Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

publish

εκδίδω, δημοσιεύω


property

ιδιότητα


track

παρακολουθώ ίχνη, ακολουθώ τα ίχνη, ίχνος, διαδρομή

κομμάτι (μουσικό/βίντεο)

~ down: ανιχνεύω, εντοπίζω (ίχνη)


player

πρόγραμμα αναπαραγωγής, λογισμικό αναπαραγωγής (μουσικής/βίντεο/σεναρίου)Publish as LTI tool

«Δημοσίευση ως εργαλείο LTI», Έκδοση ως εργαλείου LTI (Learning Tools Interoperability=Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων).


LTI

Learning Tools Interoperability (: Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων)


interpreter

διερμηνέας


URL

διεύθυνση ιστού, διεύθυνση URL, διεύθυνση ιστού (URL), Unifrom Resource Locator (: Ενιαίος Προσδιοριστής Πόρου)


site

ιστότοπος, ιστοτόπου, τόπος, δικτυακός τόπος, δικτυακή τοποθεσία


LAN

τοπικό δίκτυο, Local Area Network (: δίκτυο τοπικής περιοχής)


pixel

εικονοστοιχείo, PIcture ELement (: στοιχείο εικόνας), ελάχιστη περιοχή οθόνης στην οποία εμφανίζεται ένα μόνο χρώμα κάθε φορά


paste


toolbox

εργαλειοθήκη


virus

ιός


webpage

ιστοσελίδα


querying

αναζήτηση...


DNS

DNS, Domain Name System (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών)

host

υπολογιστής που φιλοξενεί, κεντρικός Η/Υ, κόμβος H/Y, δικτυακό όνομα Η/Υ, Η/Υ δικτύου

learning plan

σχέδιο μάθησης (πιο συνηθισμένο), μαθησιακό πλάνο (πιο συγκεκριμένο)


mentee

καθοδηγούμενος, μεντορευόμενος, συμβουλευόμενος, μαθητευόμενος, εκπαιδευόμενος, υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα


mentor

μέντωρ, μέντορας, καθοδηγητής, σύμβουλος, πνευματικός οδηγός, πνευματικός καθοδηγητής


trim

περικοπή, περικόπτω


post

ανάρτηση, δημοσίευση, αναρτώ, δημοσιεύω


tag cloud

σύννεφο ετικετών

overhead

έξτρα φόρτος, επιπλέον φόρτος, επιβάρυνση, επίφορτος


rotating

εκ περιτροπής, περιστρεφόμενος

serializer

σειριοποιητής


memcache

memcache (κρυφή μνήμη ΒΔ στη RAM), memcache (κρυφή μνήμη για βελτίωση απόκρισης βάσεων δεδομένων από ιστοσελίδες)


obsolete


overview


seed

σπόρος (πλήρες αντίγραφο προς λήψη), σπόρος, πλήρες αντίγραφο

retention

διατήρηση, αποθήκευση


toolbar

γραμμή εργαλείων


self enrolment


response

απόκριση, απάντηση


separate learning

μεμονωμένη μάθηση

separate way of learning: μεμονωμένος τρόπος μάθησης


override

παρακάμπτω, υπερκαλύπτω, επικαλύπτω, υπερβαίνω, υπερθέτω, υπερισχύω, καταπατώ


Safe Exam Browser

Περιηγητής για Ασφαλείς Εξετάσεις, περιηγητής Safe Exam Browser (για ασφαλείς εξετάσεις), περιηγητής (Safe Exam Browser) για ασφαλείς εξετάσεις


group message

ομαδικό μήνυμα, μήνυμα ομάδαςstar

επισημαίνω με αστερίσκο, επισημαίνω με αστέρι, δίνω αστέρι


starred

με αστερίσκο, με αστέρι


MUC

Moodle Unified Cache (ενοποιημένη κρυφή μνήμη του Moodle)


mastery

αριστοτεχνία


score

σκορ, βαθμός, βαθμολογία

σκοράρω, παίρνω βαθμό, πετυχαίνω βαθμολογία


query

ερώτημα, αναζήτηση


question


learning analytics

μαθησιακή αναλυτική, μαθησιακές αναλύσεις


software components

συστατικά λογισμικού, συνιστώσες λογισμικού, στοιχεία λογισμικού


messaging

ανταλλαγή μηνυμάτων, μηνύματα


ODBC

ODBC, Open Database Connectivity: Ανοιχτή Συνδεσιμότητα Βάσεων ΔεδομένωνPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL