελίδα χρήστη, Η αρχική μου σελίδα


n/a

δ/υ

not available --> δεν υπάρχει


nav drawer

συρτάρι πλοήγησης, συρόμενο μενού (πλοήγησης), πλευρικό μενού, συρταριέρα πλοήγησηςnavigation

πλοήγησηnest

εμφωλεύω, φωλιάζω


nested

εμφωλευμένος, φωλιασμένος, ένθετος (και embedded, και build-in, και inline)


newsletter

ενημερωτικό δελτίο


no

καθόλου, χωρίς, όχι, κανένας, καμία, κανένα


NoDerivs

Όχι Παράγωγα Έργα

(~ Licence: Άδεια Όχι Παράγωγα Έργα)


NonCommercial

Μη Εμπορική Χρήση (NC)

(~ Licence: Άδεια για Μη Εμπορική Χρήση)


note

λάβετε υπόψη, σημειώστε


notesPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  17  (Next)
  ALL