Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date descending Sort chronologically: By last update | By creation date change to ascending

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

ανολοκλήρωτη

incomplete


κωδικός

code


κεντρικός κόμβος

hub


κεντρικός Η/Υ

host


υπόδειξη


tooltip title

αναδυόμενος τίτλος εργαλείου


pipe

κάθετη γραμμή, κάθετη μπάρα, κατακόρυφη μπάρα, κατακόρυφη γραμμή, κατακόρυφη 


ετικέτα


ταμπέλα

label


μορφή


form

μορφή, φόρμα


κατατεμαχισμός


hash


σύνοψη

digest, synopsis

digest


ομαδοποίηση

grouping


ομάδα


γκριζαρισμένη


υπό κατάργηση

greylisted


σκιασμένο


διορθωτής


βαθμολογητής


βαθμολόγιο


βαθμός


λεξιλόγιο

vocabulary


λεξικό


γλωσσάριο

glossary


καθολικό


φόρουμ

forum


μορφοποίηση


μορφοτύπηση

formatting


μορφότυπος

format


formatting


format

μορφότυπος, μορφή, μορφοποίηση


χαρακτηριστικό


εκπρόθεσμο


component

στοιχείο, συνιστώσα, συστατικό, εξάρτημα, μέρος

time-splitting

διαίρεση χρόνου


επιγραμμικός


πτυσσόμενο


ιδιωτικά

private


προσωπικά

personal


personal data

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικά δεδομένα


private data

ιδιωτικά δεδομένα


χαρτοφυλάκιο

portfolio


εικονοστοιχείo


σενάριο

script

άδεια


δικαίωμα

permission

επικόλλησηPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL