Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

be processed

υπόκειμαι σε επεξεργασία


forum

φόρουμ, ομάδες συζήτησης, χώροι συζήτησης


glossary


grouping


hub


identification number

αριθμός αναγνώρισης


identity number

αριθμός ταυτότητας


incomplete

ανολοκλήρωτη, ημιτελής


Individual Portfolio of Competence

προσωπικός φάκελος προσόντων [Απασχόληση, Παιδεία]


inform

πληροφορώ, ειδοποιώ


InterProcess Communication, IPC

Διαδιεργασιακή επικοινωνία


knowledge


label


learning outcomes

μαθησιακά αποτελέσµατα, μαθησιακές εκβάσεις


like

τύπου


link

σύνδεσμος, υπερσύνδεσμοςlist all

λίστα όλων


listing

εμφάνιση λίστας, εμφάνιση σε λίστα, συμπερίληψη στον κατάλογοlog file

καταγραφολόγιο,    αρχείο καταγραφών


log in

σύνδεση, είσοδος


lognormal

λογαριθμοκανονική


logout

αποσύνδεση


logs

καταγραφές


logstore

αποθήκη καταγραφών


loguniform

λογαριθμικά ομοιόμορφηmanually

χειροκίνητα, με το χέρι, μη αυτόματα, χειρωνακτικά


memory allocation

εκχώρηση μνήμης, δέσμευση μνήμης


migrate

μετεγκαθιστώ (μεταφέρω/μετατρέπω), μετατρέπω


migration

μετεγκατάσταση (μεταφορά/μετατροπή), μετάβαση/μετατροπή (δεδομένων σε άλλο λογισμικό) [αλλά μεταβάθηκε;;-->έπαθε την μετάβαση-->του έγινε μετάβαση;]    μετάβαση


mode

κατάσταση, φάση, τρόπος, κατάσταση (λειτουργίας), λειτουργία


modify

τροποποιώ


module

άρθρωμα


My home

Αρχική χρήστη, Η αρχική μου


My home page

Αρχική σελίδα χρήστη, Η αρχική μου σελίδα


nav drawer

συρτάρι πλοήγησης, συρόμενο μενού (πλοήγησης), πλευρικό μενού, συρταριέρα πλοήγησηςnavigation

πλοήγησηnote

λάβετε υπόψη, σημειώστε


notes


notification


notify

ειδοποιώ, κοινοποιώ


OAuth 2

OAuth 2 (μέθοδος εξουσιοδοτήσεων)


online text

κείμενο σε ιστοσελίδα (σε σύνδεση)


own

δικού σας, ιδίου


passed

πάνω από τη βάση, επιτυχών


PDO

Αντικείμενα δεδομένων της PHP (PDO: PHP's Data Objects)


permission


php script

σενάριο php, δέσμη ενεργειών php


pinned

καρφιτσωμένο


placeholder

δεσμευτικό θέσης, σύμβολo υποκατάστασης, προσδιοριστικό κράτησης θέσης, σημάδι επισήμανσης θέσης, μεταβλητή, όνομα μεταβλητής


plan

πλάνο


point value

τιμή βαθμών (πχ. 2 points, -1 point)


pop

προς υποβολή


pop-up


portfolio

χαρτοφυλάκιο, προσωπικός φάκελος


possibility

πιθανότητα


potential

δυναμικό (-ο,-η,-ο, της δύναμης)


practice

πρακτική, πρακτική (εξάσκηση)


predefined

προκαθορισμένος


pre-defined

προ-καθορισμένος


privacy officer

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)


privacy policy

πολιτική απορρήτου, πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


processor


profiling

δημιουργία προφίλ


proxy

διακομιστής μεσολάβησης


Public Domain Dedication

Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα, δημοσιοποίηση χωρίς περιορισμούς


purge

εκκαθαρίζω


purging

εκκαθάριση


push

ωθώ


qualification

διαδικασία για να κάνω κάποιον να τηρεί τις προϋποθέσεις, τυπικό προσόν, τυπικές προϋποθέσεις, ποιοτικές προϋποθέσεις


qualify

κάνω κάποιον ικανό/ποιοτικό/να τηρεί τις προϋποθέσεις, τηρώ τις προϋποθέσεις


rate

εκτιμώ ή αξιολογώ; ρυθμός


rating

εκτίμηση ή αξιολόγηση;


Read only from

Μόνο για ανάγνωση από


Read only to

Μόνο για ανάγνωση μέχρι


re-attempt

ξανα-προσπαθώ


record

εγγραφή, ιστορικό


recover

ανάκτηση, ανακτώ


refresh

ανανεώνω


register

καταχωρώ, καταχωρητής


registered

καταχωρημένος


registry

μητρώο


rejected

μη δεκτή, απόρριψη, απορρίφθηκε, απαράδεκτη


request

αίτημα


restore

επαναφορά, αποκατάσταση


restorer

συντηρητής


rights

δικαιώματα


RSS feeds

τροφοδοσίες RSS, ροές (ειδήσεων) RSS, τροφοδοτήσεις RSS


rubric

ρουμπρίκα, Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων, στήλη, στοιχείο, τίτλος, επικεφαλίδα, υπο στοιχείοscalable

κλιμακώσιμος, με ικανότητα κλιμάκωσηςscript

σενάριο, δέσμη ενεργειών


see

δείτε, δες, βλ., βλέπε


server

εξυπηρετητής, διακομιστής, διαμετακομιστής, σερβιτόρος/υπηρέτης


service

υπηρεσία


session

σύνοδος, συνεδρία, περίοδος λειτουργίας


shared key

κοινόχρηστο κλειδί

shared secret

κοινόχρηστο μυστικό


Shibboleth

Shibboleth (μέθοδος αυθεντικοποίησης SSO)


Site home

Αρχική ιστοτόπου, «Αρχική ιστοτόπου»


site's front page

Αρχική σελίδα του ιστοτόπου


skill


slash arguments

παράμετροι γραμμής εντολών, ορίσματα γραμμής εντολών


social (breadth)

εύρος κοινωνικοποίησης


software modules

αρθρώματα λογισμικού


specify

καθορίζω


stage

προς υποβολήstandard

τυπικός, πρότυπο (που ακολουθείται)

standard components

βασικά πρόσθεταstandard text

αρχικό κείμενοstandardized

τυποποιημένος, που έγινε (σύμφωνος με) πρότυπο (ενώ δεν ήταν)


string

συμβολοσειρά, μήνυμα


submit

υποβάλλω, υποβολή (αντί υπόβαλε)


take precedence

υπερισχύω


template (DB)

φόρμα (ΒΔ)


test

δοκιμασία, δοκιμή


textarea field

πεδίο περιοχής κειμένου


threshold

όριο, κατώφλι, κατώτατο όριο


token

κουπόνιtokenizer

διαχωριστής λεκτικών μονάδων, σχηματιστής λεξημάτων, τεμαχιστής


translation

μετάφρασηtransmit

μεταδίδω


unassign role

αφαίρεση ρόλου


unordered list

μη αριθμημένη λίσταunshare

κατάργηση κοινής χρήσης, διακοπή κοινής χρήσηςupcoming

επικείμενα, επερχόμενα


validation

έλεγχος εγκυρότητας


verbose scale

περιγραφική κλίμακα


version

έκδοσηvocabulary

λεξιλόγιοwebsite

ιστότοποςwebspace

ιστοχώροςwildcard

μπαλαντέρword processor

επεξεργαστής κειμένου, επεξεργαστής λέξεων


quota


screenshot

στιγμιότυπο οθόνης


revert

αναίρεση, αναιρώ, επαναφορά, επαναφέρω, επιστροφή, επιστρέφω, επαναστρέφω, επαναστροφή


viewed

αναγνωσμένος, εμφανισμένος, προβεβλημένος, προβλήθηκε, που έχει εμφανιστείmedia

πολυμέσαrepository

αποθετήριο, χώρος αποθήκευσης

invalid

μη έγκυρος, άκυρος

valid

έγκυρος, ισχύωνvalidate

επικυρώνωmisconfigured

κακοδιαμορφωμένος, κακορυθμισμένος, κακώς ρυθμισμένος, με κακές ρυθμίσεις


hint

υπόδειξη, υπαινιγμός, συμβουλή, βοήθεια


single view

ατομική προβολή, απλή προβολή, προβολή ενός


review

αξιολογώ, αξιολόγηση, εξετάζω, κρίνω, διορθώνω, εξέταση, κρίση, διόρθωση, ανασκόπηση, επισκόπηση


worksheet

φύλλο εργασίας


spreadsheet

λογιστικό φύλλο


report

αναφορά, έκθεση


specified

καθορισμένος

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol, Ελαφρύ πρωτόκολλο πρόσβασης καταλόγου


publish

εκδίδω, δημοσιεύω


property

ιδιότητα


track

παρακολουθώ ίχνη, ακολουθώ τα ίχνη, ίχνος, διαδρομή

κομμάτι (μουσικό/βίντεο)

~ down: ανιχνεύω, εντοπίζω (ίχνη)


player

πρόγραμμα αναπαραγωγής, λογισμικό αναπαραγωγής (μουσικής/βίντεο/σεναρίου)Publish as LTI tool

«Δημοσίευση ως εργαλείο LTI», Έκδοση ως εργαλείου LTI (Learning Tools Interoperability=Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων).


LTI

Learning Tools Interoperability (: Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων)


interpreter

διερμηνέας


URL

διεύθυνση ιστού, διεύθυνση URL, διεύθυνση ιστού (URL), Unifrom Resource Locator (: Ενιαίος Προσδιοριστής Πόρου)


site

ιστότοπος, ιστοτόπου, τόπος, δικτυακός τόπος, δικτυακή τοποθεσία


LAN

τοπικό δίκτυο, Local Area Network (: δίκτυο τοπικής περιοχής)


pixel

εικονοστοιχείo, PIcture ELement (: στοιχείο εικόνας), ελάχιστη περιοχή οθόνης στην οποία εμφανίζεται ένα μόνο χρώμα κάθε φορά


paste


toolbox

εργαλειοθήκη


virus

ιός


webpage

ιστοσελίδα


querying

αναζήτηση...


DNS

DNS, Domain Name System (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών)

host

υπολογιστής που φιλοξενεί, κεντρικός Η/Υ, κόμβος H/Y, δικτυακό όνομα Η/Υ, Η/Υ δικτύου

learning plan

σχέδιο μάθησης (πιο συνηθισμένο), μαθησιακό πλάνο (πιο συγκεκριμένο)


mentee

καθοδηγούμενος, μεντορευόμενος, συμβουλευόμενος, μαθητευόμενος, εκπαιδευόμενος, υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα


mentor

μέντωρ, μέντορας, καθοδηγητής, σύμβουλος, πνευματικός οδηγός, πνευματικός καθοδηγητής


trim

περικοπή, περικόπτω


post

ανάρτηση, δημοσίευση, αναρτώ, δημοσιεύω


tag cloud

σύννεφο ετικετών

overhead

έξτρα φόρτος, επιπλέον φόρτος, επιβάρυνση, επίφορτος


rotating

εκ περιτροπής, περιστρεφόμενος

serializer

σειριοποιητής


memcache

memcache (κρυφή μνήμη ΒΔ στη RAM), memcache (κρυφή μνήμη για βελτίωση απόκρισης βάσεων δεδομένων από ιστοσελίδες)


obsolete


overview

επισκόπηση


seed

σπόρος (πλήρες αντίγραφο προς λήψη), σπόρος, πλήρες αντίγραφο

retention

διατήρηση, αποθήκευση


toolbar

γραμμή εργαλείων


self enrolment

αυτο-εγγραφή


response

απόκριση, απάντηση


separate learning

μεμονωμένη μάθηση

separate way of learning: μεμονωμένος τρόπος μάθησης


override

παρακάμπτω, υπερκαλύπτω, επικαλύπτω, υπερβαίνω, υπερθέτω, υπερισχύω, καταπατώ


Safe Exam Browser

Περιηγητής για Ασφαλείς Εξετάσεις, περιηγητής Safe Exam Browser (για ασφαλείς εξετάσεις), περιηγητής (Safe Exam Browser) για ασφαλείς εξετάσεις


group message

ομαδικό μήνυμα, μήνυμα ομάδαςstar

επισημαίνω με αστερίσκο, επισημαίνω με αστέρι, δίνω αστέρι


starred

με αστερίσκο, με αστέρι


MUC

Moodle Unified Cache (ενοποιημένη κρυφή μνήμη του Moodle)


mastery

αριστοτεχνία


score

σκορ, βαθμός, βαθμολογία

σκοράρω, παίρνω βαθμό, πετυχαίνω βαθμολογία


query

ερώτημα, αναζήτηση


question


learning analytics

μαθησιακή αναλυτική, μαθησιακές αναλύσεις


software components

συστατικά λογισμικού, συνιστώσες λογισμικού, στοιχεία λογισμικού


messaging

ανταλλαγή μηνυμάτων, μηνύματα


ODBC

ODBC, Open Database Connectivity: Ανοιχτή Συνδεσιμότητα Βάσεων Δεδομένων


provider

πάροχος, παροχέας


parameter


resource

πόρος


source

πηγή


pluggable

συνδέσιμος, βυσματούμενος, βυσματώσιμος


format/formatting

μορφότυπος/μορφοτύπηση, διαμόρφωση/φορμάρισμα, μορφοποίηση/μορφοποιώ, μορφότυπος/μορφοτυπώ


slot

υποδοχή, (μεμονωμένο) κενό, πεδίο απάντησης


overdue

εκπρόθεσμος, καθυστερημένος, ληγμένος, έχει λήξει


main

κύριος, -α, -ο, κυρίως


recalculate

επανυπολογίζω, επαναϋπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. re-calculate


re-calculate

επαν-υπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. recalculate


review (in ~)

εξέταση, υπο εξέταση, υπο αξιολόγηση, εξετάζεται, υπο κρίση, κρίνεται, επανεξέταση


επεξεργαστής

processor, editor


IMS CP

Πακέτο (εκπαιδευτικού) περιεχομένου της IMS

ικανότητα

ability

ενέργεια


αθροιστικός


widget

γραφικό στοιχείο, μικρό κομμάτι κώδικα, γραφικό συστατικό (λογισμικού), μικρομηχανισμός, εφαρμογίδιο, μικροεφαρμογή


marker

διορθωτής, βαθμολογητής

δείκτης θέσης, δείκτης τοποθεσίας, ταμπελάκι, ταμπελάκι επισήμανσης, στοιχείο επισήμανσης, αντικείμενο δείκτης, ενδείκτης


prediction

πρόβλεψη, πρόγνωση


reference

αναφορά, παραπομπή


NonCommercial

Μη Εμπορική Χρήση (NC)

(~ Licence: Άδεια για Μη Εμπορική Χρήση)


NoDerivs

Όχι Παράγωγα Έργα

(~ Licence: Άδεια Όχι Παράγωγα Έργα)


ShareAlike

Παρόμοια Διανομή

(~ Licence: Άδεια Παρόμοια Διανομή)


licence

Δείτε license


editor

επεξεργαστής, επεξεργαστής (κειμένου), συντάκτης, συντάκτης (κειμένου), διορθωτής, κειμενογράφος


no

καθόλου, χωρίς, όχι, κανένας, καμία, κανένα


καταχωρώ

register


καταχωρίζω


εκχωρώ

allocate


scope

εμβέλεια, πεδίο εφαρμογής, πεδίο δράσης, δικαιώματα σε πόρους, σετ δικαιωμάτων σε πόρους, δικαιοδοσία, σκοπός

Παράμετρος για το σετ πόρων & δικαιωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης που αυθεντικοποιείται με OAuth 2.0.


purpose

σκοπός, δικαιολογητικός λόγος


σκοπός


webmaster

διαχειριστής ιστοτόπου.

Με λίγο χιούμορ κάποτε ελπίζω να γίνουν: ιστάρχοντας, ιστοτοπάρχης.


username

όνομα χρήστη, όνομα λογαριασμού, χρηστώνυμο, παρωνύμιο.


map

αντιστοίχιση, χάρτης,αντιστοιχίζω, χαρτογραφώ


resend

επανάληψη αποστολής, επαναποστολή, επαναπροώθηση


inactivating

κατάργηση, τερματισμός εφαρμογής, λήξη εφαρμογής, παύση ισχύος, απενεργοποίηση


null

μηδενικού μήκους, μη ορισμένο, (τελείως) κενό


παύλα

dash

[Πηγές: https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=51340.0 & http://www.moto-teleterm.gr/search_gr.asp]

dash  ->  παύλα

dash {in Morse code}  ->  παύλα {στον κώδικα Μορς}

em dash  ->  παύλα του εμ

en dash  ->  παύλα του εν

stroke  ->  διάπαυλα

underscore  ->  υπόπαυλα, κάτω παύλα

underscore character  ->  χαρακτήρας υπόπαυλας

macron  ->  επίπαυλα, μακρόν

upper bar  ->  υπέρπαυλα

lower bar  ->  υπόπαυλα

central horizontal bar jointive    ->  κεντρική ενωτική παύλα


URI

URI (Ενιαίο αναγνωριστικό πόρου), URI (Uniform Resource Identifier)


overridden

παρακάμπτομαι, υπερκαλύπτομαι, έχω υπερκαλυφθεί, επικαλύπτομαι, έχει επικαλυφθεί, υπερβαίνομαι, έχει υπερτεθεί, υπερισχύομαι, καταπατούμαι/καταπατιέμαι


ordered list

αριθμημένη λίστα, διατεταγμένη λίστα, ταξινομημένη λίστα, διατεταγμένος κατάλογος


δεκτή


συσσωρευμένος


δραστηριότητα


επιπρόσθετος


plugin


plug-in


προχωρημένος


πράκτορας


συναθροίζω


συγκατάθεση


warn

προειδοποιώ, ειδοποιώεπισημειώνω


ανακοίνωση


απόκριση


συσχετίζω


συνημμένα


προσπάθεια

attempt

απόπειρα

attempt

ιδιοχαρακτηριστικό


διαθέσιμο

available


υπόβαθρο


αντίγραφο ασφαλείας

backup copy


εφεδρικό αντίγραφo

backup copy


διακριτικό


αναδυόμενο

pop-up


συντάκτης

editor


αναπτυσσόμενο


κονκάρδα

badge

δέσμη


ιστολόγιο


μπλοκ


σελιδοδείκτης


περιηγητής

browser


προσόν


διαμόρφωση


ρυθμίσεις

settings, configuration


επισκόπηση


μάθημα


διαπιστευτήρια


προσαρμοσμένο


προεπιλογή


δραστηριοποίηση


ενεργός


αρχειοθήκη


κουμπί

button

ποσόστωση

quota


ερώτηση


ερώτημα


εκτιμώ

rate


recipient

αποδέκτης


φυσίγγιο


συνομιλία


επιλογέας


κλάση


δεξιότητα

skill


γνώση

knowledge


ID

αναγνωριστικό, ID, κωδικός


αναγνωριστικό

ID


αποτελεσματικότητα


αποδοτικότητα


σημειώσεις

notes


ειδοποίηση

notification


ειδοποιώ

notify


παρωχημένο


απαρχαιωμένο

obsolete, deprecated, outdated


ξεπερασμένο

outdated, deprecated, obsolete


συναίσθημα


αισθάνομαι


ενεργοποιώ


φατσούλα


smiley

χαμογελαστό προσωπάκι


nested

εμφωλευμένος, φωλιασμένος, ένθετος (και embedded, και build-in, και inline)


nest

εμφωλεύω, φωλιάζω


inline

στη γραμμή, σε γραμμή, στη σειρά, σε σειρά, στην ίδια γραμμή, στις ίδιες γραμμές, εντός γραμμής, εμβόλιμος, ένθετος  (και embedded, και build-in, και nested)


συστάδα


σύμπτυξη


αποτιμώ


γεγονός


ανατροφοδότηση


φίλτρο


πλαίσιο


παράμετρος


επικόλληση


δικαίωμα

permission

license

άδεια, νομική άδεια, άδεια χρήσης


άδεια

license

σενάριο

script

εικονοστοιχείo


χαρτοφυλάκιο

portfolio


private data

ιδιωτικά δεδομένα


προσωπικά

personal


ιδιωτικά

private


πτυσσόμενο

drop-down


επιγραμμικός

online


time-splitting

διαίρεση χρόνου


ability

ικανότητα

accepted

δεκτή, έγκριση


accessed

προσπελασμένος, που τους έγινε πρόσβαση, επισκευθέν, επισκευθέντα, αναγνωσμένος.

προσβάσιμα


accumulated


accumulative

αθροιστικός, -ή, -ό, σωρευτικός, -ή, -ό

action


activate

δραστηριοποίηση, δραστηριοποίησε


active

σε δράση, εν δράσει, ενεργός(-ή,-ό), ενεργοποιημένος


activity


add-on

πρόσθετο


additional

επιπρόσθετος, πρόσθετος, επιπλέον


addon

add-on

advanced

προχωρημένος, σύνθετος


against which

σε σχέση με τον οποίο, έναντι του οποίου, σύμφωνα με το οποίο


age of consent

ηλικία συγκατάθεσης


agent

πράκτορας, πράκτορας λογισμικού, πρακτορεύων πελάτης λογισμικού


aggregate


agreed

συγκατάθεση, consent


allocate

εκχωρώ, καταχωρίζω, διαθέτω, αναθέτω, διανέμω, κατανέμω, καταμερίζω


announcement


answer

απάντηση, απόκριση


antivirus

αντι-ιικός, αντι-ιϊκός, αντιιικός, κατά των ιών, λογισμικό προστασίας από ιούςAPC

Alternative PHP Cache (Εναλλακτική κρυφή μνήμη PHP) (a framework that caches the output of the PHP bytecode compiler in shared memory)


applet

μικροεφαρμογή, εφαρμογίδιο, μικρή εφαρμογή, εφαρμογούλα, προγραμματάκι


apply

εφαρμογή


apply copy

Προς υποβολή (αντιγράφου)


archive

αρχειοθήκη, αρχείο συμπίεσης, αρχείο


Are you sure you want to

Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να, Σίγουρα θέλετε να, Σίγουρα να.


assessment

αξιολόγηση


assign role

ανάθεση ρόλου, εκχώρηση ρόλου, απόδοση ρόλου


assignment

εργασία (που έχει ανατεθεί), θέμα εργασίας


associate


attachments


attempt


attribute

ιδιοχαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό, απόδοση ιδιοχαρακτηριστικού, αποδίδω χαρακτηριστικό


Attribution

Αναφορά Δημιουργού (BY)

(~ Licence: Άδεια με Αναφορά Δημιουργού)


authenticate

αυθεντικοποίηση, πιστοποίηση επαλήθευσης ταυτότητας (identity verification certification)


available to


backend

υποστήριξη λειτουργίας,

π.χ. backend server = εξυπηρετητής υποστήριξης (λειτουργίας).


backpack

σακίδιο πλάτης


backup


badge

διακριτικό, κονκάρδα, σήμα, βραβείο


batch

δέσμη (εντολών ή ενεργειών), μαζικός


block

μπλοκ, (συστατικό πλαίσιο), τουβλάκι, δομοστοιχείο, πλοκάδα, οικοδομικό τετράγωνο, συγκρότημα, φραγή


blog


blog entry

ανάρτηση ιστολογίου


bookmark


browser

περιηγητής, ιστοπλοηγός, πλοηγός ιστού, φυλλομετρητής, ιστοσελιδομετρητής, ιστοσελιδοκομιστής, ιστοκομιστής, ιστοπροβολέας, αναγνώστης ιστοσελίδων.

 browser=περιηγητής

web browser=περιηγητής ιστού

web browser program=πρόγραμμα περιήγησης ιστού

web browser software=λογισμικό περιήγησης ιστού

web browser application=εφαρμογή περιήγησης ιστού


buffer

ενδιάμεση μνήμη, ενταμιευτής


build

εσωτερική έκδοση


build-in

ενσωματωμένος (και embedded), ένθετος (και inline, και embedded, και nested)


cache

(αποθηκεύω σε) κρυφή μνήμη


cachestore

αποθήκευση κρυφής μνήμης (cachestore)


callback function

συνάρτηση επανάκλησης


capability

δυνατότητα


capacity

δυναμικότητα (π.χ. χωρητικότητα)


caption

λεζάντα


cartridge

πακέτο, φυσίγγιο


CAS

Central Authentication Service: Κεντρική υπηρεσία αυθεντικοποίησης


checkbox


chip

φύλλο (ημιαγωγού), ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit)


chooser


class


CLI

Command Line Interface, διεπαφή γραμμής εντολών


client

λογισμικό πελάτης, πελάτης λογισμικού


client–server model

μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού πελάτη-διακομιστή ή πελάτη-εξυπηρετητή


cluster


cognitive (depth)

βάθος κατανόησης


cohort

σύνολο χρηστών, σετ χρηστών, τμήμα/σώμα στρατού, λόχος στρατού, κοόρτη (: μονάδα ρωμαϊκού στρατού αποτελούμενη από έξι εκατονταρχίες, ίση με το ένα δέκατο της λεγεώνας).

A cohort of people is a group who have something in common. Cohort is used especially when a group is being looked at as a whole for statistical purposes.


collate

σύστημα (ταξινόμησης), τακτοποίηση (ταξινόμησης), τρόπος τακτοποίησης (συλλογής), επιλογές ταξινόμησης ή σειρά ταξινόμησης.


commit

αποδοχή, αποδοχή υποβολής, Προς αποθετήριο, εναποθέτω (στο αποθετήριο).


commit transaction

εκτέλεση συναλλαγής


committer

εγκρίνων, εγκρίνων την υποβολή, εναποθέτης (στο αποθετήριο).


competence

(ανταγωνιστική) ικανότητα


competences

(ανταγωνιστικές) ικανότητες


competencies

προσόντα


competency

προσόν


component

στοιχείο, συνιστώσα, συστατικό, εξάρτημα, μέρος

condition

συνθήκη, προϋπόθεση, όρος


configuration

ρυθμίσεις, σετ ρυθμίσεων, διαμόρφωση, διαρρύθμιση


confirmed

επιβεβαιωμένος


connect

συνδέομαι


connected learning

συνδεδεµένη µάθηση

connected way of learning: συνδεδεμένος τρόπος μάθησηςconsider

θεωρώ, μελετώ, εξετάζω


container

περιέκτης, κοντέινερ


context

πλαίσιο, πλαίσιο (συμφραζομένων), (εννοιολογικό) πλαίσιο, πλαίσιο εφαρμογής, περιβ. πλαίσιο, (περιβάλλον) πλαίσιο, (γενικότερο) πλαίσιο, περιβάλλον, συμφραζόμενα, συγκείμενα


cource overview

επισκόπηση μαθημάτων, επισκόπηση μαθήματος


course module

άρθρωμα μαθήματος, (δεν έχει αυτονομία)


course section

τμήμα μαθήματος


course unit

ενότητα μαθήματος, μονάδα (στοιχειώδης) μαθήματος (έχει αυτονομία).


credentials


cron

εντολή χρονοπρογραμματισμού cron.


cronjob

χρονο-προγραμματισμένη μέσω της εντολής cron εργασία.


CSS

Cascading Style Sheets (:Διαδοχικά Φύλλα Στυλ, αλληλουχία φύλλων στυλ)


csv

Comma Separated Values text file: μορφότυπος αρχείου κειμένου τιμών διαχωρισμένων με κόμμα


custom


customised

προσαρμοσμένος


customization

προσαρμογή


Dashboard

Ταμπλό.

«Η αρχική μου», «Αρχική χρήστη»


datagram

αυτοδύναμο πακέτο, δεδομενόγραμμα


dataset

σύνολο δεδομένων, σετ δεδομένων


deadline

καταληκτική ημερομηνία


deallocate

ακύρωση εκχώρησης, απεκχωρώ, αποκαταχωρίζω, ακυρώνω καταχώριση, ματαιώνω καταχωρισμό, ακυρώνω ανάθεση/διάθεση, καταργώ καταμερισμό


decimal places

δεκαδικά ψηφία, δεκαδικές θέσεις, δεκαδικά


decimal point

υποδιαστολή, κόμμα


decimal points

δεκαδικά ψηφία, δεκαδικές θέσεις


The term "decimal point" properly refers only to those signs marking the boundary between integer and decimal numbers with a point. For convenience, it is also used to speak of marks serving a similar function in other cultures. The use of "decimal point" to mean "one of the digits in the fractional part of a decimal" is, however, typically taken to be mistaken. [from en.wiktionary decimal point]decline

άρνηση, απόρριψη, μη αποδοχή

συνώνυμα: refuse, reject, deny


delimiter

delimiter (character): οριοθέτης, χαρακτήρας οριοθέτησης, διαχωριστής, διαχωριστικός χαρακτήρας


deprecated

παρωχημένος, αποδοκιμαζόμενος, υπό απόσυρση, ξεπερασμένος, απαρχαιούμενος, απαρχαιωμένος

dictionary

λεξικό


dictionary entry

λήμμα λεξικούdisable


distinguished

διακεκριμένος


distribute

κατανέμω, διανέμω


dock

πλευρική ελαχιστοποίηση


domain

τομέας (διευθύνσεων Διαδικτύου)download

λήψη, κατέβασμα


downloadable

Μπορεί να ληφθεί, που μπορεί να κατεβεί, μπορεί να κατεβαστεί, κατωφορτώσιμο, καταφορτώσιμο.


draft

προσχέδιο, πρόχειρο σχέδιο, πρόχειρο


drag

μεταφορά


drag item

μεταφέρσιμο στοιχείο, μεταφερτό στοιχείο, στοιχείο προς απόθεση, μεταφέρσιμο αντικείμενο, μεταφερτό αντικείμενο, αντικείμενο προς απόθεση, στοιχείο με δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης.

(και draggable item)


draggable

μεταφέρσιμος, με δυνατότητα μεταφοράς

(και drag item)


dragging and dropping

μεταφορά και απόθεσηdrop

απόρριψη, απόθεση


drop down

drop-down


drop-down

πτυσσόμενος, -η, -ο, αναπτυσσόμενος, -η, -ο, αναδυόμενος, -η, -ο, αναδιπλούμενος, -η, -ο


dropdown


DSN

όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN: Data Source Name)εκπρόθεσμο


collapse


checklist

λίστα επιλογής


earn

κερδίζωeffectiveness


efficiency


email

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Υπάρχουν 3 διακριτές χρήσεις:


* email message: μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

* email address: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

* email service: υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


embedded

ενσωματωμένος (και build-in), ένθετος (και inline, και build-in, και nested)


emoticon

εικονίδιο διάθεσης, εικονίδιο συναισθημάτων, φατσούλα, προσωπάκι

smiley=χαμογελαστό προσωπάκι


emotion

συναίσθημα, αίσθημα


empty

κενόςenable

ενεργοποιώendorse

υποστηρίζω επίσημα, υποστηρίζω (επίσημα), υποστηρίζω


entry

καταχώρησηevaluate

αποτιμώ, αξιολογώ


evidence

αποδεικτικό


existing

υπάρχων, υφιστάμενοςexpand

ανάπτυξη


expire

λήγω, εκπνέω


extra credit

πριμοδότηση


failed

κάτω από τη βάση, αποτυχών


feature

χαρακτηριστικό, λειτουργία, δυνατότητα


feedback


χαρακτηριστικό


feeds

τροφοδοσίες, τροφοδοτήσεις, ροές, κανάλια


feel

αισθάνομαι (λαμβάνω μέσω των αισθήσεων)


feeling

αίσθημα, συναίσθημα


αίσθημα


file permissions


δικαιώματα αρχείων, άδειες αρχείωνfilter


force

υποχρεώνω, αναγκάζω, επιβάλω


forced

υποχρεωτικός, αναγκαστικός, επιβεβλημένος


format

μορφότυπος, μορφή, μορφοποίηση


formatting

μορφοτύπηση, διαμόρφωση, φορμάρισμα, μορφοποίηση, μορφότυπος


μορφότυπος

format


μορφοτύπηση

formatting


μορφοποίηση

formatting, format


φόρουμ

forum


frame

πλαίσιο


framework

πλαίσιο (λογισμικού)


gadget

γκάτζετ, μικροεφεύρημα, μηχανηματάκι


GDPR

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation)

get prediction

εξάγω προβλέψεις


global

καθολικός, συστήματος ή ιστοτόπου


καθολικό


γλωσσάριο

glossary


λεξικό

dictionary


λεξιλόγιο

vocabulary


go (to)

μεταβείτε (σε/προς)


GPS

Σύστημα Παγκόσμιας Θέσης


grace login

σύνδεση χάριτος, χαριστική ευκαιρία σύνδεσης μετά την κανονική λήξη


βαθμός


grade item

στοιχείο βαθμού, επιμέρους βαθμολογήσιμo στοιχείo, επιμέρους βαθμός, επιμέρους στοιχείο βαθμολογίας


gradebook


βαθμολόγιο


graded item

βαθμολογούμενο στοιχείο


grader

βαθμολογητής, διορθωτής


βαθμολογητής


grade

βαθμός, βαθμολογώ, θέτω/αντιστοιχώ αριθμό σε διαβαθμισμένη κλίμακα, βαθμολογίασκιασμένο


υπό κατάργηση


γκριζαρισμένη

greylisted


greyed-out


greylisted


group

ομάδα, ομάδα συμμετεχόντων, ομάδα συμμετεχόντων μαθήματος


ομάδα

group


ομαδοποίηση

grouping


digest


hash


κατατεμαχισμός


form

μορφή, φόρμα


ταμπέλα

label


ετικέτα

tag


tag

ετικέτα, ταμπελάκι


default

προεπιλογή, προεπιλεγμένος,-η,-ο, εξορισμού (τιμή), αρχική (τιμή)pipe

κάθετη γραμμή, κάθετη μπάρα, κατακόρυφη μπάρα, κατακόρυφη γραμμή, κατακόρυφη 


tooltip title

αναδυόμενος τίτλος εργαλείου


verify

επαληθεύω, επιβεβαιώνω (=confirm)hash (digest)

hash (digest) ==> σύνοψη (κατατεμαχισμού)

hash = κατατεμαχισμός, συνάρτηση  κατατεμαχισμού, το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατατεμαχισμού.

digest = σύνοψη

hash digest = σύνοψη κατατεμαχισμού, το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατατεμαχισμού


υπόδειξη


κεντρικός Η/Υ

host


κεντρικός κόμβος

hub


κωδικός

code


ανολοκλήρωτη

incomplete


εναρμόνιση


ευθυγράμμιση

alignment


preset

προρύθμιση, σετ προρυθμίσεων, προεπιλογή, προκαθορισμένη τιμή


background


παρασκήνιο

background, backstage


ένδειξη


index

ευρετήριο, ευρετηριάζω, δείκτης, δεικτοδοτώ


discrimination

διάκριση, διάκριση (γενικά), κακή διάκριση, κακοδιάκριση, υπερδιάκριση (υπερβολική), άστοχη διάκριση (εκεί που δεν υπάρχει λόγος), έλλειψη (σωστής) διάκρισης.


indicator

δείκτης, ένδειξη, ενδείκτης


lesson

διδασκαλία, διδακτική ενότητα


course

μάθημα, σειρά μαθημάτων


conversation

συζήτηση, συνομιλία, συνδιάλεξη


show

εμφάνιση, προβολή

view

προβολή, εμφάνιση


προβολή

view, show

εμφάνιση

show, view


μονάδα

unit


setting

ρύθμιση, παράμετρος


hover

αιώρηση, αιωρούμαι, περνάω ή μένω από πάνω, κατάδειξη με ποντίκι (χωρίς κλικ), κατάδειξη, υπέρδειξη.


toggle

εναλλαγή, διακόπτης, διακόπτης εναλλαγής


task

εργασία, διεργασία


εργασία

task, job


διεργασία

process, task


έναυσμα


n/a

δ/υ

not available --> δεν υπάρχει


recording

εγγραφή ήχου/βίντεο, εγγραφή πολυμέσου, βίντεο/ηχογράφηση, εγγραφή


εγγραφή ήχου/βίντεο


εγγραφή πολυμέσου

recording


insight

ενόραση, διόραση, πρόβλεψη, μαντεψιά, πιθανολόγηση με βάση συμπέρασμα στατιστικής ανάλυσης


attendance

παρουσίες, παρουσία, παρακολούθηση, συμμετοχή


chat

συνομιλία, κουβεντούλα


paradigm

ολοκληρωμένο παράδειγμα, παράδειγμα, πρότυπο παράδειγμα, αρχέτυπο παράδειγμα, συνολικό παράδειγμα, συστηματικό παράδειγμα, υπόδειγμα, πρότυπο, μοντέλο, κοσμοθεωρία, κοσμοείδωλο, κοσμοθέαση, κοσμοαντίληψη, εννοιολογικό πλαίσιο


enter

δώστε, εισαγάγετε, εισάγετε, πληκτρολογήστε


συνδρομή

subscription, support

subscription

εγγραφή, συνδρομή


εγγραφή

subscription, recording, registration, record


registration

καταχώρηση


unit

μονάδα, ενότητα


push notification

προωθητικό μήνυμα


join

ένταξη, συμμετοχή


mobile app

εφαρμογή για κινητά


Moodle app

εφαρμογή Moodle, Moodle για κινητά, εφαρμογή Moodle για κινητά


border


περίγραμμα


blockquote

μπλοκ παράθεσης, μπλοκ παράθεσης (κατά λέξη),  πλαισιωμένο παράθεμα


προβεβλημένος


χρονοδιάγραμμα


χρονολόγιο


selected

επιλεγμένος


συνιστώμενος

recommended


featured

προβεβλημένος, προτεινόμενος, επιλεγμένος, συνιστώμενος


προτεινόμενος

suggested, proposed, recomended


επιλεγμένος


summary

περίληψη


περίληψη


λεζάντα


legend

λεζάντα


ρύθμιση

setting, adjustment


μικρορύθμιση

fine tuning


ρύθμιση/προσαρμογή

adjust


adjust


alignment


permanent


μόνιμος


persistent

εμμένων, εμμένουσα, εμμένον, επιμένων, επίμονος, μόνιμος, διαρκής, που παραμένει


εμμένων


persist

παραμένω


convert

μετατρέπω


event

γεγονός, συμβάν, προγραμματισμένο γεγονός, μελλοντικό γεγονός

objective

αντικειμενικός σκοπός, αντικειμενικός στόχος, σκοπούμενο.


απάντηση

answer, reply, response

ticket

δελτίο, εισητήριο

solver

επιδιορθωτής, διορθωτής, λύτης, επιλύτης

επιδιορθωτής


διορθωτής


cascade

διαδοχική επικάλυψη


margin


περιθώριο


pad

εσωτερικό περιθώριο, μαξιλαράκι, συμπλήρωμα, γέμισμα, εσωτερική επένδυση, υπόθεμα

π.χ. cell pad: εσωτερικό περιθώριο κελιού (μεταξύ περιγράμματος και περιεχομένου/δεδομένων)


process

διαδικασία, διεργασία, εργασία στο παρασκήνιο/υπόβαθρο, πρόγραμμα σε εκτέλεση

διαδικασία

process, procedure


alert

σήμα επαγρύπνησης, αποστολή σήματος επαγρύπνησης, συναγερμική ειδοποίηση, ειδοποιώ συναγερμικά, (προ)ειδοποιώ, προειδοποίηση, ειδοποιώ επειγόντως, ειδοποιώ, γνωστοποιώ, επείγουσα ειδοποίηση, προειδοποιώ, ειδοποίηση που εφιστά την προσοχή, εφιστώ την προσοχή, ειδοποίηση επαγρύπνησης, ειδοποίηση ετοιμότητας


fallback

εφεδρικός, υποκατάσταστο, εναλλακτικός, μετάπτωση


submission

υποβολή, υποβολή εργασίας, εργασία, εργασία που υπέβαλε ένας μαθητής


subject

θέμα, επιστημονικός ή μαθησιακός τομέας, υπόθεση


highlight

φωτοεπισήμανση, φωτο-επισήμανση, επισήμανση, φωτο-επισημαίνω με μαρκαδόρο


flag

σημαιοδότηση, σημαιοδοτώ, επισήμανση, θέτω επισήμανση, επισημαίνω, σημαία, σηματοδότης, ανάβω σηματοδότη, «ανεβαίνει» μια σημαία (flagging: σημαιοδοτήσεις)


newsletter

ενημερωτικό δελτίο


calendar


ημερολόγιο


journal

χρονικό υποβολών, χρονικό, επίσημο ημερολόγιο, ημερολόγιο, εφημερίδα, περιοδικό, χρονολόγιο


TLS

TLS, Transport Layer Security, Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης/ασφαλείας TLS επιπέδου δικτύου (TCP/IP) (εξέλιξη του SSL)

timeline

χρονολόγιο, χρονογραμμή, ιστορικό, ιστορικό αλλαγών, χρονοδιάγραμμα


render

τρόπος απόδοσης, τρόπος εμφάνισης

στοίχιση

alignment


CBM

βαθμολόγηση βάσει βεβαιότητας (Certainty Based Marking, για την αποφυγή τυχερών απαντήσεων), βαθμολόγηση με βάση την βεβαιότητα, βαθμολόγηση συνυπολογίζοντας την βεβαιότητα, βαθμολόγηση με συνυπολογισμό της βεβαιότηταςcloze test

τεστ ολοκλήρωσης κενών, τεστ συμπλήρωσης κενών, δοκιμασία ολοκλήρωσης κενών, δοκιμασία πλήρωσης κενών


capture

σύλληψη, αρπάζω, αιχμαλωτίζω


σύλληψη


stream

συνεχής ροή πολυμέσου, συνεχής ροή, ροή πολυμέσουmark

μαρκάρω, σημαδεύω, βαθμολογώ, βαθμός, επισήμανση, επισημαίνω, θέτω επισήμανση, χαρακτηρίζω, σημειώνω

σημαιοδότηση


σημαιοδοτώ

flag

επισήμανση

mark

επισημαίνω

mark

carousel

κυκλική εναλλαγή, καρουζέλ, παιχνίδι με περιστρεφόμενα αλογάκια, περιστρεφόμενα σε λούνα πάρκ


launcher

αυτός που εκκινεί κάτι, αυτός που ξεκινά κάτι, εκκινητής


launch

εκκίνηση


prevent

παρεμπόδιση, παρεμποδίζω, εμποδίζω, αποτροπή, αποφυγή


issue

ζήτημα, πρόβλημα, θέμα


ζήτημα


template

σχεδιότυπο, πρότυπο, πρότυπο φόρμας, πρότυπο υπόδειγμα


σχεδιότυπο

template


timeout

χρονικό όριο, λήξη χρονικού ορίου, λήξη χρόνου, εκτός χρόνου


χρονικό όριο


τικάρω

tick


crowdfunding

πληθοχρηματοδότηση, χρηματοδότηση από το πλήθος


πληθοχρηματοδότηση


crowdsourcing


πληθοπορισμός


theme

αισθητικό θέμα, εικαστικό θέμα, θέμα, κεντρική ιδέα (δημιουργίας), μοτίβο

(Ένα σύνολο αισθητικών κυρίως επιλογών ενός λογισμικού)


legacy

παλαιότερης έκδοσης, παλαιότερου τύπου, παλαιού τύπου, παλαιότερος, κλασικός


structure


δομή


webinar

ιστοσεμινάριο, διαδικτυακό σεμινάριο


ιστοσεμινάριο


upload

ανέβασμα, ανεβάζω, μεταφόρτωση, (ανω)φόρτωση


unregister

κατάργηση καταχώρησης

instance

στιγμιότυπο


unacceptable

απαράδεκτος, μη αποδεκτός


απαράδεκτος


irregular

αντικανονικός, ακανόνιστος, παράτυπος


αντικανονικός


illegal

ανεπίτρεπτος, αντικανονικός, παράτυπος, παράνομος,

ανεπίτρεπτος


abnormal


μη αναμενόμενος


unexpected

μη αναμενόμενος, απροσδόκητος, αναπάντεχος


μη κανονικός


ανάρμοστος


improper


proper

κατάλληλος


ακατάλληλος


inappropriate

ανάρμοστος, απρεπής, ακατάλληλος


annotate

επισημειώνω, σχολιασμός, σχολιάζω.


banner

πανό, (διαφημιστικό) πανό (ιστοτόπου), διαφημιστικό πλαίσιο, εικόνα προώθησης


fund

ταμείο, κεφάλαιο


trust

καταπίστευμα, εμπιστοσύνη, εμπιστεύομαι


interface

διεπαφή, διασύνδεση


διεπαφή

interface


interconnection

διασύνδεση


διασύνδεση


jump

μεταπήδηση, μεταπηδώ, άλμα, κάνω άλμα


forum post

ανάρτηση σε φόρουμ, ανακοίνωση φόρουμ, δημοσίευση σε φόρουμ


συζήτηση


discussion

συζήτηση


bind

δέσμευση, δεσμεύω, πρόσδεση, προσδένω, διάδεση, διαδένω, σύνδεση, συνδέω


resolve


επίλυση


route

διαδρομή


διαδρομή


μονοπάτι


path

μονοπάτι, διαδρομή


learning path

μαθησιακό μονοπάτι, μαθησιακή διαδρομή, μαθησιακή πορεία, γραμμή μάθησης


breadcrumb

δυναμική διαδρομή, δυναμικό μονοπάτι, γραμμή με ψίχουλα


tertial

τετράμηνο, το 1/3 του έτους.


offline

εκτός σύνδεσης, χωρίς σύνδεση, δίχως σύνδεση, αποσυνδεδεμένος, χωρίς απευθείας σύνδεση, άνευ σύνδεσης, απογραμμικά, μη επιγραμμικά

flash cards

εκπαιδευτικές κάρτες, κάρτες διδασκαλίας, κάρτες φλας, κάρτες flash


clue

ένδειξη, νύξη, στοιχείο, ίχνος, υπαινιγμός, υπόδειξη


indicate

δείχνω, υποδεικνύω, υποδηλώνω, σηματοδοτώ


supervised learning

επιβλεπόμενη μάθηση, εποπτευόμενη μάθηση, επιτηρούμενη μάθηση

χρονοπρογραμματισμένος


σχεδιασμένος


planned

σχεδιασμένος, προγραμματισμένος


pattern

μοτίβο, σχηματομορφή, πρότυπο, υπόδειγμα, πατρόν, μορφή


μοτίβο


σχηματομορφή

pattern


μορφή

form


form template

υπόδειγμα φόρμας, πρότυπο φόρμας


socket

υποδοχή, πρίζα, υποδοχέας


reviewer

αξιολογητής, εξεταστής, κριτής, διορθωτής


εκπαίδευση

education (παιδεία), teaching (διδασκαλία), training (κατάρτιση, προπόνηση), instruction (καθοδήγηση, οδηγίες)


Time Zones

Ζώνες ώρας


parse

ανάλυση, συντακτική ανάλυση, ανάλυση/σάρωση, προσεκτική ανάλυση


prompt

προτροπή, προτρεπτικό, παρακίνηση, προτρέπω, παρακινώ.


προτροπή


converted

μετατραπείς, μετατρεμμένος, μετατετραμμένος, παραχθείς από μετατροπή, μεταποιημένος


teacher

διδάσκων, εκπαιδευτικός, εκπαιδευτής, καθηγητής
(Καλύτερα να αποφεύγεται το «διδάσκοντας» εδώ.)SSO (Single sign-on)

ενιαία σύνδεση (SSO)


subscribe

εγγραφή συμμετοχής, δηλώνω συμμετοχή, δηλώνω εγγραφή, εγγράφομαι, γίνομαι συνδρομητής, κάνω συνδρομή


radio button

κουμπί επιλογής, κουμπί μοναδικής επιλογής, ραδιοκομβίo


release

διανομή, υποέκδοση, έκδοση/διανομή (για λογισμικό)

αποδέσμευση, απελευθέρωση (για IP)


provision

προπαροχή, προπαρέχω, προετοιμασία, προμήθεια, προμήθευση, έκδοση, παροχή,

provisioned=προπαρεχόμενος

provisioning=προπαροχή


προπαροχή

provisioning


individual

ιδιαίτερος, διαφορετικός, ξεχωριστός, ατομικός, προσωπικός


cross-reference

διασταυρούμενη παραπομπή, διαπαραπομπή, παραπομπή, διασταυρούμενη αναφορά, δια-αναφορά


scan

σαρώνω, ανιχνεύω, σκανάρω, εξετάζω με τη σειρά


σαρώνω


learner

εκπαιδευόμενος, μαθητευόμενος, μαθητής


εκπαιδευόμενος


ID number

αριθμός αναγνωριστικού, αναγνωριστικός αριθμός


check box

πλαίσιο ελέγχου


κουτάκι επιλογής


πλαίσιο ελέγχου


tick

τικάρω, τικάρισμα, τσεκάρω (check;), τσεκάρισμα, επιλέγω (πλαίσιο επιλογής), (βάζω) σημαδάκι (αποδοχής).


tick box

κουτάκι επιλογής, πλαίσιο επιλογής (πλαίσιο ελέγχου=check box)


;

·

semicolon --> άνω τελεία


&supervisor

επόπτης, επιτηρητής, επιστάτης, επιβλέπων


επόπτης


live

ζωντανά, σε πραγματικό χρόνο, live


supervision


καθοδήγηση


εποπτεία


mentoring

καθοδήγηση, συμβουλευτική καθοδήγηση


due

οφειλόμενος


conference

σύσκεψη, συνέδριο, συνδιάσκεψη, συνεδρίαση, διάσκεψη, τηλεσυνάντηση, βιντεοδιάσκεψη


ad hoc

ειδικού σκοπού, ad hoc, επί τούτω, ειδικός, για τον σκοπό αυτό, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ακριβώς για τον σκοπό αυτό


emoji

εμότζι, ηλεκτρονικό ιδεόγραμμα, φατσούλες/emoticons/εικονίδια διάθεσης που δεν μπορούν να εισαχθούν με το πληκτρολόγιο.

outdated

ξεπερασμένος, μη ενημερωμένος

moderator


συντονιστής


online

εντός σύνδεσης, σε σύνδεση, σε απευθείας σύνδεση, με σύνδεση, κατά τη σύνδεση, ενώ υπάρχει σύνδεση, επιγραμμικός, διαδικτυακός


Credits

Ευχαριστίες, Συντελεστές/Προγραμματιστές, πριμοδότηση


expert

εμπειρογνώμων, έμπειρος, ειδικός, εξπέρ.


scheduled

χρονοπρογραμματισμένος, -η, -ο, προγραμματισμένος, -η, -ο, χρονοδρομολογημένος, -η, -ο.


schedule

χρονοπρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα, πρόγραμμα.


χρονοπρόγραμμα

schedule


πρόγραμμα

program


program

πρόγραμμα, προγραμματίζω


shared

κοινόχρηστος, διαμοιραζόμενος


share

(κάνω) κοινόχρηστο, διαμοιράζω


deploy

παρατάσσω, εγκαθιστώ/ετοιμάζω για χρήση, κάνω εγκατάσταση/χρήση, εγκαθιστώ σε εξυπηρετητή ιστού, αναπτύσσω, εξαπλώνω, κάνω διαθέσιμο, εγκαθιστώ για συγκεκριμένη χρήση, εφαρμόζω αλλαγές σε λογισμικό


Data Protection Officer

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων , Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)


privacy policy statement

δήλωση απορρήτου, δήλωση πολιτικής απορρήτου, δήλωση περί απορρήτου, δήλωση εχεμύθειας, δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής


(data) processor

εκτελών την επεξεργασία (δεδομένων)

(data) controller


υπεύθυνος επεξεργασίας (δεδομένων)


personal data

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικά δεδομένα


παραπομπή


αναφορά

reference


ετεροαναφορά


παράθεση


quotation

παράθεση, παράθεση/μνεία, παράθεση/μνημόνευση, παράθεση/αναφορά, παράθεση/παραπομπή


quote

παρένθεση


citation

παραπομπή, ετεροαναφορά, βιβλιογραφική αναφορά, μνεία, μνημόνευση

τμήμα

section


ενότητα

section


section

ενότητα, χώρος, περιοχή, τμήμα


favicon

αγαπ.εικονίδιο, εικονιδιάκι, εικονίδιο ιστοσελίδας, εικονίδιο ιστοτόπου, αγαπημένο εικονίδιο, δημοφιλές εικονίδιο, εικονιδιάκι ιστοτόπου, εικονίτσα ιστοσελίδας στον περιηγητή

front page

πρώτη σελίδα, πρώτη σελίδα (ιστοτόπου), «πρώτη ιστοτόπου», αρχική σελίδα (ιστοτόπου), «αρχική ιστοτόπου», αρχική ιστοτόπου, εξώφυλλο, κύρια σελίδα, αρχική ιστοτόπου/χρήστη


appearance

εμφάνιση, παρουσιαστικό

skin

όψη, εμφανισιακό στυλ, στυλ εμφάνισης, εξωτερική εμφάνιση, δέρμα, επιδερμίδα, παρουσιαστικό, εμφάνιση, οπτική εμφάνιση.


time limit

χρονικό όριο, όριο χρόνου, προθεσμία


timestamp

χρονοσήμανση, χρονοσημαίνω, χρονική σήμανση, χρονοσφραγίδα, χρονοσφραγίζω.

σύνοψη

digest, synopsis

tour

ξενάγηση, περιήγησηtutor

(προσωπικός) εκπαιδευτικός, ιδιαίτερος εκπαιδευτικός, ιδιαίτερος καθηγητής, προσωπικός καθηγητής, (επιβλέπων) εκπαιδευτής, επιβλέπων εκπαιδευτής, προσωπικός εκπαιδευτής, ιδιαίτερος εκπαιδευτής, βοηθός εκμάθησης, ιδιαίτερος δάσκαλος, φροντιστής, προγυμναστής, κάποιος που διδάσκει έναν μόνο ή μια μικρή ομάδα μαθητών, οικοδιδάσκαλος, επιβλέπων καθηγητής, επίτροπος, προστάτης, κηδεμόνας, εκπαιδευτής

trigger

προκαλώ, πρόκληση, έναυσμα, σκανδάλη, δίνω έναυσμα, σκανδαλίζω, πατάω τη σκανδάλη, πυροδοτώ, πυροδότηση,


consent

συγκατάθεση, συναίνεση


opt-in

επιλογή ένταξης, δυνατότητα ένταξης, δικαίωμα ένταξης, συγκατάθεση, ρήτρα προαιρετικής υπαγωγής, προαιρετική ένταξη, απαίτηση συγκατάθεσης


opt-out

επιλογή εξαίρεσης, δυνατότητα εξαίρεσης, δικαίωμα εξαίρεσης, εξαίρεση, ρήτρα εξαίρεσης, ρήτρα προαιρετικής εξαίρεσης, προαίρεση εναντίωσηςavatar

εικόνα προφίλ (avatar), ψηφιακή αναπαράσταση, avatar, ψηφιακό προφίλ, προσωπικό λογότυπο, προσωπικό εικονίδιο, γραφική αναπαράσταση, άβαταρ, αβατάρα, ενσάρκωση, γραφική απεικόνιση χρήστη, εικονική ταυτότητα χρήστη, αναγνωριστικό εικονίδιο, εικονίδιο αναγνώρισης.


home page

αρχική σελίδα, κύρια σελίδα, κεντρική σελίδα, βασική σελίδα, αρχική σελίδα ιστοτόπου/χρήστη, οκεία σελίδα, οικοσελίδα, εισαγωγική σελίδα.

fetch

εύρεση & λήψη, πηγαίνω και φέρνω, κλήση/λήψη


reset

επαναρύθμιση, επαναφορά, επαναφέρω, επαναρχικοποιώ, επαναρχικοποίηση, δημιουργία νέου, ορισμός νέου, ξαναρύθμιση.


tutorial

οδηγός εκμάθησης, βίντεο εκμάθησης, πρόγραμμα εκμάθησης, πρόγραμμα εκμάθησης (βήμα-βήμα), βοήθημα εκμάθησης, καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία, βοήθημα αυτοδιδασκαλίας, βοηθός αυτοδιδασκαλίας, εκπαιδευτικός οδηγός, σύντομος εκπαιδευτικός οδηγός, σύντομη αυτοδιδασκαλία, πρακτικός οδηγός επίδειξης λειτουργίας, λεπτομερής οδηγός, οδηγός για αρχάριους, υλικό εκμάθησης, μάθημα, παράδοση, παράδοση μαθήματος, συνοπτικός οδηγός, διδακτικός, παιδαγωγικός, επιτροπικός, κηδεμονικός, εκπαιδευτικός, φροντιστηριακός


gallery

χώρος έκθεσης, έκθεση, συλλογή, γκαλερίPage:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL