Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

host

υπολογιστής που φιλοξενεί, κεντρικός Η/Υ, κόμβος H/Y, δικτυακό όνομα Η/Υ, Η/Υ δικτύου

hover

αιώρηση, αιωρούμαι, περνάω ή μένω από πάνω, κατάδειξη με ποντίκι (χωρίς κλικ), κατάδειξη, υπέρδειξη.


hub


ID


ID number

αριθμός αναγνωριστικού, αναγνωριστικός αριθμός


identification number

αριθμός αναγνώρισης


identity number

αριθμός ταυτότητας


illegal

ανεπίτρεπτος, αντικανονικός, παράτυπος, παράνομος,

improper


IMS CP

Πακέτο (εκπαιδευτικού) περιεχομένου της IMS

inactivating

κατάργηση, τερματισμός εφαρμογής, λήξη εφαρμογής, παύση ισχύος, απενεργοποίηση


inappropriate

ανάρμοστος, απρεπής, ακατάλληλος


incomplete

ανολοκλήρωτη, ημιτελής


index

ευρετήριο, ευρετηριάζω, δείκτης, δεικτοδοτώ


indicate

δείχνω, υποδεικνύω, υποδηλώνω, σηματοδοτώ


indicator

δείκτης, ένδειξη, ενδείκτης


individual

ιδιαίτερος, διαφορετικός, ξεχωριστός, ατομικός, προσωπικός


Individual Portfolio of Competence

προσωπικός φάκελος προσόντων [Απασχόληση, Παιδεία]


inform

πληροφορώ, ειδοποιώ


inline

στη γραμμή, σε γραμμή, στη σειρά, σε σειρά, στην ίδια γραμμή, στις ίδιες γραμμές, εντός γραμμής, εμβόλιμος, ένθετος  (και embedded, και build-in, και nested)


insight

ενόραση, διόραση, πρόβλεψη, μαντεψιά, πιθανολόγηση με βάση συμπέρασμα στατιστικής ανάλυσης


instance

στιγμιότυπο


interconnection


interface

διεπαφή, διασύνδεση


interpreter

διερμηνέας


InterProcess Communication, IPC

Διαδιεργασιακή επικοινωνία


invalid

μη έγκυρος, άκυρος

irregular

αντικανονικός, ακανόνιστος, παράτυπος


issue

ζήτημα, πρόβλημα, θέμα


join

ένταξη, συμμετοχή


journal

χρονικό υποβολών, χρονικό, επίσημο ημερολόγιο, ημερολόγιο, εφημερίδα, περιοδικό, χρονολόγιο


jump

μεταπήδηση, μεταπηδώ, άλμα, κάνω άλμα


knowledge


label


LAN

τοπικό δίκτυο, Local Area Network (: δίκτυο τοπικής περιοχής)


launch

εκκίνηση


launcher

αυτός που εκκινεί κάτι, αυτός που ξεκινά κάτι, εκκινητής


layout


LDAP

Lightweight Directory Access Protocol, Ελαφρύ πρωτόκολλο πρόσβασης καταλόγου


learner

εκπαιδευόμενος, μαθητευόμενος, μαθητής


learning analytics

μαθησιακή αναλυτική, μαθησιακές αναλύσεις


learning outcomes

μαθησιακά αποτελέσµατα, μαθησιακές εκβάσεις


learning path

μαθησιακό μονοπάτι, μαθησιακή διαδρομή, μαθησιακή πορεία, γραμμή μάθησης


learning plan

σχέδιο μάθησης (πιο συνηθισμένο), μαθησιακό πλάνο (πιο συγκεκριμένο)


legacy

παλαιότερης έκδοσης, παλαιότερου τύπου, παλαιού τύπου, παλαιότερος, κλασικός


legend

λεζάντα


lesson

διδασκαλία, διδακτική ενότητα


licence

Δείτε license


license

άδεια, νομική άδεια, άδεια χρήσης


like

τύπουPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL