Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

;

·

semicolon --> άνω τελεία


&(data) controller


(data) processor

εκτελών την επεξεργασία (δεδομένων)

ability


abnormal


accepted

δεκτή, έγκριση


accessed

προσπελασμένος, που τους έγινε πρόσβαση, επισκευθέν, επισκευθέντα, αναγνωσμένος.

προσβάσιμα


accumulated


accumulative

αθροιστικός, -ή, -ό, σωρευτικός, -ή, -ό

action


activate

δραστηριοποίηση, δραστηριοποίησε


active

σε δράση, εν δράσει, ενεργός(-ή,-ό), ενεργοποιημένος


activity


ad hoc

ειδικού σκοπού, ad hoc, επί τούτω, ειδικός, για τον σκοπό αυτό, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ακριβώς για τον σκοπό αυτό


add-on

πρόσθετο


additional

επιπρόσθετος, πρόσθετος, επιπλέον


addon


adjust


advanced

προχωρημένος, σύνθετος


against which

σε σχέση με τον οποίο, έναντι του οποίου, σύμφωνα με το οποίο


age of consent

ηλικία συγκατάθεσης


agent

πράκτορας, πράκτορας λογισμικού, πρακτορεύων πελάτης λογισμικού


aggregate


agreed

συγκατάθεση, consent


alert

σήμα επαγρύπνησης, αποστολή σήματος επαγρύπνησης, συναγερμική ειδοποίηση, ειδοποιώ συναγερμικά, (προ)ειδοποιώ, προειδοποίηση, ειδοποιώ επειγόντως, ειδοποιώ, γνωστοποιώ, επείγουσα ειδοποίηση, προειδοποιώ, ειδοποίηση που εφιστά την προσοχή, εφιστώ την προσοχή, ειδοποίηση επαγρύπνησης, ειδοποίηση ετοιμότητας


alignment


allocate

εκχωρώ, καταχωρίζω, διαθέτω, αναθέτω, διανέμω, κατανέμω, καταμερίζω


annotate

επισημειώνω, σχολιασμός, σχολιάζω.


announcement


answer


antivirus

αντι-ιικός, αντι-ιϊκός, αντιιικός, κατά των ιών, λογισμικό προστασίας από ιούςAPC

Alternative PHP Cache (Εναλλακτική κρυφή μνήμη PHP) (a framework that caches the output of the PHP bytecode compiler in shared memory)


appearance

εμφάνιση, παρουσιαστικό

applet

μικροεφαρμογή, εφαρμογίδιο, μικρή εφαρμογή, εφαρμογούλα, προγραμματάκι


apply

εφαρμογή


apply copy

Προς υποβολή (αντιγράφου)


archive

αρχειοθήκη, αρχείο συμπίεσης, αρχείο


Are you sure you want to

Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να, Σίγουρα θέλετε να, Σίγουρα να.


assessment

αξιολόγηση


assign role

ανάθεση ρόλου, εκχώρηση ρόλου, απόδοση ρόλου


assignment

εργασία (που έχει ανατεθεί), θέμα εργασίας


associate


attachments


attempt


attendance

παρουσίες, παρουσία, παρακολούθηση, συμμετοχή


attribute

ιδιοχαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό, απόδοση ιδιοχαρακτηριστικού, αποδίδω χαρακτηριστικό


Attribution

Αναφορά Δημιουργού (BY)

(~ Licence: Άδεια με Αναφορά Δημιουργού)


authenticate

αυθεντικοποίηση, πιστοποίηση επαλήθευσης ταυτότητας (identity verification certification)


available to


avatar

εικόνα προφίλ (avatar), ψηφιακή αναπαράσταση, avatar, ψηφιακό προφίλ, προσωπικό λογότυπο, προσωπικό εικονίδιο, γραφική αναπαράσταση, άβαταρ, αβατάρα, ενσάρκωση, γραφική απεικόνιση χρήστη, εικονική ταυτότητα χρήστη, αναγνωριστικό εικονίδιο, εικονίδιο αναγνώρισης.


backend

υποστήριξη λειτουργίας,

π.χ. backend server = εξυπηρετητής υποστήριξης (λειτουργίας).


background


backpack

σακίδιο πλάτης


backup


badge

διακριτικό, κονκάρδα, σήμα, βραβείο


banner

πανό, (διαφημιστικό) πανό (ιστοτόπου), διαφημιστικό πλαίσιο, εικόνα προώθησης


batch

δέσμη (εντολών ή ενεργειών), μαζικός


be processed

υπόκειμαι σε επεξεργασία


bind

δέσμευση, δεσμεύω, πρόσδεση, προσδένω, διάδεση, διαδένω, σύνδεση, συνδέω


block

μπλοκ, (συστατικό πλαίσιο), τουβλάκι, δομοστοιχείο, πλοκάδα, οικοδομικό τετράγωνο, συγκρότημα, φραγή


blockquote

μπλοκ παράθεσης, μπλοκ παράθεσης (κατά λέξη),  πλαισιωμένο παράθεμα


blog


blog entry

ανάρτηση ιστολογίου


bookmark


border


breadcrumb

δυναμική διαδρομή, δυναμικό μονοπάτι, γραμμή με ψίχουλα


browser

περιηγητής, ιστοπλοηγός, πλοηγός ιστού, φυλλομετρητής, ιστοσελιδομετρητής, ιστοσελιδοκομιστής, ιστοκομιστής, ιστοπροβολέας, αναγνώστης ιστοσελίδων.

 browser=περιηγητής

web browser=περιηγητής ιστού

web browser program=πρόγραμμα περιήγησης ιστού

web browser software=λογισμικό περιήγησης ιστού

web browser application=εφαρμογή περιήγησης ιστού


buffer

ενδιάμεση μνήμη, ενταμιευτής


build

εσωτερική έκδοση


build-in

ενσωματωμένος (και embedded), ένθετος (και inline, και embedded, και nested)


cache

(αποθηκεύω σε) κρυφή μνήμη


cachestore

αποθήκευση κρυφής μνήμης (cachestore)


calendar


callback function

συνάρτηση επανάκλησης


capability

δυνατότητα


capacity

δυναμικότητα (π.χ. χωρητικότητα)


caption


capture

σύλληψη, αρπάζω, αιχμαλωτίζω


carousel

κυκλική εναλλαγή, καρουζέλ, παιχνίδι με περιστρεφόμενα αλογάκια, περιστρεφόμενα σε λούνα πάρκ


cartridge

πακέτο, φυσίγγιο


CAS

Central Authentication Service: Κεντρική υπηρεσία αυθεντικοποίησης


cascade

διαδοχική επικάλυψη


CBM

βαθμολόγηση βάσει βεβαιότητας (Certainty Based Marking, για την αποφυγή τυχερών απαντήσεων), βαθμολόγηση με βάση την βεβαιότητα, βαθμολόγηση συνυπολογίζοντας την βεβαιότητα, βαθμολόγηση με συνυπολογισμό της βεβαιότηταςchat

συνομιλία, κουβεντούλα


check box


checkbox

πλαίσιο ελέγχου


checklist

λίστα επιλογής


chip

φύλλο (ημιαγωγού), ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit)


chooser


citation

παραπομπή, ετεροαναφορά, βιβλιογραφική αναφορά, μνεία, μνημόνευση

class


CLI

Command Line Interface, διεπαφή γραμμής εντολών


client

λογισμικό πελάτης, πελάτης λογισμικού


client–server model

μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού πελάτη-διακομιστή ή πελάτη-εξυπηρετητή


cloze test

τεστ ολοκλήρωσης κενών, τεστ συμπλήρωσης κενών, δοκιμασία ολοκλήρωσης κενών, δοκιμασία πλήρωσης κενών


clue

ένδειξη, νύξη, στοιχείο, ίχνος, υπαινιγμός, υπόδειξη


cluster


cognitive (depth)

βάθος κατανόησης


cohort

σύνολο χρηστών, σετ χρηστών, τμήμα/σώμα στρατού, λόχος στρατού, κοόρτη (: μονάδα ρωμαϊκού στρατού αποτελούμενη από έξι εκατονταρχίες, ίση με το ένα δέκατο της λεγεώνας).

A cohort of people is a group who have something in common. Cohort is used especially when a group is being looked at as a whole for statistical purposes.


collapse


collate

σύστημα (ταξινόμησης), τακτοποίηση (ταξινόμησης), τρόπος τακτοποίησης (συλλογής), επιλογές ταξινόμησης ή σειρά ταξινόμησης.


commit

αποδοχή, αποδοχή υποβολής, Προς αποθετήριο, εναποθέτω (στο αποθετήριο).


commit transaction

εκτέλεση συναλλαγής


committer

εγκρίνων, εγκρίνων την υποβολή, εναποθέτης (στο αποθετήριο).


competence

(ανταγωνιστική) ικανότητα


competences

(ανταγωνιστικές) ικανότητες


competencies


competency

προσόν


component

στοιχείο, συνιστώσα, συστατικό, εξάρτημα, μέρος

condition

συνθήκη, προϋπόθεση, όρος


conference

σύσκεψη, συνέδριο, συνδιάσκεψη, συνεδρίαση, διάσκεψη, τηλεσυνάντηση, βιντεοδιάσκεψη


configuration

ρυθμίσεις, σετ ρυθμίσεων, διαμόρφωση, διαρρύθμιση


confirmed

επιβεβαιωμένος


connect

συνδέομαι


connected learning

συνδεδεµένη µάθηση

connected way of learning: συνδεδεμένος τρόπος μάθησηςconsent

συγκατάθεση, συναίνεση


consider

θεωρώ, μελετώ, εξετάζω


container

περιέκτης, κοντέινερ


context

πλαίσιο, πλαίσιο (συμφραζομένων), (εννοιολογικό) πλαίσιο, πλαίσιο εφαρμογής, περιβ. πλαίσιο, (περιβάλλον) πλαίσιο, (γενικότερο) πλαίσιο, περιβάλλον, συμφραζόμενα, συγκείμενα


conversation

συζήτηση, συνομιλία, συνδιάλεξη


convert

μετατρέπω


converted

μετατραπείς, μετατρεμμένος, μετατετραμμένος, παραχθείς από μετατροπή, μεταποιημένος


cource overview

επισκόπηση μαθημάτων, επισκόπηση μαθήματος


course

μάθημα, σειρά μαθημάτων


course module

άρθρωμα μαθήματος, (δεν έχει αυτονομία)


course section

τμήμα μαθήματος


course unit

ενότητα μαθήματος, μονάδα (στοιχειώδης) μαθήματος (έχει αυτονομία).


credentials


Credits

Ευχαριστίες, Συντελεστές/Προγραμματιστές, πριμοδότηση


cron

εντολή χρονοπρογραμματισμού cron.


cronjob

χρονο-προγραμματισμένη μέσω της εντολής cron εργασία.


cross-reference

διασταυρούμενη παραπομπή, διαπαραπομπή, παραπομπή, διασταυρούμενη αναφορά, δια-αναφορά


crowdfunding

πληθοχρηματοδότηση, χρηματοδότηση από το πλήθος


crowdsourcing


CSS

Cascading Style Sheets (:Διαδοχικά Φύλλα Στυλ, αλληλουχία φύλλων στυλ)


csv

Comma Separated Values text file: μορφότυπος αρχείου κειμένου τιμών διαχωρισμένων με κόμμα


custom


customised

προσαρμοσμένος


customization

προσαρμογή


Dashboard

Ταμπλό.

«Η αρχική μου», «Αρχική χρήστη»


Data Protection Officer

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων , Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)


datagram

αυτοδύναμο πακέτο, δεδομενόγραμμα


dataset

σύνολο δεδομένων, σετ δεδομένων


deadline

καταληκτική ημερομηνία


deallocate

ακύρωση εκχώρησης, απεκχωρώ, αποκαταχωρίζω, ακυρώνω καταχώριση, ματαιώνω καταχωρισμό, ακυρώνω ανάθεση/διάθεση, καταργώ καταμερισμό


decimal places

δεκαδικά ψηφία, δεκαδικές θέσεις, δεκαδικά


decimal point

υποδιαστολή, κόμμα


decimal points

δεκαδικά ψηφία, δεκαδικές θέσεις


The term "decimal point" properly refers only to those signs marking the boundary between integer and decimal numbers with a point. For convenience, it is also used to speak of marks serving a similar function in other cultures. The use of "decimal point" to mean "one of the digits in the fractional part of a decimal" is, however, typically taken to be mistaken. [from en.wiktionary decimal point]decline

άρνηση, απόρριψη, μη αποδοχή

συνώνυμα: refuse, reject, deny


default

προεπιλογή, προεπιλεγμένος,-η,-ο, εξορισμού (τιμή), αρχική (τιμή)delimiter

delimiter (character): οριοθέτης, χαρακτήρας οριοθέτησης, διαχωριστής, διαχωριστικός χαρακτήρας


deploy

παρατάσσω, εγκαθιστώ/ετοιμάζω για χρήση, κάνω εγκατάσταση/χρήση, εγκαθιστώ σε εξυπηρετητή ιστού, αναπτύσσω, εξαπλώνω, κάνω διαθέσιμο, εγκαθιστώ για συγκεκριμένη χρήση, εφαρμόζω αλλαγές σε λογισμικό


deprecated

παρωχημένος, αποδοκιμαζόμενος, υπό απόσυρση, ξεπερασμένος, απαρχαιούμενος, απαρχαιωμένος

dictionary


dictionary entry

λήμμα λεξικούdigest


disable


discrimination

διάκριση, διάκριση (γενικά), κακή διάκριση, κακοδιάκριση, υπερδιάκριση (υπερβολική), άστοχη διάκριση (εκεί που δεν υπάρχει λόγος), έλλειψη (σωστής) διάκρισης.


discussion

συζήτηση


distinguished

διακεκριμένος


distribute

κατανέμω, διανέμω


DNS

DNS, Domain Name System (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών)

dock

πλευρική ελαχιστοποίηση


domain

τομέας (διευθύνσεων Διαδικτύου)download

λήψη, κατέβασμα


downloadable

Μπορεί να ληφθεί, που μπορεί να κατεβεί, μπορεί να κατεβαστεί, κατωφορτώσιμο, καταφορτώσιμο.


draft

προσχέδιο, πρόχειρο σχέδιο, πρόχειρο


drag

μεταφορά


drag item

μεταφέρσιμο στοιχείο, μεταφερτό στοιχείο, στοιχείο προς απόθεση, μεταφέρσιμο αντικείμενο, μεταφερτό αντικείμενο, αντικείμενο προς απόθεση, στοιχείο με δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης.

(και draggable item)


draggable

μεταφέρσιμος, με δυνατότητα μεταφοράς

(και drag item)


dragging and dropping

μεταφορά και απόθεσηdrop

απόρριψη, απόθεση


drop down


drop-down

πτυσσόμενος, -η, -ο, αναπτυσσόμενος, -η, -ο, αναδυόμενος, -η, -ο, αναδιπλούμενος, -η, -ο


dropdown


DSN

όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN: Data Source Name)due

οφειλόμενος


earn

κερδίζωeditor

επεξεργαστής, επεξεργαστής (κειμένου), συντάκτης, συντάκτης (κειμένου), διορθωτής, κειμενογράφος


effectiveness


efficiency


email

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Υπάρχουν 3 διακριτές χρήσεις:


* email message: μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

* email address: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

* email service: υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


embedded

ενσωματωμένος (και build-in), ένθετος (και inline, και build-in, και nested)


emoji

εμότζι, ηλεκτρονικό ιδεόγραμμα, φατσούλες/emoticons/εικονίδια διάθεσης που δεν μπορούν να εισαχθούν με το πληκτρολόγιο.

emoticon

εικονίδιο διάθεσης, εικονίδιο συναισθημάτων, φατσούλα, προσωπάκι

smiley=χαμογελαστό προσωπάκι


emotion


empty

κενόςenable

ενεργοποιώendorse

υποστηρίζω επίσημα, υποστηρίζω (επίσημα), υποστηρίζω


enter

δώστε, εισαγάγετε, εισάγετε, πληκτρολογήστε


entry

καταχώρησηevaluate

αποτιμώ, αξιολογώ


event

γεγονός, συμβάν, προγραμματισμένο γεγονός, μελλοντικό γεγονός

evidence

αποδεικτικό


existing

υπάρχων, υφιστάμενοςexpand

ανάπτυξη


expert

εμπειρογνώμων, έμπειρος, ειδικός, εξπέρ.


expire

λήγω, εκπνέω


extra credit

πριμοδότηση


failed

κάτω από τη βάση, αποτυχών


fallback

εφεδρικός, υποκατάσταστο, εναλλακτικός, μετάπτωση


favicon

αγαπ.εικονίδιο, εικονιδιάκι, εικονίδιο ιστοσελίδας, εικονίδιο ιστοτόπου, αγαπημένο εικονίδιο, δημοφιλές εικονίδιο, εικονιδιάκι ιστοτόπου, εικονίτσα ιστοσελίδας στον περιηγητή

feature

χαρακτηριστικό, λειτουργία, δυνατότητα


featured


feedback


feeds

τροφοδοσίες, τροφοδοτήσεις, ροές, κανάλια


feel

αισθάνομαι (λαμβάνω μέσω των αισθήσεων)


feeling

αίσθημα, συναίσθημα


fetch

εύρεση & λήψη, πηγαίνω και φέρνω, κλήση/λήψη


file permissions


δικαιώματα αρχείων, άδειες αρχείωνfilter


flag

σημαιοδότηση, σημαιοδοτώ, επισήμανση, θέτω επισήμανση, επισημαίνω, σημαία, σηματοδότης, ανάβω σηματοδότη, «ανεβαίνει» μια σημαία (flagging: σημαιοδοτήσεις)


flash cards

εκπαιδευτικές κάρτες, κάρτες διδασκαλίας, κάρτες φλας, κάρτες flash


force

υποχρεώνω, αναγκάζω, επιβάλω


forced

υποχρεωτικός, αναγκαστικός, επιβεβλημένος


form

μορφή, φόρμα


form template

υπόδειγμα φόρμας, πρότυπο φόρμας


format

μορφότυπος, μορφή, μορφοποίηση


format/formatting

μορφότυπος/μορφοτύπηση, διαμόρφωση/φορμάρισμα, μορφοποίηση/μορφοποιώ, μορφότυπος/μορφοτυπώ


formatting

μορφοτύπηση, διαμόρφωση, φορμάρισμα, μορφοποίηση, μορφότυπος


forum

φόρουμ, ομάδες συζήτησης, χώροι συζήτησης


forum post

ανάρτηση σε φόρουμ, ανακοίνωση φόρουμ, δημοσίευση σε φόρουμ


frame

πλαίσιο


framework

πλαίσιο (λογισμικού)


front page

πρώτη σελίδα, πρώτη σελίδα (ιστοτόπου), «πρώτη ιστοτόπου», αρχική σελίδα (ιστοτόπου), «αρχική ιστοτόπου», αρχική ιστοτόπου, εξώφυλλο, κύρια σελίδα, αρχική ιστοτόπου/χρήστη


fund

ταμείο, κεφάλαιο


gadget

γκάτζετ, μικροεφεύρημα, μηχανηματάκι


gallery

χώρος έκθεσης, έκθεση, συλλογή, γκαλερί


GDPR

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation)

get prediction

εξάγω προβλέψεις


global

καθολικός, συστήματος ή ιστοτόπου


glossary


go (to)

μεταβείτε (σε/προς)


GPS

Σύστημα Παγκόσμιας Θέσης


grace login

σύνδεση χάριτος, χαριστική ευκαιρία σύνδεσης μετά την κανονική λήξη


grade

βαθμός, βαθμολογώ, θέτω/αντιστοιχώ αριθμό σε διαβαθμισμένη κλίμακα, βαθμολογίαgrade item

στοιχείο βαθμού, επιμέρους βαθμολογήσιμo στοιχείo, επιμέρους βαθμός, επιμέρους στοιχείο βαθμολογίας


gradebook


graded item

βαθμολογούμενο στοιχείο


grader

βαθμολογητής, διορθωτής


greyed-out


greylisted


group

ομάδα, ομάδα συμμετεχόντων, ομάδα συμμετεχόντων μαθήματος


group message

ομαδικό μήνυμα, μήνυμα ομάδαςgrouping


hash


hash (digest)

hash (digest) ==> σύνοψη (κατατεμαχισμού)

hash = κατατεμαχισμός, συνάρτηση  κατατεμαχισμού, το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατατεμαχισμού.

digest = σύνοψη

hash digest = σύνοψη κατατεμαχισμού, το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατατεμαχισμού


highlight

φωτοεπισήμανση, φωτο-επισήμανση, επισήμανση, φωτο-επισημαίνω με μαρκαδόρο


hint

υπόδειξη, υπαινιγμός, συμβουλή, βοήθεια


home page

αρχική σελίδα, κύρια σελίδα, κεντρική σελίδα, βασική σελίδα, αρχική σελίδα ιστοτόπου/χρήστη, οκεία σελίδα, οικοσελίδα, εισαγωγική σελίδα.

host

υπολογιστής που φιλοξενεί, κεντρικός Η/Υ, κόμβος H/Y, δικτυακό όνομα Η/Υ, Η/Υ δικτύου

hover

αιώρηση, αιωρούμαι, περνάω ή μένω από πάνω, κατάδειξη με ποντίκι (χωρίς κλικ), κατάδειξη, υπέρδειξη.


hub


ID

αναγνωριστικό, ID, κωδικός


ID number

αριθμός αναγνωριστικού, αναγνωριστικός αριθμός


identification number

αριθμός αναγνώρισης


identity number

αριθμός ταυτότητας


illegal

ανεπίτρεπτος, αντικανονικός, παράτυπος, παράνομος,

improper


IMS CP

Πακέτο (εκπαιδευτικού) περιεχομένου της IMS

inactivating

κατάργηση, τερματισμός εφαρμογής, λήξη εφαρμογής, παύση ισχύος, απενεργοποίηση


inappropriate

ανάρμοστος, απρεπής, ακατάλληλος


incomplete

ανολοκλήρωτη, ημιτελής


index

ευρετήριο, ευρετηριάζω, δείκτης, δεικτοδοτώ


indicate

δείχνω, υποδεικνύω, υποδηλώνω, σηματοδοτώ


indicator

δείκτης, ένδειξη, ενδείκτης


individual

ιδιαίτερος, διαφορετικός, ξεχωριστός, ατομικός, προσωπικός


Individual Portfolio of Competence

προσωπικός φάκελος προσόντων [Απασχόληση, Παιδεία]


inform

πληροφορώ, ειδοποιώ


inline

στη γραμμή, σε γραμμή, στη σειρά, σε σειρά, στην ίδια γραμμή, στις ίδιες γραμμές, εντός γραμμής, εμβόλιμος, ένθετος  (και embedded, και build-in, και nested)


insight

ενόραση, διόραση, πρόβλεψη, μαντεψιά, πιθανολόγηση με βάση συμπέρασμα στατιστικής ανάλυσης


instance

στιγμιότυπο


interconnection


interface

διεπαφή, διασύνδεση


interpreter

διερμηνέας


InterProcess Communication, IPC

Διαδιεργασιακή επικοινωνία


invalid

μη έγκυρος, άκυρος

irregular

αντικανονικός, ακανόνιστος, παράτυπος


issue

ζήτημα, πρόβλημα, θέμα


join

ένταξη, συμμετοχή


journal

χρονικό υποβολών, χρονικό, επίσημο ημερολόγιο, ημερολόγιο, εφημερίδα, περιοδικό, χρονολόγιο


jump

μεταπήδηση, μεταπηδώ, άλμα, κάνω άλμα


knowledge


label

ταμπέλα, επιγραφή, ετικέτα, λεζάνταLAN

τοπικό δίκτυο, Local Area Network (: δίκτυο τοπικής περιοχής)


launch

εκκίνηση


launcher

αυτός που εκκινεί κάτι, αυτός που ξεκινά κάτι, εκκινητής


LDAP

Lightweight Directory Access Protocol, Ελαφρύ πρωτόκολλο πρόσβασης καταλόγου


learner

εκπαιδευόμενος, μαθητευόμενος, μαθητής


learning analytics

μαθησιακή αναλυτική, μαθησιακές αναλύσεις


learning outcomes

μαθησιακά αποτελέσµατα, μαθησιακές εκβάσεις


learning path

μαθησιακό μονοπάτι, μαθησιακή διαδρομή, μαθησιακή πορεία, γραμμή μάθησης


learning plan

σχέδιο μάθησης (πιο συνηθισμένο), μαθησιακό πλάνο (πιο συγκεκριμένο)


legacy

παλαιότερης έκδοσης, παλαιότερου τύπου, παλαιού τύπου, παλαιότερος, κλασικός


legend

λεζάντα


lesson

διδασκαλία, διδακτική ενότητα


licence

Δείτε license


license

άδεια, νομική άδεια, άδεια χρήσης


like

τύπου


link

σύνδεσμος, υπερσύνδεσμοςlist all

λίστα όλων


listing

εμφάνιση λίστας, εμφάνιση σε λίστα, συμπερίληψη στον κατάλογοlive

ζωντανά, σε πραγματικό χρόνο, live


log file

καταγραφολόγιο,    αρχείο καταγραφών


log in

σύνδεση, είσοδος


lognormal

λογαριθμοκανονική


logout

αποσύνδεση


logs

καταγραφές


logstore

αποθήκη καταγραφών


loguniform

λογαριθμικά ομοιόμορφηLTI

Learning Tools Interoperability (: Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων)


main

κύριος, -α, -ο, κυρίως


manually

χειροκίνητα, με το χέρι, μη αυτόματα, χειρωνακτικά


map

αντιστοίχιση, χάρτης,αντιστοιχίζω, χαρτογραφώ


margin


mark

μαρκάρω, σημαδεύω, βαθμολογώ, βαθμός, επισήμανση, επισημαίνω, θέτω επισήμανση, χαρακτηρίζω, σημειώνω

marker

διορθωτής, βαθμολογητής

δείκτης θέσης, δείκτης τοποθεσίας, ταμπελάκι, ταμπελάκι επισήμανσης, στοιχείο επισήμανσης, αντικείμενο δείκτης, ενδείκτης


mastery

αριστοτεχνία


media

πολυμέσαmemcache

memcache (κρυφή μνήμη ΒΔ στη RAM), memcache (κρυφή μνήμη για βελτίωση απόκρισης βάσεων δεδομένων από ιστοσελίδες)


memory allocation

εκχώρηση μνήμης, δέσμευση μνήμης


mentee

καθοδηγούμενος, μεντορευόμενος, συμβουλευόμενος, μαθητευόμενος, εκπαιδευόμενος, υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα


mentor

μέντωρ, μέντορας, καθοδηγητής, σύμβουλος, πνευματικός οδηγός, πνευματικός καθοδηγητής


mentoring

καθοδήγηση, συμβουλευτική καθοδήγηση


messaging

ανταλλαγή μηνυμάτων, μηνύματα


migrate

μετεγκαθιστώ (μεταφέρω/μετατρέπω), μετατρέπω


migration

μετεγκατάσταση (μεταφορά/μετατροπή), μετάβαση/μετατροπή (δεδομένων σε άλλο λογισμικό) [αλλά μεταβάθηκε;;-->έπαθε την μετάβαση-->του έγινε μετάβαση;]    μετάβαση


misconfigured

κακοδιαμορφωμένος, κακορυθμισμένος, κακώς ρυθμισμένος, με κακές ρυθμίσεις


mobile app

εφαρμογή για κινητά


mode

κατάσταση, φάση, τρόπος, κατάσταση (λειτουργίας), λειτουργία


moderator


modify

τροποποιώ


module

άρθρωμα


Moodle app

εφαρμογή Moodle, Moodle για κινητά, εφαρμογή Moodle για κινητά


MUC

Moodle Unified Cache (ενοποιημένη κρυφή μνήμη του Moodle)


My home

Αρχική χρήστη, Η αρχική μου


My home page

Αρχική σελίδα χρήστη, Η αρχική μου σελίδα


n/a

δ/υ

not available --> δεν υπάρχει


nav drawer

συρτάρι πλοήγησης, συρόμενο μενού (πλοήγησης), πλευρικό μενού, συρταριέρα πλοήγησηςnavigation

πλοήγησηnest

εμφωλεύω, φωλιάζω


nested

εμφωλευμένος, φωλιασμένος, ένθετος (και embedded, και build-in, και inline)


newsletter

ενημερωτικό δελτίο


no

καθόλου, χωρίς, όχι, κανένας, καμία, κανένα


NoDerivs

Όχι Παράγωγα Έργα

(~ Licence: Άδεια Όχι Παράγωγα Έργα)


NonCommercial

Μη Εμπορική Χρήση (NC)

(~ Licence: Άδεια για Μη Εμπορική Χρήση)


note

λάβετε υπόψη, σημειώστε


notes


notification

ειδοποίηση


notify

ειδοποιώ, κοινοποιώ


null

μηδενικού μήκους, μη ορισμένο, (τελείως) κενό


OAuth 2

OAuth 2 (μέθοδος εξουσιοδοτήσεων)


objective

αντικειμενικός σκοπός, αντικειμενικός στόχος, σκοπούμενο.


obsolete

απαρχαιωμένος


ODBC

ODBC, Open Database Connectivity: Ανοιχτή Συνδεσιμότητα Βάσεων Δεδομένων


offline

εκτός σύνδεσης, χωρίς σύνδεση, δίχως σύνδεση, αποσυνδεδεμένος, χωρίς απευθείας σύνδεση, άνευ σύνδεσης, απογραμμικά, μη επιγραμμικά

online

εντός σύνδεσης, σε σύνδεση, σε απευθείας σύνδεση, με σύνδεση, κατά τη σύνδεση, ενώ υπάρχει σύνδεση, επιγραμμικός, διαδικτυακός


online text

κείμενο σε ιστοσελίδα (σε σύνδεση)


opt-in

επιλογή ένταξης, δυνατότητα ένταξης, δικαίωμα ένταξης, συγκατάθεση, ρήτρα προαιρετικής υπαγωγής, προαιρετική ένταξη, απαίτηση συγκατάθεσης


opt-out

επιλογή εξαίρεσης, δυνατότητα εξαίρεσης, δικαίωμα εξαίρεσης, εξαίρεση, ρήτρα εξαίρεσης, ρήτρα προαιρετικής εξαίρεσης, προαίρεση εναντίωσηςordered list

αριθμημένη λίστα, διατεταγμένη λίστα, ταξινομημένη λίστα, διατεταγμένος κατάλογος


outdated

ξεπερασμένος, μη ενημερωμένος

overdue

εκπρόθεσμος, καθυστερημένος, ληγμένος, έχει λήξει


overhead

έξτρα φόρτος, επιπλέον φόρτος, επιβάρυνση, επίφορτος


overridden

παρακάμπτομαι, υπερκαλύπτομαι, έχω υπερκαλυφθεί, επικαλύπτομαι, έχει επικαλυφθεί, υπερβαίνομαι, έχει υπερτεθεί, υπερισχύομαι, καταπατούμαι/καταπατιέμαι


override

παρακάμπτω, υπερκαλύπτω, επικαλύπτω, υπερβαίνω, υπερθέτω, υπερισχύω, καταπατώ


overview

επισκόπηση


own

δικού σας, ιδίου


pad

εσωτερικό περιθώριο, μαξιλαράκι, συμπλήρωμα, γέμισμα, εσωτερική επένδυση, υπόθεμα

π.χ. cell pad: εσωτερικό περιθώριο κελιού (μεταξύ περιγράμματος και περιεχομένου/δεδομένων)


paradigm

ολοκληρωμένο παράδειγμα, παράδειγμα, πρότυπο παράδειγμα, αρχέτυπο παράδειγμα, συνολικό παράδειγμα, συστηματικό παράδειγμα, υπόδειγμα, πρότυπο, μοντέλο, κοσμοθεωρία, κοσμοείδωλο, κοσμοθέαση, κοσμοαντίληψη, εννοιολογικό πλαίσιο


parameter


parse

ανάλυση, συντακτική ανάλυση, ανάλυση/σάρωση, προσεκτική ανάλυση


passed

πάνω από τη βάση, επιτυχών


paste


path

μονοπάτι, διαδρομή


pattern

μοτίβο, σχηματομορφή, πρότυπο, υπόδειγμα, πατρόν, μορφή


PDO

Αντικείμενα δεδομένων της PHP (PDO: PHP's Data Objects)


permanent


permission

δικαίωμα, άδεια


persist

παραμένω


persistent

εμμένων, εμμένουσα, εμμένον, επιμένων, επίμονος, μόνιμος, διαρκής, που παραμένει


personal data

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικά δεδομένα


php script

σενάριο php, δέσμη ενεργειών php


pinned

καρφιτσωμένο


pipe

κάθετη γραμμή, κάθετη μπάρα, κατακόρυφη μπάρα, κατακόρυφη γραμμή, κατακόρυφη 


pixel

εικονοστοιχείo, PIcture ELement (: στοιχείο εικόνας), ελάχιστη περιοχή οθόνης στην οποία εμφανίζεται ένα μόνο χρώμα κάθε φορά


placeholder

δεσμευτικό θέσης, σύμβολo υποκατάστασης, προσδιοριστικό κράτησης θέσης, σημάδι επισήμανσης θέσης, μεταβλητή, όνομα μεταβλητής


plan

πλάνο


planned

σχεδιασμένος, προγραμματισμένος


player

πρόγραμμα αναπαραγωγής, λογισμικό αναπαραγωγής (μουσικής/βίντεο/σεναρίου)plug-in

add-on


pluggable

συνδέσιμος, βυσματούμενος, βυσματώσιμος


plugin


point value

τιμή βαθμών (πχ. 2 points, -1 point)


pop

προς υποβολή


pop-up

αναδυόμενος


portfolio

χαρτοφυλάκιο, προσωπικός φάκελος


possibility

πιθανότητα


post

ανάρτηση, δημοσίευση, αναρτώ, δημοσιεύω


potential

δυναμικό (-ο,-η,-ο, της δύναμης)


practice

πρακτική, πρακτική (εξάσκηση)


pre-defined

προ-καθορισμένος


predefined

προκαθορισμένος


prediction

πρόβλεψη, πρόγνωση


preset

προρύθμιση, σετ προρυθμίσεων, προεπιλογή, προκαθορισμένη τιμή


prevent

παρεμπόδιση, παρεμποδίζω, εμποδίζω, αποτροπή, αποφυγή


privacy officer

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)


privacy policy

πολιτική απορρήτου, πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


privacy policy statement

δήλωση απορρήτου, δήλωση πολιτικής απορρήτου, δήλωση περί απορρήτου, δήλωση εχεμύθειας, δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής


private data

ιδιωτικά δεδομένα


process

διαδικασία, διεργασία, εργασία στο παρασκήνιο/υπόβαθρο, πρόγραμμα σε εκτέλεση

processor

επεξεργαστής


profiling

δημιουργία προφίλ


program

πρόγραμμα, προγραμματίζω


prompt

προτροπή, προτρεπτικό, παρακίνηση, προτρέπω, παρακινώ.


proper

κατάλληλος


property

ιδιότητα


provider

πάροχος, παροχέας


provision

προπαροχή, προπαρέχω, προετοιμασία, προμήθεια, προμήθευση, έκδοση, παροχή,

provisioned=προπαρεχόμενος

provisioning=προπαροχή


proxy

διακομιστής μεσολάβησης


Public Domain Dedication

Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα, δημοσιοποίηση χωρίς περιορισμούς


publish

εκδίδω, δημοσιεύω


Publish as LTI tool

«Δημοσίευση ως εργαλείο LTI», Έκδοση ως εργαλείου LTI (Learning Tools Interoperability=Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων).


purge

εκκαθαρίζω


purging

εκκαθάριση


purpose

σκοπός, δικαιολογητικός λόγος


push

ωθώ


push notification

προωθητικό μήνυμα


qualification

διαδικασία για να κάνω κάποιον να τηρεί τις προϋποθέσεις, τυπικό προσόν, τυπικές προϋποθέσεις, ποιοτικές προϋποθέσεις


qualify

κάνω κάποιον ικανό/ποιοτικό/να τηρεί τις προϋποθέσεις, τηρώ τις προϋποθέσεις


query

ερώτημα, αναζήτηση


querying

αναζήτηση...


question


quota


quotation

παράθεση, παράθεση/μνεία, παράθεση/μνημόνευση, παράθεση/αναφορά, παράθεση/παραπομπή


quote

παρένθεση


radio button

κουμπί επιλογής, κουμπί μοναδικής επιλογής, ραδιοκομβίo


rate

εκτιμώ ή αξιολογώ; ρυθμός


rating

εκτίμηση ή αξιολόγηση;


re-attempt

ξανα-προσπαθώ


re-calculate

επαν-υπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. recalculate


Read only from

Μόνο για ανάγνωση από


Read only to

Μόνο για ανάγνωση μέχρι


recalculate

επανυπολογίζω, επαναϋπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. re-calculate


recipient

αποδέκτης


record

εγγραφή, ιστορικό


recording

εγγραφή ήχου/βίντεο, εγγραφή πολυμέσου, βίντεο/ηχογράφηση, εγγραφή


recover

ανάκτηση, ανακτώ


reference

αναφορά, παραπομπή


refresh

ανανεώνω


register

καταχωρώ, καταχωρητής


registered

καταχωρημένος


registration

καταχώρηση


registry

μητρώο


rejected

μη δεκτή, απόρριψη, απορρίφθηκε, απαράδεκτη


release

διανομή, υποέκδοση, έκδοση/διανομή (για λογισμικό)

αποδέσμευση, απελευθέρωση (για IP)


render

τρόπος απόδοσης, τρόπος εμφάνισης

report

αναφορά, έκθεση


repository

αποθετήριο, χώρος αποθήκευσης

request

αίτημα


resend

επανάληψη αποστολής, επαναποστολή, επαναπροώθηση


reset

επαναρύθμιση, επαναφορά, επαναφέρω, επαναρχικοποιώ, επαναρχικοποίηση, δημιουργία νέου, ορισμός νέου, ξαναρύθμιση.


resolve


resource

πόρος


response

απόκριση, απάντηση


restore

επαναφορά, αποκατάσταση


restorer

συντηρητής


retention

διατήρηση, αποθήκευση


revert

αναίρεση, αναιρώ, επαναφορά, επαναφέρω, επιστροφή, επιστρέφω, επαναστρέφω, επαναστροφή


review

αξιολογώ, αξιολόγηση, εξετάζω, κρίνω, διορθώνω, εξέταση, κρίση, διόρθωση, ανασκόπηση, επισκόπηση


review (in ~)

εξέταση, υπο εξέταση, υπο αξιολόγηση, εξετάζεται, υπο κρίση, κρίνεται, επανεξέταση


reviewer

αξιολογητής, εξεταστής, κριτής, διορθωτής


rights

δικαιώματα


rotating

εκ περιτροπής, περιστρεφόμενος

route

διαδρομή


RSS feeds

τροφοδοσίες RSS, ροές (ειδήσεων) RSS, τροφοδοτήσεις RSS


rubric

ρουμπρίκα, Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων, στήλη, στοιχείο, τίτλος, επικεφαλίδα, υπο στοιχείοSafe Exam Browser

Περιηγητής για Ασφαλείς Εξετάσεις, περιηγητής Safe Exam Browser (για ασφαλείς εξετάσεις), περιηγητής (Safe Exam Browser) για ασφαλείς εξετάσεις


scalable

κλιμακώσιμος, με ικανότητα κλιμάκωσηςscan

σαρώνω, ανιχνεύω, σκανάρω, εξετάζω με τη σειρά


schedule


scheduled

χρονοπρογραμματισμένος, -η, -ο, προγραμματισμένος, -η, -ο, χρονοδρομολογημένος, -η, -ο.


scope

εμβέλεια, πεδίο εφαρμογής, πεδίο δράσης, δικαιώματα σε πόρους, σετ δικαιωμάτων σε πόρους, δικαιοδοσία, σκοπός

Παράμετρος για το σετ πόρων & δικαιωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης που αυθεντικοποιείται με OAuth 2.0.


score

σκορ, βαθμός, βαθμολογία

σκοράρω, παίρνω βαθμό, πετυχαίνω βαθμολογία


screenshot

στιγμιότυπο οθόνης


script

σενάριο, δέσμη ενεργειών


section

ενότητα, χώρος, περιοχή, τμήμα


see

δείτε, δες, βλ., βλέπε


seed

σπόρος (πλήρες αντίγραφο προς λήψη), σπόρος, πλήρες αντίγραφο

selected

επιλεγμένος


self enrolment

αυτο-εγγραφή


separate learning

μεμονωμένη μάθηση

separate way of learning: μεμονωμένος τρόπος μάθησης


serializer

σειριοποιητής


server

εξυπηρετητής, διακομιστής, διαμετακομιστής, σερβιτόρος/υπηρέτης


service

υπηρεσία


session

συνεδρία, σύνοδος, περίοδος λειτουργίας


setting

ρύθμιση, παράμετρος


share

(κάνω) κοινόχρηστο, διαμοιράζω


ShareAlike

Παρόμοια Διανομή

(~ Licence: Άδεια Παρόμοια Διανομή)


shared

κοινόχρηστος, διαμοιραζόμενος


shared key

κοινόχρηστο κλειδί

shared secret

κοινόχρηστο μυστικό


Shibboleth

Shibboleth (μέθοδος αυθεντικοποίησης SSO)


show

εμφάνιση, προβολή

single view

ατομική προβολή, απλή προβολή, προβολή ενός


site

ιστότοπος, ιστοτόπου, τόπος, δικτυακός τόπος, δικτυακή τοποθεσία


Site home

Αρχική ιστοτόπου, «Αρχική ιστοτόπου»


site's front page

Αρχική σελίδα του ιστοτόπου


skill


skin

όψη, εμφανισιακό στυλ, στυλ εμφάνισης, εξωτερική εμφάνιση, δέρμα, επιδερμίδα, παρουσιαστικό, εμφάνιση, οπτική εμφάνιση.


slash arguments

παράμετροι γραμμής εντολών, ορίσματα γραμμής εντολών


slot

υποδοχή, (μεμονωμένο) κενό, πεδίο απάντησης


smiley

χαμογελαστό προσωπάκι


social (breadth)

εύρος κοινωνικοποίησης


socket

υποδοχή, πρίζα, υποδοχέας


software components

συστατικά λογισμικού, συνιστώσες λογισμικού, στοιχεία λογισμικού


software modules

αρθρώματα λογισμικού


solver

επιδιορθωτής, διορθωτής, λύτης, επιλύτης

source

πηγή


specified

καθορισμένος

specify

καθορίζω


spreadsheet

λογιστικό φύλλο


SSO (Single sign-on)

ενιαία σύνδεση (SSO)


stage

προς υποβολήstandard

τυπικός, πρότυπο (που ακολουθείται)

standard components

βασικά πρόσθεταstandard text

αρχικό κείμενοstandardized

τυποποιημένος, που έγινε (σύμφωνος με) πρότυπο (ενώ δεν ήταν)


star

επισημαίνω με αστερίσκο, επισημαίνω με αστέρι, δίνω αστέρι


starred

με αστερίσκο, με αστέρι


stream

συνεχής ροή πολυμέσου, συνεχής ροή, ροή πολυμέσουstring

συμβολοσειρά, μήνυμα


structure


subject

θέμα, επιστημονικός ή μαθησιακός τομέας, υπόθεση


submission

υποβολή, υποβολή εργασίας, εργασία, εργασία που υπέβαλε ένας μαθητής


submit

υποβάλλω, υποβολή (αντί υπόβαλε)


subscribe

εγγραφή συμμετοχής, δηλώνω συμμετοχή, δηλώνω εγγραφή, εγγράφομαι, γίνομαι συνδρομητής, κάνω συνδρομή


subscription

εγγραφή, συνδρομή


summary

περίληψη


supervised learning

επιβλεπόμενη μάθηση, εποπτευόμενη μάθηση, επιτηρούμενη μάθηση

supervision


supervisor

επόπτης, επιτηρητής, επιστάτης, επιβλέπων


tag

ετικέτα, ταμπελάκι


tag cloud

σύννεφο ετικετών

take precedence

υπερισχύω


task

εργασία, διεργασία


teacher

διδάσκων, εκπαιδευτικός, εκπαιδευτής, καθηγητής
(Καλύτερα να αποφεύγεται το «διδάσκοντας» εδώ.)template

σχεδιότυπο, πρότυπο, πρότυπο φόρμας, πρότυπο υπόδειγμα


template (DB)

φόρμα (ΒΔ)


tertial

τετράμηνο, το 1/3 του έτους.


test

δοκιμασία, δοκιμή


textarea field

πεδίο περιοχής κειμένου


theme

αισθητικό θέμα, εικαστικό θέμα, θέμα, κεντρική ιδέα (δημιουργίας), μοτίβο

(Ένα σύνολο αισθητικών κυρίως επιλογών ενός λογισμικού)


threshold

όριο, κατώφλι, κατώτατο όριο


tick

τικάρω, τικάρισμα, τσεκάρω (check;), τσεκάρισμα, επιλέγω (πλαίσιο επιλογής), (βάζω) σημαδάκι (αποδοχής).


tick box

κουτάκι επιλογής, πλαίσιο επιλογής (πλαίσιο ελέγχου=check box)


ticket

δελτίο, εισητήριο

time limit

χρονικό όριο, όριο χρόνου, προθεσμία


Time Zones

Ζώνες ώρας


time-splitting

διαίρεση χρόνου


timeline

χρονολόγιο, χρονογραμμή, ιστορικό, ιστορικό αλλαγών, χρονοδιάγραμμα


timeout

χρονικό όριο, λήξη χρονικού ορίου, λήξη χρόνου, εκτός χρόνου


timestamp

χρονοσήμανση, χρονοσημαίνω, χρονική σήμανση, χρονοσφραγίδα, χρονοσφραγίζω.

TLS

TLS, Transport Layer Security, Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης/ασφαλείας TLS επιπέδου δικτύου (TCP/IP) (εξέλιξη του SSL)

toggle

εναλλαγή, διακόπτης, διακόπτης εναλλαγής


token

κουπόνιtokenizer

διαχωριστής λεκτικών μονάδων, σχηματιστής λεξημάτων, τεμαχιστής


toolbar

γραμμή εργαλείων


toolbox

εργαλειοθήκη


tooltip title

αναδυόμενος τίτλος εργαλείου


tour

ξενάγηση, περιήγησηtrack

παρακολουθώ ίχνη, ακολουθώ τα ίχνη, ίχνος, διαδρομή

κομμάτι (μουσικό/βίντεο)

~ down: ανιχνεύω, εντοπίζω (ίχνη)


translation

μετάφρασηtransmit

μεταδίδω


trigger

προκαλώ, πρόκληση, έναυσμα, σκανδάλη, δίνω έναυσμα, σκανδαλίζω, πατάω τη σκανδάλη, πυροδοτώ, πυροδότηση,


trim

περικοπή, περικόπτω


trust

καταπίστευμα, εμπιστοσύνη, εμπιστεύομαι


tutor

(προσωπικός) εκπαιδευτικός, ιδιαίτερος εκπαιδευτικός, ιδιαίτερος καθηγητής, προσωπικός καθηγητής, (επιβλέπων) εκπαιδευτής, επιβλέπων εκπαιδευτής, προσωπικός εκπαιδευτής, ιδιαίτερος εκπαιδευτής, βοηθός εκμάθησης, ιδιαίτερος δάσκαλος, φροντιστής, προγυμναστής, κάποιος που διδάσκει έναν μόνο ή μια μικρή ομάδα μαθητών, οικοδιδάσκαλος, επιβλέπων καθηγητής, επίτροπος, προστάτης, κηδεμόνας, εκπαιδευτής

tutorial

οδηγός εκμάθησης, βίντεο εκμάθησης, πρόγραμμα εκμάθησης, πρόγραμμα εκμάθησης (βήμα-βήμα), βοήθημα εκμάθησης, καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία, βοήθημα αυτοδιδασκαλίας, βοηθός αυτοδιδασκαλίας, εκπαιδευτικός οδηγός, σύντομος εκπαιδευτικός οδηγός, σύντομη αυτοδιδασκαλία, πρακτικός οδηγός επίδειξης λειτουργίας, λεπτομερής οδηγός, οδηγός για αρχάριους, υλικό εκμάθησης, μάθημα, παράδοση, παράδοση μαθήματος, συνοπτικός οδηγός, διδακτικός, παιδαγωγικός, επιτροπικός, κηδεμονικός, εκπαιδευτικός, φροντιστηριακός


unacceptable

απαράδεκτος, μη αποδεκτός


unassign role

αφαίρεση ρόλου


unexpected

μη αναμενόμενος, απροσδόκητος, αναπάντεχος


unit

μονάδα, ενότητα


unordered list

μη αριθμημένη λίσταunregister

κατάργηση καταχώρησης

unshare

κατάργηση κοινής χρήσης, διακοπή κοινής χρήσηςupcoming

επικείμενα, επερχόμενα


upload

ανέβασμα, ανεβάζω, μεταφόρτωση, (ανω)φόρτωση


URI

URI (Ενιαίο αναγνωριστικό πόρου), URI (Uniform Resource Identifier)


URL

διεύθυνση ιστού, διεύθυνση URL, διεύθυνση ιστού (URL), Unifrom Resource Locator (: Ενιαίος Προσδιοριστής Πόρου)


username

όνομα χρήστη, όνομα λογαριασμού, χρηστώνυμο, παρωνύμιο.


valid

έγκυρος, ισχύωνvalidate

επικυρώνωvalidation

έλεγχος εγκυρότητας


verbose scale

περιγραφική κλίμακα


verify

επαληθεύω, επιβεβαιώνω (=confirm)version

έκδοσηview

προβολή, εμφάνιση


viewed

αναγνωσμένος, εμφανισμένος, προβεβλημένος, προβλήθηκε, που έχει εμφανιστείvirus

ιός


vocabulary

λεξιλόγιοwarn

προειδοποιώ, ειδοποιώwebinar

ιστοσεμινάριο, διαδικτυακό σεμινάριο


webmaster

διαχειριστής ιστοτόπου.

Με λίγο χιούμορ κάποτε ελπίζω να γίνουν: ιστάρχοντας, ιστοτοπάρχης.


webpage

ιστοσελίδα


website

ιστότοποςwebspace

ιστοχώροςwidget

γραφικό στοιχείο, μικρό κομμάτι κώδικα, γραφικό συστατικό (λογισμικού), μικρομηχανισμός, εφαρμογίδιο, μικροεφαρμογή


wildcard

μπαλαντέρword processor

επεξεργαστής κειμένου, επεξεργαστής λέξεων


worksheet

φύλλο εργασίας


άδεια

license

αθροιστικός


αισθάνομαι

feel


αίσθημα


ακατάλληλος


αναγνωριστικό

ID


αναδυόμενο

pop-up


ανακοίνωση


αναπτυσσόμενο

drop-down

ανάρμοστος


ανατροφοδότηση


αναφορά

reference


ανεπίτρεπτος


ανολοκλήρωτη

incomplete


αντίγραφο ασφαλείας

backup copy


αντικανονικός


απάντηση


απαράδεκτος


απαρχαιωμένο


αποδοτικότητα


απόκριση

response


απόπειρα

attempt

αποτελεσματικότητα


αποτιμώ


αρχειοθήκη


βαθμολογητής


βαθμολόγιο


βαθμός

grade, mark, score


γεγονός


γκριζαρισμένη


γλωσσάριο

glossary


γνώση

knowledge


δεκτή


δεξιότητα

skill


δέσμη


διαδικασία

process, procedure


διαδρομή


διαθέσιμο

available


διακριτικό


διαμόρφωση


διανομέας

hub, distributor (γαλλ. distributeur)

διαπιστευτήρια


διασύνδεση


διεπαφή

interface


διεργασία

process, task


δικαίωμα

permission

διορθωτής


δομή


δραστηριοποίηση


δραστηριότητα


εγγραφή


εγγραφή ήχου/βίντεο

recording


εγγραφή πολυμέσου

recording


ειδοποίηση

notification


ειδοποιώ

notify


εικονοστοιχείo


εκπαιδευόμενος


εκπαίδευση

education (παιδεία), teaching (διδασκαλία), training (κατάρτιση, προπόνηση), instruction (καθοδήγηση, οδηγίες)


εκπρόθεσμο


εκτιμώ

rate


εκχωρώ

allocate


εμμένων


εμφάνιση

show, view


εναρμόνιση


έναυσμα


ένδειξη


ενέργεια

action

ενεργοποιώ


ενεργός


ενότητα

section


επεξεργαστής

processor, editor


επιγραμμικός

online


επιδιορθωτής


επικόλληση


επιλεγμένος


επιλογέας


επίλυση


επιπρόσθετος


επισημαίνω

mark

επισήμανση

mark

επισημειώνω


επισκόπηση

overview


εποπτεία


επόπτης


εργασία

task, job


ερώτημα


ερώτηση


ετεροαναφορά


ετικέτα

tag


ευθυγράμμιση

alignment


εφεδρικό αντίγραφo

backup copy


ζήτημα


ημερολόγιο


ιδιοχαρακτηριστικό


ιδιωτικά

private


ικανότητα

ability

ιστολόγιο

blog

ιστοσεμινάριο


καθοδήγηση


καθολικό


κατατεμαχισμός

hash


καταχωρίζω

allocate


καταχωρώ

register


κεντρικός Η/Υ

host


κεντρικός κόμβος

hub


κλάση


κονκάρδα

badge

κουμπί

button

κουτάκι επιλογής


κωδικός

code


λεζάντα


λεξικό

dictionary


λεξιλόγιο

vocabulary


μάθημα

course


μη αναμενόμενος


μη κανονικός


μικρορύθμιση

fine tuning


μονάδα

unit


μόνιμος


μονοπάτι

path


μορφή

form


μορφοποίηση

formatting, format


μορφοτύπηση

formatting


μορφότυπος

format


μοτίβο


μπλοκ

block

ξεπερασμένο

outdated, deprecated, obsolete


ομάδα

group


ομαδοποίηση

grouping


παράθεση


παράμετρος


παραπομπή


παρασκήνιο

background, backstage


παρωχημένο

deprecated


παύλα

dash

[Πηγές: https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=51340.0 & http://www.moto-teleterm.gr/search_gr.asp]

dash  ->  παύλα

dash {in Morse code}  ->  παύλα {στον κώδικα Μορς}

em dash  ->  παύλα του εμ

en dash  ->  παύλα του εν

stroke  ->  διάπαυλα

underscore  ->  υπόπαυλα, κάτω παύλα

underscore character  ->  χαρακτήρας υπόπαυλας

macron  ->  επίπαυλα, μακρόν

upper bar  ->  υπέρπαυλα

lower bar  ->  υπόπαυλα

central horizontal bar jointive    ->  κεντρική ενωτική παύλα


περίγραμμα


περιηγητής

browser


περιθώριο


περίληψη


πλαίσιο

frame, framework, context

πλαίσιο ελέγχου

check box

πληθοπορισμός


πληθοχρηματοδότηση


ποσόστωση

quota


πράκτορας


προβεβλημένος


προβολή

view, show

πρόγραμμα

program


προεπιλογή


προπαροχή

provisioning


προσαρμοσμένο

custom, customised

προσόν


προσπάθεια

attempt

προσωπικά

personal


προτεινόμενος

suggested, proposed, recomended


προτροπή


προχωρημένος


πτυσσόμενο

drop-down


ρυθμίσεις

settings, configuration


ρύθμιση

setting, adjustment


ρύθμιση/προσαρμογή

adjust


σαρώνω


σελιδοδείκτης


σενάριο

script

σημαιοδότηση


σημαιοδοτώ

flag

σημειώσεις

notes


σκιασμένο


σκοπός


στοίχιση

alignment


συγκατάθεση

consent, agreed


συζήτηση


σύλληψη


σύμπτυξη


συναθροίζω


συναίσθημα


συνδρομή

subscription, support

συνημμένα


συνιστώμενος

recommended


συνομιλία


σύνοψη

digest, synopsis

συντάκτης

editor


συντονιστής


συσσωρευμένος


συστάδα


συσχετίζω


σχεδιασμένος


σχεδιότυπο

template


σχηματομορφή

pattern


ταμπέλα

label


τικάρω

tick


τμήμα

section


υπεύθυνος επεξεργασίας (δεδομένων)


υπό κατάργηση

greylisted


υπόβαθρο

background


υπόδειξη


φατσούλα

emoticon


φίλτρο


φόρουμ

forum


φυσίγγιο


χαρακτηριστικό

feature


χαρτοφυλάκιο

portfolio


χρονικό όριο


χρονοδιάγραμμα

time schedule


χρονολόγιο


χρονοπρόγραμμα

schedule


χρονοπρογραμματισμένοςPage:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL