Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

point value

τιμή βαθμών (πχ. 2 points, -1 point)


pop

προς υποβολή


pop-up


portfolio

χαρτοφυλάκιο, προσωπικός φάκελος


possibility

πιθανότητα


potential

δυναμικό (-ο,-η,-ο, της δύναμης)


practice

πρακτική, πρακτική (εξάσκηση)


predefined

προκαθορισμένος


pre-defined

προ-καθορισμένος


privacy officer

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)


privacy policy

πολιτική απορρήτου, πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


processor


profiling

δημιουργία προφίλ


proxy

διακομιστής μεσολάβησης


Public Domain Dedication

Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα, δημοσιοποίηση χωρίς περιορισμούς


purge

εκκαθαρίζω


purging

εκκαθάριση


push

ωθώ


qualification

διαδικασία για να κάνω κάποιον να τηρεί τις προϋποθέσεις, τυπικό προσόν, τυπικές προϋποθέσεις, ποιοτικές προϋποθέσεις


qualify

κάνω κάποιον ικανό/ποιοτικό/να τηρεί τις προϋποθέσεις, τηρώ τις προϋποθέσεις


rate

εκτιμώ ή αξιολογώ; ρυθμός


rating

εκτίμηση ή αξιολόγηση;


Read only from

Μόνο για ανάγνωση από


Read only to

Μόνο για ανάγνωση μέχρι


re-attempt

ξανα-προσπαθώ


record

εγγραφή, ιστορικό


recover

ανάκτηση, ανακτώ


refresh

ανανεώνω


register

καταχωρώ, καταχωρητής


registered

καταχωρημένος


registry

μητρώο


rejected

μη δεκτή, απόρριψη, απορρίφθηκε, απαράδεκτη


request

αίτημα


restore

επαναφορά, αποκατάσταση


restorer

συντηρητής


rights

δικαιώματα


RSS feeds

τροφοδοσίες RSS, ροές (ειδήσεων) RSS, τροφοδοτήσεις RSS


rubric

ρουμπρίκα, Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων, στήλη, στοιχείο, τίτλος, επικεφαλίδα, υπο στοιχείοscalable

κλιμακώσιμος, με ικανότητα κλιμάκωσηςscript

σενάριο, δέσμη ενεργειών


see

δείτε, δες, βλ., βλέπε


server

εξυπηρετητής, διακομιστής, διαμετακομιστής, σερβιτόρος/υπηρέτης


service

υπηρεσία


session

σύνοδος, συνεδρία, περίοδος λειτουργίας


shared key

κοινόχρηστο κλειδί

shared secret

κοινόχρηστο μυστικό


Shibboleth

Shibboleth (μέθοδος αυθεντικοποίησης SSO)


Site home

Αρχική ιστοτόπου, «Αρχική ιστοτόπου»


site's front page

Αρχική σελίδα του ιστοτόπου


skillPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL