Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

;

·

semicolon --> άνω τελεία


&


(data) controller

(data) processor

εκτελών την επεξεργασία (δεδομένων)

ability

abnormal

accepted

δεκτή, έγκριση

accessed

προσπελασμένος, που τους έγινε πρόσβαση, επισκευθέν, επισκευθέντα, αναγνωσμένος.

προσβάσιμα

accumulated

accumulative

αθροιστικός, -ή, -ό, σωρευτικός, -ή, -ό

action

activate

δραστηριοποίηση, δραστηριοποίησε

active

σε δράση, εν δράσει, ενεργός(-ή,-ό), ενεργοποιημένος

activity

ad hoc

ειδικού σκοπού, ad hoc, επί τούτω, ειδικός, για τον σκοπό αυτό, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ακριβώς για τον σκοπό αυτό

add-on

πρόσθετο

additional

επιπρόσθετος, πρόσθετος, επιπλέον

addon

adjust

advanced

προχωρημένος, σύνθετος

against which

σε σχέση με τον οποίο, έναντι του οποίου, σύμφωνα με το οποίο

age of consent

ηλικία συγκατάθεσης

agent

πράκτορας, πράκτορας λογισμικού, πρακτορεύων πελάτης λογισμικού

aggregate

agreed

συγκατάθεση, consent

alert

σήμα επαγρύπνησης, αποστολή σήματος επαγρύπνησης, συναγερμική ειδοποίηση, ειδοποιώ συναγερμικά, (προ)ειδοποιώ, προειδοποίηση, ειδοποιώ επειγόντως, ειδοποιώ, γνωστοποιώ, επείγουσα ειδοποίηση, προειδοποιώ, ειδοποίηση που εφιστά την προσοχή, εφιστώ την προσοχή, ειδοποίηση επαγρύπνησης, ειδοποίηση ετοιμότητας

alignment

allocate

εκχωρώ, καταχωρίζω, διαθέτω, αναθέτω, διανέμω, κατανέμω, καταμερίζω

annotate

επισημειώνω, σχολιασμός, σχολιάζω.

announcement

answer

antivirus

αντι-ιικός, αντι-ιϊκός, αντιιικός, κατά των ιών, λογισμικό προστασίας από ιούς


APC

Alternative PHP Cache (Εναλλακτική κρυφή μνήμη PHP) (a framework that caches the output of the PHP bytecode compiler in shared memory)

appearance

εμφάνιση, παρουσιαστικό

applet

μικροεφαρμογή, εφαρμογίδιο, μικρή εφαρμογή, εφαρμογούλα, προγραμματάκι

apply

εφαρμογή

apply copy

Προς υποβολή (αντιγράφου)

archive

αρχειοθήκη, αρχείο συμπίεσης, αρχείο

Are you sure you want to

Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να, Σίγουρα θέλετε να, Σίγουρα να.

assessment

αξιολόγηση

assign role

ανάθεση ρόλου, εκχώρηση ρόλου, απόδοση ρόλου

assignment

εργασία (που έχει ανατεθεί), θέμα εργασίας

associate

attachments

attempt

attendance

παρουσίες, παρουσία, παρακολούθηση, συμμετοχή

attribute

ιδιοχαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό, απόδοση ιδιοχαρακτηριστικού, αποδίδω χαρακτηριστικό

Attribution

Αναφορά Δημιουργού (BY)

(~ Licence: Άδεια με Αναφορά Δημιουργού)

authenticate

αυθεντικοποίηση, πιστοποίηση επαλήθευσης ταυτότητας (identity verification certification)

available to

avatar

εικόνα προφίλ (avatar), ψηφιακή αναπαράσταση, avatar, ψηφιακό προφίλ, προσωπικό λογότυπο, προσωπικό εικονίδιο, γραφική αναπαράσταση, άβαταρ, αβατάρα, ενσάρκωση, γραφική απεικόνιση χρήστη, εικονική ταυτότητα χρήστη, αναγνωριστικό εικονίδιο, εικονίδιο αναγνώρισης.

backend

υποστήριξη λειτουργίας,

π.χ. backend server = εξυπηρετητής υποστήριξης (λειτουργίας).

background

backpack

σακίδιο πλάτης

backup

badge

διακριτικό, κονκάρδα, σήμα, βραβείο

banner

πανό, (διαφημιστικό) πανό (ιστοτόπου), διαφημιστικό πλαίσιο, εικόνα προώθησης

batch

δέσμη (εντολών ή ενεργειών), μαζικός

be processed

υπόκειμαι σε επεξεργασία

bind

δέσμευση, δεσμεύω, πρόσδεση, προσδένω, διάδεση, διαδένω, σύνδεση, συνδέω

block

μπλοκ, (συστατικό πλαίσιο), τουβλάκι, δομοστοιχείο, πλοκάδα, οικοδομικό τετράγωνο, συγκρότημα, φραγή

blockquote

μπλοκ παράθεσης, μπλοκ παράθεσης (κατά λέξη),  πλαισιωμένο παράθεμα

blog

blog entry

ανάρτηση ιστολογίου

bookmark

border

breadcrumb

δυναμική διαδρομή, δυναμικό μονοπάτι, γραμμή με ψίχουλα

browser

περιηγητής, ιστοπλοηγός, πλοηγός ιστού, φυλλομετρητής, ιστοσελιδομετρητής, ιστοσελιδοκομιστής, ιστοκομιστής, ιστοπροβολέας, αναγνώστης ιστοσελίδων.

 browser=περιηγητής

web browser=περιηγητής ιστού

web browser program=πρόγραμμα περιήγησης ιστού

web browser software=λογισμικό περιήγησης ιστού

web browser application=εφαρμογή περιήγησης ιστού

buffer

ενδιάμεση μνήμη, ενταμιευτής

build

εσωτερική έκδοση

build-in

ενσωματωμένος (και embedded), ένθετος (και inline, και embedded, και nested)

cache

(αποθηκεύω σε) κρυφή μνήμη

cachestore

αποθήκευση κρυφής μνήμης (cachestore)

calendar

callback function

συνάρτηση επανάκλησης

capability

δυνατότητα

capacity

δυναμικότητα (π.χ. χωρητικότητα)

caption

capture

σύλληψη, αρπάζω, αιχμαλωτίζω

carousel

κυκλική εναλλαγή, καρουζέλ, παιχνίδι με περιστρεφόμενα αλογάκια, περιστρεφόμενα σε λούνα πάρκ

cartridge

πακέτο, φυσίγγιο

CAS

Central Authentication Service: Κεντρική υπηρεσία αυθεντικοποίησης

cascade

διαδοχική επικάλυψη

CBM

βαθμολόγηση βάσει βεβαιότητας (Certainty Based Marking, για την αποφυγή τυχερών απαντήσεων), βαθμολόγηση με βάση την βεβαιότητα, βαθμολόγηση συνυπολογίζοντας την βεβαιότητα, βαθμολόγηση με συνυπολογισμό της βεβαιότητας


chat

συνομιλία, κουβεντούλα

check box

checkbox

πλαίσιο ελέγχου

checklist

λίστα επιλογής

chip

φύλλο (ημιαγωγού), ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit)

chooser

citation

παραπομπή, ετεροαναφορά, βιβλιογραφική αναφορά, μνεία, μνημόνευση

class

CLI

Command Line Interface, διεπαφή γραμμής εντολών

client

λογισμικό πελάτης, πελάτης λογισμικού

client–server model

μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού πελάτη-διακομιστή ή πελάτη-εξυπηρετητή

cloze test

τεστ ολοκλήρωσης κενών, τεστ συμπλήρωσης κενών, δοκιμασία ολοκλήρωσης κενών, δοκιμασία πλήρωσης κενών

clue

ένδειξη, νύξη, στοιχείο, ίχνος, υπαινιγμός, υπόδειξη

cluster

cognitive (depth)

βάθος κατανόησης

cohort

σύνολο χρηστών, σετ χρηστών, τμήμα/σώμα στρατού, λόχος στρατού, κοόρτη (: μονάδα ρωμαϊκού στρατού αποτελούμενη από έξι εκατονταρχίες, ίση με το ένα δέκατο της λεγεώνας).

A cohort of people is a group who have something in common. Cohort is used especially when a group is being looked at as a whole for statistical purposes.

collapse

collate

σύστημα (ταξινόμησης), τακτοποίηση (ταξινόμησης), τρόπος τακτοποίησης (συλλογής), επιλογές ταξινόμησης ή σειρά ταξινόμησης.

commit

αποδοχή, αποδοχή υποβολής, Προς αποθετήριο, εναποθέτω (στο αποθετήριο).

commit transaction

εκτέλεση συναλλαγής

committer

εγκρίνων, εγκρίνων την υποβολή, εναποθέτης (στο αποθετήριο).

competence

(ανταγωνιστική) ικανότητα

competences

(ανταγωνιστικές) ικανότητες

competencies

competency

προσόν

component

στοιχείο, συνιστώσα, συστατικό, εξάρτημα, μέρος

condition

συνθήκη, προϋπόθεση, όρος

conference

σύσκεψη, συνέδριο, συνδιάσκεψη, συνεδρίαση, διάσκεψη, τηλεσυνάντηση, βιντεοδιάσκεψη

configuration

ρυθμίσεις, σετ ρυθμίσεων, διαμόρφωση, διαρρύθμιση

confirmed

επιβεβαιωμένος

connect

συνδέομαι

connected learning

συνδεδεµένη µάθηση

connected way of learning: συνδεδεμένος τρόπος μάθησης


consent

συγκατάθεση, συναίνεση

consider

θεωρώ, μελετώ, εξετάζω

container

περιέκτης, κοντέινερ

context

πλαίσιο, πλαίσιο (συμφραζομένων), (εννοιολογικό) πλαίσιο, πλαίσιο εφαρμογής, περιβ. πλαίσιο, (περιβάλλον) πλαίσιο, (γενικότερο) πλαίσιο, περιβάλλον, συμφραζόμενα, συγκείμενα

conversation

συζήτηση, συνομιλία, συνδιάλεξη

convert

μετατρέπω

converted

μετατραπείς, μετατρεμμένος, μετατετραμμένος, παραχθείς από μετατροπή, μεταποιημένος

cookie

ηλε.μπισκότο

cource overview

επισκόπηση μαθημάτων, επισκόπηση μαθήματος

course

μάθημα, σειρά μαθημάτων

course module

άρθρωμα μαθήματος, (δεν έχει αυτονομία)

course section

τμήμα μαθήματος

course unit

ενότητα μαθήματος, μονάδα (στοιχειώδης) μαθήματος (έχει αυτονομία).

credentials

Credits

Ευχαριστίες, Συντελεστές/Προγραμματιστές, πριμοδότηση

cron

εντολή χρονοπρογραμματισμού cron.

cronjob

χρονο-προγραμματισμένη μέσω της εντολής cron εργασία.

cross-reference

διασταυρούμενη παραπομπή, διαπαραπομπή, παραπομπή, διασταυρούμενη αναφορά, δια-αναφορά

crowdfunding

πληθοχρηματοδότηση, χρηματοδότηση από το πλήθος

crowdsourcing

CSS

Cascading Style Sheets (:Διαδοχικά Φύλλα Στυλ, αλληλουχία φύλλων στυλ)

csv

Comma Separated Values text file: μορφότυπος αρχείου κειμένου τιμών διαχωρισμένων με κόμμα

custom

customised

προσαρμοσμένος

customization

προσαρμογή

Dashboard

Ταμπλό.

«Η αρχική μου», «Αρχική χρήστη»

Data Protection Officer

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων , Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

datagram

αυτοδύναμο πακέτο, δεδομενόγραμμα

dataset

σύνολο δεδομένων, σετ δεδομένων

deadline

καταληκτική ημερομηνία

deallocate

ακύρωση εκχώρησης, απεκχωρώ, αποκαταχωρίζω, ακυρώνω καταχώριση, ματαιώνω καταχωρισμό, ακυρώνω ανάθεση/διάθεση, καταργώ καταμερισμό

decimal places

δεκαδικά ψηφία, δεκαδικές θέσεις, δεκαδικά

decimal point

υποδιαστολή, κόμμα

decimal points

δεκαδικά ψηφία, δεκαδικές θέσεις


The term "decimal point" properly refers only to those signs marking the boundary between integer and decimal numbers with a point. For convenience, it is also used to speak of marks serving a similar function in other cultures. The use of "decimal point" to mean "one of the digits in the fractional part of a decimal" is, however, typically taken to be mistaken. [from en.wiktionary decimal point]


decline

άρνηση, απόρριψη, μη αποδοχή

συνώνυμα: refuse, reject, deny

default

προεπιλογή, προεπιλεγμένος,-η,-ο, εξορισμού (τιμή), αρχική (τιμή)


delimiter

delimiter (character): οριοθέτης, χαρακτήρας οριοθέτησης, διαχωριστής, διαχωριστικός χαρακτήρας

deploy

παρατάσσω, εγκαθιστώ/ετοιμάζω για χρήση, κάνω εγκατάσταση/χρήση, εγκαθιστώ σε εξυπηρετητή ιστού, αναπτύσσω, εξαπλώνω, κάνω διαθέσιμο, εγκαθιστώ για συγκεκριμένη χρήση, εφαρμόζω αλλαγές σε λογισμικό

deprecated

παρωχημένος, αποδοκιμαζόμενος, υπό απόσυρση, ξεπερασμένος, απαρχαιούμενος, απαρχαιωμένος

dictionary

dictionary entry

λήμμα λεξικού


digest

disable

discrimination

διάκριση, διάκριση (γενικά), κακή διάκριση, κακοδιάκριση, υπερδιάκριση (υπερβολική), άστοχη διάκριση (εκεί που δεν υπάρχει λόγος), έλλειψη (σωστής) διάκρισης.

discussion

συζήτηση

distinguished

διακεκριμένος

distribute

κατανέμω, διανέμω

DNS

DNS, Domain Name System (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών)

dock

πλευρική ελαχιστοποίηση

domain

τομέας (διευθύνσεων Διαδικτύου)


download

λήψη, κατέβασμα

downloadable

Μπορεί να ληφθεί, που μπορεί να κατεβεί, μπορεί να κατεβαστεί, κατωφορτώσιμο, καταφορτώσιμο.

draft

προσχέδιο, πρόχειρο σχέδιο, πρόχειρο

drag

μεταφορά

drag item

μεταφέρσιμο στοιχείο, μεταφερτό στοιχείο, στοιχείο προς απόθεση, μεταφέρσιμο αντικείμενο, μεταφερτό αντικείμενο, αντικείμενο προς απόθεση, στοιχείο με δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης.

(και draggable item)

draggable

μεταφέρσιμος, με δυνατότητα μεταφοράς

(και drag item)

dragging and dropping

μεταφορά και απόθεση


drop

απόρριψη, απόθεση

drop down

drop-down

πτυσσόμενος, -η, -ο, αναπτυσσόμενος, -η, -ο, αναδυόμενος, -η, -ο, αναδιπλούμενος, -η, -ο

dropdown

DSN

όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN: Data Source Name)


due

οφειλόμενος

earn

κερδίζω


editor

επεξεργαστής, επεξεργαστής (κειμένου), συντάκτης, συντάκτης (κειμένου), διορθωτής, κειμενογράφος

effectiveness

efficiency

email

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Υπάρχουν 3 διακριτές χρήσεις:


* email message: μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

* email address: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

* email service: υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

embedded

ενσωματωμένος (και build-in), ένθετος (και inline, και build-in, και nested)

emoji

εμότζι, ηλεκτρονικό ιδεόγραμμα, φατσούλες/emoticons/εικονίδια διάθεσης που δεν μπορούν να εισαχθούν με το πληκτρολόγιο.

emoticon

εικονίδιο διάθεσης, εικονίδιο συναισθημάτων, φατσούλα, προσωπάκι

smiley=χαμογελαστό προσωπάκι

emotion

empty

κενός


enable

ενεργοποιώ


endorse

υποστηρίζω επίσημα, υποστηρίζω (επίσημα), υποστηρίζω

enter

δώστε, εισαγάγετε, εισάγετε, πληκτρολογήστε

entry

καταχώρηση


evaluate

αποτιμώ, αξιολογώ

event

γεγονός, συμβάν, προγραμματισμένο γεγονός, μελλοντικό γεγονός

evidence

αποδεικτικό

existing

υπάρχων, υφιστάμενος


expand

ανάπτυξη

expert

εμπειρογνώμων, έμπειρος, ειδικός, εξπέρ.

expire

λήγω, εκπνέω

extra credit

πριμοδότηση

failed

κάτω από τη βάση, αποτυχών

fallback

εφεδρικός, υποκατάσταστο, εναλλακτικός, μετάπτωση

favicon

αγαπ.εικονίδιο, εικονιδιάκι, εικονίδιο ιστοσελίδας, εικονίδιο ιστοτόπου, αγαπημένο εικονίδιο, δημοφιλές εικονίδιο, εικονιδιάκι ιστοτόπου, εικονίτσα ιστοσελίδας στον περιηγητή

feature

χαρακτηριστικό, λειτουργία, δυνατότητα

featured

feedback

feeds

τροφοδοσίες, τροφοδοτήσεις, ροές, κανάλια

feel

αισθάνομαι (λαμβάνω μέσω των αισθήσεων)

feeling

αίσθημα, συναίσθημα

fetch

εύρεση & λήψη, πηγαίνω και φέρνω, κλήση/λήψη

file permissions


δικαιώματα αρχείων, άδειες αρχείων


filter

flag

σημαιοδότηση, σημαιοδοτώ, επισήμανση, θέτω επισήμανση, επισημαίνω, σημαία, σηματοδότης, ανάβω σηματοδότη, «ανεβαίνει» μια σημαία (flagging: σημαιοδοτήσεις)

flash cards

εκπαιδευτικές κάρτες, κάρτες διδασκαλίας, κάρτες φλας, κάρτες flash

force

υποχρεώνω, αναγκάζω, επιβάλω

forced

υποχρεωτικός, αναγκαστικός, επιβεβλημένος

form

μορφή, φόρμα

form template

υπόδειγμα φόρμας, πρότυπο φόρμας

format

μορφότυπος, μορφή, μορφοποίηση

format/formatting

μορφότυπος/μορφοτύπηση, διαμόρφωση/φορμάρισμα, μορφοποίηση/μορφοποιώ, μορφότυπος/μορφοτυπώ

formatting

μορφοτύπηση, διαμόρφωση, φορμάρισμα, μορφοποίηση, μορφότυπος

forum

φόρουμ, ομάδες συζήτησης, χώροι συζήτησης

forum post

ανάρτηση σε φόρουμ, ανακοίνωση φόρουμ, δημοσίευση σε φόρουμ

frame

πλαίσιο

framework

πλαίσιο (λογισμικού)

front page

πρώτη σελίδα, πρώτη σελίδα (ιστοτόπου), «πρώτη ιστοτόπου», αρχική σελίδα (ιστοτόπου), «αρχική ιστοτόπου», αρχική ιστοτόπου, εξώφυλλο, κύρια σελίδα, αρχική ιστοτόπου/χρήστη

fund

ταμείο, κεφάλαιο

gadget

γκάτζετ, μικροεφεύρημα, μηχανηματάκι

gallery

χώρος έκθεσης, έκθεση, συλλογή, γκαλερί

GDPR

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation)

get prediction

εξάγω προβλέψεις

global

καθολικός, συστήματος ή ιστοτόπου

glossary

go (to)

μεταβείτε (σε/προς)

GPS

Σύστημα Παγκόσμιας Θέσης

grace login

σύνδεση χάριτος, χαριστική ευκαιρία σύνδεσης μετά την κανονική λήξη

grade

βαθμός, βαθμολογώ, θέτω/αντιστοιχώ αριθμό σε διαβαθμισμένη κλίμακα, βαθμολογία


grade item

στοιχείο βαθμού, επιμέρους βαθμολογήσιμo στοιχείo, επιμέρους βαθμός, επιμέρους στοιχείο βαθμολογίας

gradebook

graded item

βαθμολογούμενο στοιχείο

grader

βαθμολογητής, διορθωτής

greyed-out

greylisted

group

ομάδα, ομάδα συμμετεχόντων, ομάδα συμμετεχόντων μαθήματος

group message

ομαδικό μήνυμα, μήνυμα ομάδας


grouping

hash

hash (digest)

hash (digest) ==> σύνοψη (κατατεμαχισμού)

hash = κατατεμαχισμός, συνάρτηση  κατατεμαχισμού, το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατατεμαχισμού.

digest = σύνοψη

hash digest = σύνοψη κατατεμαχισμού, το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατατεμαχισμού

highlight

φωτοεπισήμανση, φωτο-επισήμανση, επισήμανση, φωτο-επισημαίνω με μαρκαδόρο

hint

υπόδειξη, υπαινιγμός, συμβουλή, βοήθεια

home page

αρχική σελίδα, κύρια σελίδα, κεντρική σελίδα, βασική σελίδα, αρχική σελίδα ιστοτόπου/χρήστη, οκεία σελίδα, οικοσελίδα, εισαγωγική σελίδα.

host

υπολογιστής που φιλοξενεί, κεντρικός Η/Υ, κόμβος H/Y, δικτυακό όνομα Η/Υ, Η/Υ δικτύου

hover

αιώρηση, αιωρούμαι, περνάω ή μένω από πάνω, κατάδειξη με ποντίκι (χωρίς κλικ), κατάδειξη, υπέρδειξη.

hub

ID

αναγνωριστικό, ID, κωδικός

ID number

αριθμός αναγνωριστικού, αναγνωριστικός αριθμός

identification number

αριθμός αναγνώρισης

identity number

αριθμός ταυτότητας

illegal

ανεπίτρεπτος, αντικανονικός, παράτυπος, παράνομος,

improper

IMS CP

Πακέτο (εκπαιδευτικού) περιεχομένου της IMS

inactivating

κατάργηση, τερματισμός εφαρμογής, λήξη εφαρμογής, παύση ισχύος, απενεργοποίηση

inappropriate

ανάρμοστος, απρεπής, ακατάλληλος

incomplete

ανολοκλήρωτη, ημιτελής

index

ευρετήριο, ευρετηριάζω, δείκτης, δεικτοδοτώ

indicate

δείχνω, υποδεικνύω, υποδηλώνω, σηματοδοτώ

indicator

δείκτης, ένδειξη, ενδείκτης

individual

ιδιαίτερος, διαφορετικός, ξεχωριστός, ατομικός, προσωπικός

Individual Portfolio of Competence

προσωπικός φάκελος προσόντων [Απασχόληση, Παιδεία]

inform

πληροφορώ, ειδοποιώ

inline

στη γραμμή, σε γραμμή, στη σειρά, σε σειρά, στην ίδια γραμμή, στις ίδιες γραμμές, εντός γραμμής, εμβόλιμος, ένθετος  (και embedded, και build-in, και nested)

insight

ενόραση, διόραση, πρόβλεψη, μαντεψιά, πιθανολόγηση με βάση συμπέρασμα στατιστικής ανάλυσης

instance

στιγμιότυπο

interconnection

interface

διεπαφή, διασύνδεση

interpreter

διερμηνέας

InterProcess Communication, IPC

Διαδιεργασιακή επικοινωνία

invalid

μη έγκυρος, άκυρος

irregular

αντικανονικός, ακανόνιστος, παράτυπος

issue

ζήτημα, πρόβλημα, θέμα

join

ένταξη, συμμετοχή

journal

χρονικό υποβολών, χρονικό, επίσημο ημερολόγιο, ημερολόγιο, εφημερίδα, περιοδικό, χρονολόγιο

jump

μεταπήδηση, μεταπηδώ, άλμα, κάνω άλμα

knowledge

label

ταμπέλα, επιγραφή, ετικέτα, λεζάντα


LAN

τοπικό δίκτυο, Local Area Network (: δίκτυο τοπικής περιοχής)

launch

εκκίνηση

launcher

αυτός που εκκινεί κάτι, αυτός που ξεκινά κάτι, εκκινητής

layout

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol, Ελαφρύ πρωτόκολλο πρόσβασης καταλόγου

learner

εκπαιδευόμενος, μαθητευόμενος, μαθητής

learning analytics

μαθησιακή αναλυτική, μαθησιακές αναλύσεις

learning outcomes

μαθησιακά αποτελέσµατα, μαθησιακές εκβάσεις

learning path

μαθησιακό μονοπάτι, μαθησιακή διαδρομή, μαθησιακή πορεία, γραμμή μάθησης

learning plan

σχέδιο μάθησης (πιο συνηθισμένο), μαθησιακό πλάνο (πιο συγκεκριμένο)

legacy

παλαιότερης έκδοσης, παλαιότερου τύπου, παλαιού τύπου, παλαιότερος, κλασικός

legend

λεζάντα

lesson

διδασκαλία, διδακτική ενότητα

licence

Δείτε license

license

άδεια, νομική άδεια, άδεια χρήσης

like

τύπου

link

σύνδεσμος, υπερσύνδεσμος


list all

λίστα όλων

listing

εμφάνιση λίστας, εμφάνιση σε λίστα, συμπερίληψη στον κατάλογο


live

ζωντανά, σε πραγματικό χρόνο, live

location

τοποθεσία, θέση, τόπος

log file

καταγραφολόγιο,    αρχείο καταγραφών

log in

σύνδεση, είσοδος

lognormal

λογαριθμοκανονική

logout

αποσύνδεση

logs

καταγραφές

logstore

αποθήκη καταγραφών

loguniform

λογαριθμικά ομοιόμορφη


LTI

Learning Tools Interoperability (: Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων)

main

κύριος, -α, -ο, κυρίως

manually

χειροκίνητα, με το χέρι, μη αυτόματα, χειρωνακτικά

map

αντιστοίχιση, χάρτης,αντιστοιχίζω, χαρτογραφώ

margin

εξ.περιθώριο, (δι)απόσταση, διάκενο, εξωτερικό περιθώριο, padding/spacing

mark

μαρκάρω, σημαδεύω, βαθμολογώ, βαθμός, επισήμανση, επισημαίνω, θέτω επισήμανση, χαρακτηρίζω, σημειώνω

marker

διορθωτής, βαθμολογητής

δείκτης θέσης, δείκτης τοποθεσίας, ταμπελάκι, ταμπελάκι επισήμανσης, στοιχείο επισήμανσης, αντικείμενο δείκτης, ενδείκτης

mastery

αριστοτεχνία

media

πολυμέσα


memcache

memcache (κρυφή μνήμη ΒΔ στη RAM), memcache (κρυφή μνήμη για βελτίωση απόκρισης βάσεων δεδομένων από ιστοσελίδες)

memory allocation

εκχώρηση μνήμης, δέσμευση μνήμης

mentee

καθοδηγούμενος, μεντορευόμενος, συμβουλευόμενος, μαθητευόμενος, εκπαιδευόμενος, υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα

mentor

μέντωρ, μέντορας, καθοδηγητής, σύμβουλος, πνευματικός οδηγός, πνευματικός καθοδηγητής

mentoring

καθοδήγηση, συμβουλευτική καθοδήγηση

messaging

ανταλλαγή μηνυμάτων, μηνύματα

migrate

μετεγκαθιστώ (μεταφέρω/μετατρέπω), μετατρέπω

migration

μετεγκατάσταση (μεταφορά/μετατροπή), μετάβαση/μετατροπή (δεδομένων σε άλλο λογισμικό) [αλλά μεταβάθηκε;;-->έπαθε την μετάβαση-->του έγινε μετάβαση;]    μετάβαση

misconfigured

κακοδιαμορφωμένος, κακορυθμισμένος, κακώς ρυθμισμένος, με κακές ρυθμίσεις

mobile app

εφαρμογή για κινητά

mode

κατάσταση, φάση, τρόπος, κατάσταση (λειτουργίας), λειτουργία

moderator

modify

τροποποιώ

module

άρθρωμα

Moodle app

εφαρμογή Moodle, Moodle για κινητά, εφαρμογή Moodle για κινητά

MUC

Moodle Unified Cache (ενοποιημένη κρυφή μνήμη του Moodle)

My home

Αρχική χρήστη, Η αρχική μου

My home page

Αρχική σελίδα χρήστη, Η αρχική μου σελίδα

n/a

δ/υ

not available --> δεν υπάρχει

nav drawer

συρτάρι πλοήγησης, συρόμενο μενού (πλοήγησης), πλευρικό μενού, συρταριέρα πλοήγησης


navigation

πλοήγηση


nest

εμφωλεύω, φωλιάζω

nested

εμφωλευμένος, φωλιασμένος, ένθετος (και embedded, και build-in, και inline)

newsletter

ενημερωτικό δελτίο

no

καθόλου, χωρίς, όχι, κανένας, καμία, κανένα

NoDerivs

Όχι Παράγωγα Έργα

(~ Licence: Άδεια Όχι Παράγωγα Έργα)

NonCommercial

Μη Εμπορική Χρήση (NC)

(~ Licence: Άδεια για Μη Εμπορική Χρήση)

note

λάβετε υπόψη, σημειώστε

notes

notification

ειδοποίηση

notify

ειδοποιώ, κοινοποιώ

null

μηδενικού μήκους, μη ορισμένο, (τελείως) κενό

OAuth 2

OAuth 2 (μέθοδος εξουσιοδοτήσεων)

objective

αντικειμενικός σκοπός, αντικειμενικός στόχος, σκοπούμενο.

obsolete

απαρχαιωμένος

ODBC

ODBC, Open Database Connectivity: Ανοιχτή Συνδεσιμότητα Βάσεων Δεδομένων

offline

εκτός σύνδεσης, χωρίς σύνδεση, δίχως σύνδεση, αποσυνδεδεμένος, χωρίς απευθείας σύνδεση, άνευ σύνδεσης, απογραμμικά, μη επιγραμμικά

online

εντός σύνδεσης, σε σύνδεση, σε απευθείας σύνδεση, με σύνδεση, κατά τη σύνδεση, ενώ υπάρχει σύνδεση, επιγραμμικός, διαδικτυακός

online text

κείμενο σε ιστοσελίδα (σε σύνδεση)

opt-in

επιλογή ένταξης, δυνατότητα ένταξης, δικαίωμα ένταξης, συγκατάθεση, ρήτρα προαιρετικής υπαγωγής, προαιρετική ένταξη, απαίτηση συγκατάθεσης

opt-out

επιλογή εξαίρεσης, δυνατότητα εξαίρεσης, δικαίωμα εξαίρεσης, εξαίρεση, ρήτρα εξαίρεσης, ρήτρα προαιρετικής εξαίρεσης, προαίρεση εναντίωσης


ordered list

αριθμημένη λίστα, διατεταγμένη λίστα, ταξινομημένη λίστα, διατεταγμένος κατάλογος

outdated

ξεπερασμένος, μη ενημερωμένος

overdue

εκπρόθεσμος, καθυστερημένος, ληγμένος, έχει λήξει

overhead

έξτρα φόρτος, επιπλέον φόρτος, επιβάρυνση, επίφορτος

overridden

παρακάμπτομαι, υπερκαλύπτομαι, έχω υπερκαλυφθεί, επικαλύπτομαι, έχει επικαλυφθεί, υπερβαίνομαι, έχει υπερτεθεί, υπερισχύομαι, καταπατούμαι/καταπατιέμαι

override

παρακάμπτω, υπερκαλύπτω, επικαλύπτω, υπερβαίνω, υπερθέτω, υπερισχύω, καταπατώ

overview

επισκόπηση

own

δικού σας, ιδίου

padding

εσ.περιθώριο, εσωτερικό περιθώριο, μαξιλαράκι, συμπλήρωμα, γέμισμα, εσωτερική επένδυση, υπόθεμα

π.χ. cell padding: εσωτερικό περιθώριο κελιού (μεταξύ περιγράμματος και περιεχομένου/δεδομένων)

paradigm

ολοκληρωμένο παράδειγμα, παράδειγμα, πρότυπο παράδειγμα, αρχέτυπο παράδειγμα, συνολικό παράδειγμα, συστηματικό παράδειγμα, υπόδειγμα, πρότυπο, μοντέλο, κοσμοθεωρία, κοσμοείδωλο, κοσμοθέαση, κοσμοαντίληψη, εννοιολογικό πλαίσιο

parameter

parse

ανάλυση, συντακτική ανάλυση, ανάλυση/σάρωση, προσεκτική ανάλυση

passed

πάνω από τη βάση, επιτυχών

paste

path

μονοπάτι, διαδρομή

pattern

μοτίβο, σχηματομορφή, πρότυπο, υπόδειγμα, πατρόν, μορφή

PDO

Αντικείμενα δεδομένων της PHP (PDO: PHP's Data Objects)

permanent

permission

δικαίωμα, άδεια

persist

παραμένω

persistent

εμμένων, εμμένουσα, εμμένον, επιμένων, επίμονος, μόνιμος, διαρκής, που παραμένει

personal data

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικά δεδομένα

php script

σενάριο php, δέσμη ενεργειών php

pinned

καρφιτσωμένο

pipe

κάθετη γραμμή, κάθετη μπάρα, κατακόρυφη μπάρα, κατακόρυφη γραμμή, κατακόρυφη 

pixel

εικονοστοιχείo, PIcture ELement (: στοιχείο εικόνας), ελάχιστη περιοχή οθόνης στην οποία εμφανίζεται ένα μόνο χρώμα κάθε φορά

placeholder

δεσμευτικό θέσης, σύμβολo υποκατάστασης, προσδιοριστικό κράτησης θέσης, σημάδι επισήμανσης θέσης, μεταβλητή, όνομα μεταβλητής

plan

πλάνο

planned

σχεδιασμένος, προγραμματισμένος

player

πρόγραμμα αναπαραγωγής, λογισμικό αναπαραγωγής (μουσικής/βίντεο/σεναρίου)


plug-in

add-on

pluggable

συνδέσιμος, βυσματούμενος, βυσματώσιμος

plugin

point value

τιμή βαθμών (πχ. 2 points, -1 point)

pop

προς υποβολή

pop-up

αναδυόμενος

portfolio

χαρτοφυλάκιο, προσωπικός φάκελος

position

θέση, τοποθετώ, βάζω στη θέση του

possibility

πιθανότητα

post

ανάρτηση, δημοσίευση, αναρτώ, δημοσιεύω

potential

δυναμικό (-ο,-η,-ο, της δύναμης)

practice

πρακτική, πρακτική (εξάσκηση)

pre-defined

προ-καθορισμένος

predefined

προκαθορισμένος

prediction

πρόβλεψη, πρόγνωση

preset

προρύθμιση, σετ προρυθμίσεων, προεπιλογή, προκαθορισμένη τιμή

prevent

παρεμπόδιση, παρεμποδίζω, εμποδίζω, αποτροπή, αποφυγή

privacy officer

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

privacy policy

πολιτική απορρήτου, πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

privacy policy statement

δήλωση απορρήτου, δήλωση πολιτικής απορρήτου, δήλωση περί απορρήτου, δήλωση εχεμύθειας, δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

private data

ιδιωτικά δεδομένα

process

διαδικασία, διεργασία, εργασία στο παρασκήνιο/υπόβαθρο, πρόγραμμα σε εκτέλεση

processor

επεξεργαστής

profiling

δημιουργία προφίλ

program

πρόγραμμα, προγραμματίζω

prompt

προτροπή, προτρεπτικό, παρακίνηση, προτρέπω, παρακινώ.

proper

κατάλληλος

property

ιδιότητα

provider

πάροχος, παροχέας

provision

προπαροχή, προπαρέχω, προετοιμασία, προμήθεια, προμήθευση, έκδοση, παροχή,

provisioned=προπαρεχόμενος

provisioning=προπαροχή

proxy

διακομιστής μεσολάβησης

Public Domain Dedication

Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα, δημοσιοποίηση χωρίς περιορισμούς

publish

εκδίδω, δημοσιεύω

Publish as LTI tool

«Δημοσίευση ως εργαλείο LTI», Έκδοση ως εργαλείου LTI (Learning Tools Interoperability=Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων).

purge

εκκαθαρίζω

purging

εκκαθάριση

purpose

σκοπός, δικαιολογητικός λόγος

push

ωθώ

push notification

προωθητικό μήνυμα

qualification

διαδικασία για να κάνω κάποιον να τηρεί τις προϋποθέσεις, τυπικό προσόν, τυπικές προϋποθέσεις, ποιοτικές προϋποθέσεις

qualify

κάνω κάποιον ικανό/ποιοτικό/να τηρεί τις προϋποθέσεις, τηρώ τις προϋποθέσεις

query

ερώτημα, αναζήτηση

querying

αναζήτηση...

question

quota

quotation

παράθεση, παράθεση/μνεία, παράθεση/μνημόνευση, παράθεση/αναφορά, παράθεση/παραπομπή

quote

παρένθεση

radio button

κουμπί επιλογής, κουμπί μοναδικής επιλογής, ραδιοκομβίo

rate

εκτιμώ ή αξιολογώ; ρυθμός

rating

εκτίμηση ή αξιολόγηση;

re-attempt

ξανα-προσπαθώ

re-calculate

επαν-υπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. recalculate

Read only from

Μόνο για ανάγνωση από

Read only to

Μόνο για ανάγνωση μέχρι

recalculate

επανυπολογίζω, επαναϋπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. re-calculate

recipient

αποδέκτης

record

εγγραφή, ιστορικό

recording

εγγραφή ήχου/βίντεο, εγγραφή πολυμέσου, βίντεο/ηχογράφηση, εγγραφή

recover

ανάκτηση, ανακτώ

reference

αναφορά, παραπομπή

refresh

ανανεώνω

register

καταχωρώ, καταχωρητής

registered

καταχωρημένος

registration

καταχώρηση

registry

μητρώο

rejected

μη δεκτή, απόρριψη, απορρίφθηκε, απαράδεκτη

release

διανομή, υποέκδοση, έκδοση/διανομή (για λογισμικό)

αποδέσμευση, απελευθέρωση (για IP)

render

τρόπος απόδοσης, τρόπος εμφάνισης

report

αναφορά, έκθεση

repository

αποθετήριο, χώρος αποθήκευσης

request

αίτημα

resend

επανάληψη αποστολής, επαναποστολή, επαναπροώθηση

reset

επαναρύθμιση, επαναφορά, επαναφέρω, επαναρχικοποιώ, επαναρχικοποίηση, δημιουργία νέου, ορισμός νέου, ξαναρύθμιση.

resolve

resource

πόρος

response

απόκριση, απάντηση

restore

επαναφορά, αποκατάσταση

restorer

συντηρητής

retention

διατήρηση, αποθήκευση

revert

αναίρεση, αναιρώ, επαναφορά, επαναφέρω, επιστροφή, επιστρέφω, επαναστρέφω, επαναστροφή

review

αξιολογώ, αξιολόγηση, εξετάζω, κρίνω, διορθώνω, εξέταση, κρίση, διόρθωση, ανασκόπηση, επισκόπηση

review (in ~)

εξέταση, υπο εξέταση, υπο αξιολόγηση, εξετάζεται, υπο κρίση, κρίνεται, επανεξέταση

reviewer

αξιολογητής, εξεταστής, κριτής, διορθωτής

rights

δικαιώματα

rotating

εκ περιτροπής, περιστρεφόμενος

route

διαδρομή

RSS feeds

τροφοδοσίες RSS, ροές (ειδήσεων) RSS, τροφοδοτήσεις RSS

rubric

ρουμπρίκα, Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων, στήλη, στοιχείο, τίτλος, επικεφαλίδα, υπο στοιχείο


Safe Exam Browser

Περιηγητής για Ασφαλείς Εξετάσεις, περιηγητής Safe Exam Browser (για ασφαλείς εξετάσεις), περιηγητής (Safe Exam Browser) για ασφαλείς εξετάσεις

scalable

κλιμακώσιμος, με ικανότητα κλιμάκωσης


scan

σαρώνω, ανιχνεύω, σκανάρω, εξετάζω με τη σειρά

schedule

scheduled

χρονοπρογραμματισμένος, -η, -ο, προγραμματισμένος, -η, -ο, χρονοδρομολογημένος, -η, -ο.

scope

εμβέλεια, πεδίο εφαρμογής, πεδίο δράσης, δικαιώματα σε πόρους, σετ δικαιωμάτων σε πόρους, δικαιοδοσία, σκοπός

Παράμετρος για το σετ πόρων & δικαιωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης που αυθεντικοποιείται με OAuth 2.0.

score

σκορ, βαθμός, βαθμολογία

σκοράρω, παίρνω βαθμό, πετυχαίνω βαθμολογία

screenshot

στιγμιότυπο οθόνης

script

σενάριο, δέσμη ενεργειών

section

ενότητα, χώρος, περιοχή, τμήμα

see

δείτε, δες, βλ., βλέπε

seed

σπόρος (πλήρες αντίγραφο προς λήψη), σπόρος, πλήρες αντίγραφο

selected

επιλεγμένος

self enrolment

αυτο-εγγραφή

separate learning

μεμονωμένη μάθηση

separate way of learning: μεμονωμένος τρόπος μάθησης

serializer

σειριοποιητής

server

εξυπηρετητής, διακομιστής, διαμετακομιστής, σερβιτόρος/υπηρέτης

service

υπηρεσία

session

συνεδρία, σύνοδος, περίοδος λειτουργίας

setting

ρύθμιση, παράμετρος

share

(κάνω) κοινόχρηστο, διαμοιράζω

ShareAlike

Παρόμοια Διανομή

(~ Licence: Άδεια Παρόμοια Διανομή)

shared

κοινόχρηστος, διαμοιραζόμενος

shared key

κοινόχρηστο κλειδί

shared secret

κοινόχρηστο μυστικό

Shibboleth

Shibboleth (μέθοδος αυθεντικοποίησης SSO)

show

εμφάνιση, προβολή

single view

ατομική προβολή, απλή προβολή, προβολή ενός

site

ιστότοπος, ιστοτόπου, τόπος, δικτυακός τόπος, δικτυακή τοποθεσία

Site home

Αρχική ιστοτόπου, «Αρχική ιστοτόπου»

site's front page

Αρχική σελίδα του ιστοτόπου

skill

skin

όψη, εμφανισιακό στυλ, στυλ εμφάνισης, εξωτερική εμφάνιση, δέρμα, επιδερμίδα, παρουσιαστικό, εμφάνιση, οπτική εμφάνιση.

slash arguments

παράμετροι γραμμής εντολών, ορίσματα γραμμής εντολών

slot

υποδοχή, (μεμονωμένο) κενό, πεδίο απάντησης

smiley

χαμογελαστό προσωπάκι

social (breadth)

εύρος κοινωνικοποίησης

socket

υποδοχή, πρίζα, υποδοχέας

software components

συστατικά λογισμικού, συνιστώσες λογισμικού, στοιχεία λογισμικού

software modules

αρθρώματα λογισμικού

solver

επιδιορθωτής, διορθωτής, λύτης, επιλύτης

source

πηγή

spacing

διαπόσταση, απόσταση, εξ.περιθώριο, margin, διάκενο, διάστημα

specified

καθορισμένος

specify

καθορίζω

spreadsheet

λογιστικό φύλλο

SSO (Single sign-on)

ενιαία σύνδεση (SSO)

stage

προς υποβολή


standard

τυπικός, πρότυπο (που ακολουθείται)

standard components

βασικά πρόσθετα


standard text

αρχικό κείμενο


standardized

τυποποιημένος, που έγινε (σύμφωνος με) πρότυπο (ενώ δεν ήταν)

star

επισημαίνω με αστερίσκο, επισημαίνω με αστέρι, δίνω αστέρι

starred

με αστερίσκο, με αστέρι

stream

συνεχής ροή πολυμέσου, συνεχής ροή, ροή πολυμέσου


string

συμβολοσειρά, μήνυμα

structure

subject

θέμα, επιστημονικός ή μαθησιακός τομέας, υπόθεση

submission

υποβολή, υποβολή εργασίας, εργασία, εργασία που υπέβαλε ένας μαθητής

submit

υποβάλλω, υποβολή (αντί υπόβαλε)

subscribe

εγγραφή συμμετοχής, δηλώνω συμμετοχή, δηλώνω εγγραφή, εγγράφομαι, γίνομαι συνδρομητής, κάνω συνδρομή

subscription

εγγραφή, συνδρομή

summary

περίληψη

supervised learning

επιβλεπόμενη μάθηση, εποπτευόμενη μάθηση, επιτηρούμενη μάθηση

supervision

supervisor

επόπτης, επιτηρητής, επιστάτης, επιβλέπων

tag

ετικέτα, ταμπελάκι

tag cloud

σύννεφο ετικετών

take precedence

υπερισχύω

task

εργασία, διεργασία

teacher

εκπαιδευτικός, διδάσκων (για εκπαιδευτικό που διδάσκει μόνο χωρίς δικαίωμα αλλαγών ίσως), εκπαιδευτής, καθηγητής
(Καλύτερα να αποφεύγεται το «διδάσκοντας» εδώ.)


template

σχεδιότυπο, πρότυπο, πρότυπο φόρμας, πρότυπο υπόδειγμα

template (DB)

φόρμα (ΒΔ)

tertial

τετράμηνο, το 1/3 του έτους.

test

δοκιμασία, δοκιμή

textarea field

πεδίο περιοχής κειμένου

theme

αισθητικό θέμα, εικαστικό θέμα, θέμα, κεντρική ιδέα (δημιουργίας), μοτίβο

(Ένα σύνολο αισθητικών κυρίως επιλογών ενός λογισμικού)

threshold

όριο, κατώφλι, κατώτατο όριο

tick

τικάρω, τικάρισμα, τσεκάρω (check;), τσεκάρισμα, επιλέγω (πλαίσιο επιλογής), (βάζω) σημαδάκι (αποδοχής).

tick box

κουτάκι επιλογής, πλαίσιο επιλογής (πλαίσιο ελέγχου=check box)

ticket

δελτίο, εισητήριο

time limit

χρονικό όριο, όριο χρόνου, προθεσμία

Time Zones

Ζώνες ώρας

time-splitting

διαίρεση χρόνου

timeline

χρονολόγιο, χρονογραμμή, ιστορικό, ιστορικό αλλαγών, χρονοδιάγραμμα

timeout

χρονικό όριο, λήξη χρονικού ορίου, λήξη χρόνου, εκτός χρόνου

timestamp

χρονοσήμανση, χρονοσημαίνω, χρονική σήμανση, χρονοσφραγίδα, χρονοσφραγίζω.

TLS

TLS, Transport Layer Security, Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης/ασφαλείας TLS επιπέδου δικτύου (TCP/IP) (εξέλιξη του SSL)

toggle

εναλλαγή, διακόπτης, διακόπτης εναλλαγής

token

κουπόνι


tokenizer

διαχωριστής λεκτικών μονάδων, σχηματιστής λεξημάτων, τεμαχιστής

toolbar

γραμμή εργαλείων

toolbox

εργαλειοθήκη

tooltip title

αναδυόμενος τίτλος εργαλείου

tour

ξενάγηση, περιήγηση


track

παρακολουθώ ίχνη, ακολουθώ τα ίχνη, ίχνος, διαδρομή

κομμάτι (μουσικό/βίντεο)

~ down: ανιχνεύω, εντοπίζω (ίχνη)

translation

μετάφραση


transmit

μεταδίδω

trigger

προκαλώ, πρόκληση, έναυσμα, σκανδάλη, δίνω έναυσμα, σκανδαλίζω, πατάω τη σκανδάλη, πυροδοτώ, πυροδότηση,

trim

περικοπή, περικόπτω

trust

καταπίστευμα, εμπιστοσύνη, εμπιστεύομαι

tutor

(προσωπικός) εκπαιδευτικός, ιδιαίτερος εκπαιδευτικός, ιδιαίτερος καθηγητής, προσωπικός καθηγητής, (επιβλέπων) εκπαιδευτής, επιβλέπων εκπαιδευτής, προσωπικός εκπαιδευτής, ιδιαίτερος εκπαιδευτής, βοηθός εκμάθησης, ιδιαίτερος δάσκαλος, φροντιστής, προγυμναστής, κάποιος που διδάσκει έναν μόνο ή μια μικρή ομάδα μαθητών, οικοδιδάσκαλος, επιβλέπων καθηγητής, επίτροπος, προστάτης, κηδεμόνας, εκπαιδευτής

tutorial

οδηγός εκμάθησης, βίντεο εκμάθησης, πρόγραμμα εκμάθησης, πρόγραμμα εκμάθησης (βήμα-βήμα), βοήθημα εκμάθησης, καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία, βοήθημα αυτοδιδασκαλίας, βοηθός αυτοδιδασκαλίας, εκπαιδευτικός οδηγός, σύντομος εκπαιδευτικός οδηγός, σύντομη αυτοδιδασκαλία, πρακτικός οδηγός επίδειξης λειτουργίας, λεπτομερής οδηγός, οδηγός για αρχάριους, υλικό εκμάθησης, μάθημα, παράδοση, παράδοση μαθήματος, συνοπτικός οδηγός, διδακτικός, παιδαγωγικός, επιτροπικός, κηδεμονικός, εκπαιδευτικός, φροντιστηριακός

unacceptable

απαράδεκτος, μη αποδεκτός

unassign role

αφαίρεση ρόλου

unexpected

μη αναμενόμενος, απροσδόκητος, αναπάντεχος

unit

μονάδα, ενότητα

unordered list

μη αριθμημένη λίστα


unregister

κατάργηση καταχώρησης

unshare

κατάργηση κοινής χρήσης, διακοπή κοινής χρήσης


upcoming

επικείμενα, επερχόμενα

upload

ανέβασμα, ανεβάζω, μεταφόρτωση, (ανω)φόρτωση

URI

URI (Ενιαίο αναγνωριστικό πόρου), URI (Uniform Resource Identifier)

URL

διεύθυνση ιστού, διεύθυνση URL, διεύθυνση ιστού (URL), Unifrom Resource Locator (: Ενιαίος Προσδιοριστής Πόρου)

username

όνομα χρήστη, όνομα λογαριασμού, χρηστώνυμο, παρωνύμιο.

valid

έγκυρος, ισχύων


validate

επικυρώνω


validation

έλεγχος εγκυρότητας

verbose scale

περιγραφική κλίμακα

verify

επαληθεύω, επιβεβαιώνω (=confirm)


version

έκδοση


view

προβολή, εμφάνιση

viewed

αναγνωσμένος, εμφανισμένος, προβεβλημένος, προβλήθηκε, που έχει εμφανιστεί


virus

ιός

vocabulary

λεξιλόγιο


warn

προειδοποιώ, ειδοποιώ


webinar

ιστοσεμινάριο, διαδικτυακό σεμινάριο

webmaster

διαχειριστής ιστοτόπου.

Με λίγο χιούμορ κάποτε ελπίζω να γίνουν: ιστάρχοντας, ιστοτοπάρχης.

webpage

ιστοσελίδα

website

ιστότοπος


webspace

ιστοχώρος


widget

γραφικό στοιχείο, μικρό κομμάτι κώδικα, γραφικό συστατικό (λογισμικού), μικρομηχανισμός, εφαρμογίδιο, μικροεφαρμογή

wildcard

μπαλαντέρ


word processor

επεξεργαστής κειμένου, επεξεργαστής λέξεων

worksheet

φύλλο εργασίας

άδεια

license

αθροιστικός

αισθάνομαι

feel

αίσθημα

ακατάλληλος

αναγνωριστικό

ID

αναδυόμενο

pop-up

ανακοίνωση

αναπτυσσόμενο

drop-down

ανάρμοστος

ανατροφοδότηση

αναφορά

reference

ανεπίτρεπτος

ανολοκλήρωτη

incomplete

αντίγραφο ασφαλείας

backup copy

αντικανονικός

απάντηση

απαράδεκτος

απαρχαιωμένο

αποδοτικότητα

απόκριση

response

απόπειρα

attempt

αποτελεσματικότητα

αποτιμώ

αρχειοθήκη

βαθμολογητής

βαθμολόγιο

βαθμός

grade, mark, score

γεγονός

γκριζαρισμένη

γλωσσάριο

glossary

γνώση

knowledge

δεκτή

δεξιότητα

skill

δέσμη

διαδικασία

process, procedure

διαδρομή

διαθέσιμο

available

διακριτικό

διαμόρφωση

διανομέας

hub, distributor (γαλλ. distributeur)

διαπιστευτήρια

διαπόσταση

spacing

διασύνδεση

διάταξη

διεπαφή

interface

διεργασία

process, task

δικαίωμα

permission

διορθωτής

δομή

δράση

action

δραστηριοποίηση

δραστηριότητα

εγγραφή

εγγραφή ήχου/βίντεο

recording

εγγραφή πολυμέσου

recording

ειδοποίηση

notification

ειδοποιώ

notify

εικονοστοιχείo

εκπαιδευόμενος

εκπαίδευση

education (παιδεία), teaching (διδασκαλία), training (κατάρτιση, προπόνηση), instruction (καθοδήγηση, οδηγίες)

εκπρόθεσμο

εκτιμώ

rate

εκχωρώ

allocate

εμμένων

εμφάνιση

show, view

εναρμόνιση

έναυσμα

ένδειξη

ενέργεια

action, energy

ενεργοποιώ

ενεργός

ενότητα

section

εξ.περιθώριο

margin


επεξεργαστής

processor, editor

επιγραμμικός

online

επιδιορθωτής

επικόλληση

επιλεγμένος

επιλογέας

επίλυση

επιπρόσθετος

επισημαίνω

mark

επισήμανση

mark

επισημειώνω

επισκόπηση

overview

εποπτεία

επόπτης

εργασία

task, job

ερώτημα

ερώτηση

εσ.περιθώριο

padding

ετεροαναφορά

ετικέτα

tag

ευθυγράμμιση

alignment

εφεδρικό αντίγραφo

backup copy

ζήτημα

ημερολόγιο

θέση

ιδιοχαρακτηριστικό

ιδιωτικά

private

ικανότητα

ability

ιστολόγιο

blog

ιστοσεμινάριο

καθοδήγηση

καθολικό

κατατεμαχισμός

hash

καταχωρίζω

allocate

καταχωρώ

register

κεντρικός Η/Υ

host

κεντρικός κόμβος

hub

κλάση

κονκάρδα

badge

κουμπί

button

κουτάκι επιλογής

κωδικός

code

λεζάντα

λεξικό

dictionary

λεξιλόγιο

vocabulary

μάθημα

course

μη αναμενόμενος

μη κανονικός

μικρορύθμιση

fine tuning

μονάδα

unit

μόνιμος

μονοπάτι

path

μορφή

form

μορφοποίηση

formatting, format

μορφοτύπηση

formatting

μορφότυπος

format

μοτίβο

μπλοκ

block

ξεπερασμένο

outdated, deprecated, obsolete

ομάδα

group

ομαδοποίηση

grouping

παράθεση

παράμετρος

παραπομπή

παρασκήνιο

background, backstage

παρωχημένο

deprecated

παύλα

dash

[Πηγές: https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=51340.0 & http://www.moto-teleterm.gr/search_gr.asp]

dash  ->  παύλα

dash {in Morse code}  ->  παύλα {στον κώδικα Μορς}

em dash  ->  παύλα του εμ

en dash  ->  παύλα του εν

stroke  ->  διάπαυλα

underscore  ->  υπόπαυλα, κάτω παύλα

underscore character  ->  χαρακτήρας υπόπαυλας

macron  ->  επίπαυλα, μακρόν

upper bar  ->  υπέρπαυλα

lower bar  ->  υπόπαυλα

central horizontal bar jointive    ->  κεντρική ενωτική παύλα

περίγραμμα

περιηγητής

browser

περίληψη

πλαίσιο

frame, framework, context

πλαίσιο ελέγχου

check box

πληθοπορισμός

πληθοχρηματοδότηση

ποσόστωση

quota

πράκτορας

προβεβλημένος

προβολή

view, show

πρόγραμμα

program

προεπιλογή

προπαροχή

provisioning

προσαρμοσμένο

custom, customised

προσόν

προσπάθεια

attempt

προσωπικά

personal

προτεινόμενος

suggested, proposed, recomended

προτροπή

προχωρημένος

πτυσσόμενο

drop-down

ρυθμίσεις

settings, configuration

ρύθμιση

setting, adjustment

ρύθμιση/προσαρμογή

adjust

σαρώνω

σελιδοδείκτης

σενάριο

script

σημαιοδότηση

σημαιοδοτώ

flag

σημειώσεις

notes

σκιασμένο

σκοπός

στοίχιση

alignment

συγκατάθεση

consent, agreed

συζήτηση

σύλληψη

σύμπτυξη

συναθροίζω

συναίσθημα

συνδρομή

subscription, support

συνημμένα

συνιστώμενος

recommended

συνομιλία

σύνοψη

digest, synopsis

συντάκτης

editor

συντονιστής

συσσωρευμένος

συστάδα

συσχετίζω

σχεδιασμένος

σχεδιότυπο

template

σχηματομορφή

pattern

ταμπέλα

label

τικάρω

tick

τμήμα

section

τοποθεσία

location


υπεύθυνος επεξεργασίας (δεδομένων)

υπό κατάργηση

greylisted

υπόβαθρο

background

υπόδειξη

φατσούλα

emoticon

φίλτρο

φόρουμ

forum

φυσίγγιο

χαρακτηριστικό

feature

χαρτοφυλάκιο

portfolio

χρονικό όριο

χρονοδιάγραμμα

time schedule

χρονολόγιο

χρονοπρόγραμμα

schedule

χρονοπρογραμματισμένος


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL