Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date descending Sort chronologically: By last update | By creation date change to ascending

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  17  (Next)
  ALL

scope

εμβέλεια, πεδίο εφαρμογής, πεδίο δράσης, δικαιώματα σε πόρους, σετ δικαιωμάτων σε πόρους, δικαιοδοσία, σκοπός

Παράμετρος για το σετ πόρων & δικαιωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης που αυθεντικοποιείται με OAuth 2.0.


consider

θεωρώ, μελετώ, εξετάζω


GDPR

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation)

εκχωρώ


καταχωρίζω

allocate


καταχωρώ

register


deallocate

ακύρωση εκχώρησης, απεκχωρώ, αποκαταχωρίζω, ακυρώνω καταχώριση, ματαιώνω καταχωρισμό, ακυρώνω ανάθεση/διάθεση, καταργώ καταμερισμό


no

καθόλου, χωρίς, όχι, κανένας, καμία, κανένα


theme

αισθητικό θέμα, εικαστικό θέμα, θέμα, κεντρική ιδέα (δημιουργίας), μοτίβο

(Ένα σύνολο αισθητικών κυρίως επιλογών ενός λογισμικού)


licence

Δείτε license


ShareAlike

Παρόμοια Διανομή

(~ Licence: Άδεια Παρόμοια Διανομή)


NoDerivs

Όχι Παράγωγα Έργα

(~ Licence: Άδεια Όχι Παράγωγα Έργα)


NonCommercial

Μη Εμπορική Χρήση (NC)

(~ Licence: Άδεια για Μη Εμπορική Χρήση)


Attribution

Αναφορά Δημιουργού (BY)

(~ Licence: Άδεια με Αναφορά Δημιουργού)


reference

αναφορά, παραπομπή


drag item

μεταφέρσιμο στοιχείο, μεταφερτό στοιχείο, στοιχείο προς απόθεση, μεταφέρσιμο αντικείμενο, μεταφερτό αντικείμενο, αντικείμενο προς απόθεση, στοιχείο με δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης.

(και draggable item)


αθροιστικός


ενέργεια


ικανότητα


CLI

Command Line Interface, διεπαφή γραμμής εντολών


grader


marker

διορθωτής, βαθμολογητής

δείκτης θέσης, δείκτης τοποθεσίας, ταμπελάκι, ταμπελάκι επισήμανσης, στοιχείο επισήμανσης, αντικείμενο δείκτης, ενδείκτης


additional

επιπρόσθετος, πρόσθετος, επιπλέον


drop-down

πτυσσόμενος, -η, -ο, αναπτυσσόμενος, -η, -ο, αναδυόμενος, -η, -ο, αναδιπλούμενος, -η, -ο


επεξεργαστής

processor, editor


distribute

κατανέμω, διανέμω


allocate

εκχωρώ, καταχωρίζω, διαθέτω, αναθέτω, διανέμω, κατανέμω, καταμερίζω


assessment

αξιολόγηση


recalculate

επανυπολογίζω, επαναϋπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. re-calculate


re-calculate

επαν-υπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. recalculate


main

κύριος, -α, -ο, κυρίως


overdue

εκπρόθεσμος, καθυστερημένος, ληγμένος, έχει λήξει


slot

υποδοχή, (μεμονωμένο) κενό, πεδίο απάντησης


pluggable

συνδέσιμος, βυσματούμενος, βυσματώσιμος


source

πηγή


gadget

γκάτζετ, μικροεφεύρημα, μηχανηματάκι


widget

γραφικό στοιχείο, μικρό κομμάτι κώδικα, γραφικό συστατικό (λογισμικού), μικρομηχανισμός, εφαρμογίδιο, μικροεφαρμογή


applet

μικροεφαρμογή, εφαρμογίδιο, μικρή εφαρμογή, εφαρμογούλα, προγραμματάκι


parameter


container

περιέκτης, κοντέινερ


ODBC

ODBC, Open Database Connectivity: Ανοιχτή Συνδεσιμότητα Βάσεων Δεδομένων


client

λογισμικό πελάτης, πελάτης λογισμικού


offline

εκτός σύνδεσης, χωρίς σύνδεση, δίχως σύνδεση, αποσυνδεδεμένος, χωρίς απευθείας σύνδεση, άνευ σύνδεσης, απογραμμικά, μη επιγραμμικά

messaging

ανταλλαγή μηνυμάτων, μηνύματα


activate

δραστηριοποίηση, δραστηριοποίησε


active

σε δράση, εν δράσει, ενεργός(-ή,-ό), ενεργοποιημένος


learning analytics

μαθησιακή αναλυτική, μαθησιακές αναλύσεις


question


score

σκορ, βαθμός, βαθμολογία

σκοράρω, παίρνω βαθμό, πετυχαίνω βαθμολογία


mastery

αριστοτεχνίαPage: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  17  (Next)
  ALL