Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date ascending Sort chronologically: By last update | By creation date change to descending

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

restore

επαναφορά, αποκατάσταση


restorer

συντηρητής


review

αξιολογώ, αξιολόγηση, εξετάζω, κρίνω, διορθώνω, εξέταση, κρίση, διόρθωση, ανασκόπηση, επισκόπηση


review (in ~)

εξέταση, υπο εξέταση, υπο αξιολόγηση, εξετάζεται, υπο κρίση, κρίνεται, επανεξέταση


reviewer

αξιολογητής, εξεταστής, κριτής, διορθωτής


rights

δικαιώματα


RSS feeds

τροφοδοσίες RSS, ροές (ειδήσεων) RSS, τροφοδοτήσεις RSS


rubric

ρουμπρίκα, Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων, στήλη, στοιχείο, τίτλος, επικεφαλίδα, υπο στοιχείοSafe Exam Browser

Περιηγητής για Ασφαλείς Εξετάσεις, περιηγητής Safe Exam Browser (για ασφαλείς εξετάσεις), περιηγητής (Safe Exam Browser) για ασφαλείς εξετάσεις


scalable

κλιμακώσιμος, με ικανότητα κλιμάκωσηςscript

σενάριο, δέσμη ενεργειών


section

ενότητα, χώρος, περιοχή, τμήμα


see

δείτε, δες, βλ., βλέπε


server

εξυπηρετητής, διακομιστής, διαμετακομιστής, σερβιτόρος/υπηρέτης


service

υπηρεσία


session

συνεδρία, σύνοδος, περίοδος λειτουργίας


setting


shared

κοινόχρηστος, διαμοιραζόμενος


shared key

κοινόχρηστο κλειδί

shared secret

κοινόχρηστο μυστικό


Shibboleth

Shibboleth (μέθοδος αυθεντικοποίησης SSO)


site

ιστότοπος, ιστοτόπου, τόπος, δικτυακός τόπος, δικτυακή τοποθεσία


Site home

Αρχική ιστοτόπου, «Αρχική ιστοτόπου»


site's front page

Αρχική σελίδα του ιστοτόπου


skill


slash arguments

παράμετροι γραμμής εντολών, ορίσματα γραμμής εντολών


socket

υποδοχή, πρίζα, υποδοχέας


social (breadth)

εύρος κοινωνικοποίησης


software components

συστατικά λογισμικού, συνιστώσες λογισμικού, στοιχεία λογισμικού


software modules

αρθρώματα λογισμικού


specify

καθορίζω


SSO (Single sign-on)

ενιαία σύνδεση (SSO)


stage

προς υποβολήstandard

τυπικός, πρότυπο (που ακολουθείται)

standard components

βασικά πρόσθεταstandard text

αρχικό κείμενοstandardized

τυποποιημένος, που έγινε (σύμφωνος με) πρότυπο (ενώ δεν ήταν)


string

συμβολοσειρά, μήνυμα


subject

θέμα, επιστημονικός ή μαθησιακός τομέας, υπόθεση


submission

υποβολή, υποβολή εργασίας, εργασία, εργασία που υπέβαλε ένας μαθητής


submit

υποβάλλω, υποβολή (αντί υπόβαλε)


subscribe

εγγραφή συμμετοχής, δηλώνω συμμετοχή, δηλώνω εγγραφή, εγγράφομαι, γίνομαι συνδρομητής, κάνω συνδρομή


summary


tag

ετικέτα, ταμπελάκι


take precedence

υπερισχύω


task

εργασία, διεργασία


teacher

διδάσκων, εκπαιδευτικός, εκπαιδευτής, καθηγητής
(Καλύτερα να αποφεύγεται το «διδάσκοντας» εδώ.)template (DB)

φόρμα (ΒΔ)


test

δοκιμασία, δοκιμή


textarea field

πεδίο περιοχής κειμένουPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL