Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

provider

πάροχος, παροχέας


parameter


resource

πόρος


source

πηγή


pluggable

συνδέσιμος, βυσματούμενος, βυσματώσιμος


format/formatting

μορφότυπος/μορφοτύπηση, διαμόρφωση/φορμάρισμα, μορφοποίηση/μορφοποιώ, μορφότυπος/μορφοτυπώ


slot

υποδοχή, (μεμονωμένο) κενό, πεδίο απάντησης


overdue

εκπρόθεσμος, καθυστερημένος, ληγμένος, έχει λήξει


main

κύριος, -α, -ο, κυρίως


recalculate

επανυπολογίζω, επαναϋπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. re-calculate


re-calculate

επαν-υπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. recalculate


review (in ~)

εξέταση, υπο εξέταση, υπο αξιολόγηση, εξετάζεται, υπο κρίση, κρίνεται, επανεξέταση


επεξεργαστής

processor, editor


IMS CP

Πακέτο (εκπαιδευτικού) περιεχομένου της IMS

ικανότητα


ενέργεια


αθροιστικός


widget

γραφικό στοιχείο, μικρό κομμάτι κώδικα, γραφικό συστατικό (λογισμικού), μικρομηχανισμός, εφαρμογίδιο, μικροεφαρμογή


marker

διορθωτής, βαθμολογητής

δείκτης θέσης, δείκτης τοποθεσίας, ταμπελάκι, ταμπελάκι επισήμανσης, στοιχείο επισήμανσης, αντικείμενο δείκτης, ενδείκτης


prediction

πρόβλεψη, πρόγνωση


reference


NonCommercial

Μη Εμπορική Χρήση (NC)

(~ Licence: Άδεια για Μη Εμπορική Χρήση)


NoDerivs

Όχι Παράγωγα Έργα

(~ Licence: Άδεια Όχι Παράγωγα Έργα)


ShareAlike

Παρόμοια Διανομή

(~ Licence: Άδεια Παρόμοια Διανομή)


licence

Δείτε license


editor

επεξεργαστής, επεξεργαστής (κειμένου), συντάκτης, συντάκτης (κειμένου), διορθωτής, κειμενογράφος


no

καθόλου, χωρίς, όχι, κανένας, καμία, κανένα


καταχωρώ

register


καταχωρίζω


εκχωρώ

allocate


scope

εμβέλεια, πεδίο εφαρμογής, πεδίο δράσης, δικαιώματα σε πόρους, σετ δικαιωμάτων σε πόρους, δικαιοδοσία, σκοπός

Παράμετρος για το σετ πόρων & δικαιωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης που αυθεντικοποιείται με OAuth 2.0.


purpose

σκοπός, δικαιολογητικός λόγος


σκοπός


webmaster

διαχειριστής ιστοτόπου.

Με λίγο χιούμορ κάποτε ελπίζω να γίνουν: ιστάρχοντας, ιστοτοπάρχης.


username

όνομα χρήστη, όνομα λογαριασμού, χρηστώνυμο, παρωνύμιο.


map

αντιστοίχιση, χάρτης,αντιστοιχίζω, χαρτογραφώ


resend

επανάληψη αποστολής, επαναποστολή, επαναπροώθηση


inactivating

κατάργηση, τερματισμός εφαρμογής, λήξη εφαρμογής, παύση ισχύος, απενεργοποίηση


null

μηδενικού μήκους, μη ορισμένο, (τελείως) κενό


παύλα

dash

[Πηγές: https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=51340.0 & http://www.moto-teleterm.gr/search_gr.asp]

dash  ->  παύλα

dash {in Morse code}  ->  παύλα {στον κώδικα Μορς}

em dash  ->  παύλα του εμ

en dash  ->  παύλα του εν

stroke  ->  διάπαυλα

underscore  ->  υπόπαυλα, κάτω παύλα

underscore character  ->  χαρακτήρας υπόπαυλας

macron  ->  επίπαυλα, μακρόν

upper bar  ->  υπέρπαυλα

lower bar  ->  υπόπαυλα

central horizontal bar jointive    ->  κεντρική ενωτική παύλα


URI

URI (Ενιαίο αναγνωριστικό πόρου), URI (Uniform Resource Identifier)


overridden

παρακάμπτομαι, υπερκαλύπτομαι, έχω υπερκαλυφθεί, επικαλύπτομαι, έχει επικαλυφθεί, υπερβαίνομαι, έχει υπερτεθεί, υπερισχύομαι, καταπατούμαι/καταπατιέμαι


ordered list

αριθμημένη λίστα, διατεταγμένη λίστα, ταξινομημένη λίστα, διατεταγμένος κατάλογος


δεκτή


συσσωρευμένος


δραστηριότητα


επιπρόσθετος


plugin


plug-in


προχωρημένοςPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL